Ένας νεοφιλευθερισμός της ανεμελιάς

Όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αποτελούν μια επιτομή αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «νεοφιλελευθερισμό της ευκολίας και της ανεμελιάς» για το παρόν και το μέλλον. Και τούτο γιατί όσα είπε στηρίζονται σε τρεις αυθαίρετες υποθέσεις.

Η πρώτη είναι ότι η Ευρώπη θα εφαρμόζει για πάντα χαλαρή δημοσιονομική πολιτική. Με δυο λόγια, ο κ Μητσοτάκης θα ήθελε να επικρατούν στην Ευρώπη κεϋνσιανές πολιτικές -χωρίς να κάνει εκείνος κάτι γι’ αυτό-, προκειμένου να μπορεί ο ίδιος να εφαρμόζει τον δικό του παρωχημένο νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα.

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι το ελληνικό κράτος θα μπορεί να δανείζεται, όπως τώρα που υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (PEPP), για πάντα, με ευκολία και χαμηλά επιτόκια -κι ας είναι το πιο υπερχρεωμένο την Ευρώπης-, ώστε ο κ. Μητσοτάκης να μπορεί να χρηματοδοτεί φοροαπαλλαγές και άλλες παροχές στα πιο εύπορα τμήματα της κοινωνίας, τους έχοντες και κατέχοντες, με δανεικά δηλαδή. Όμως κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σίγουρος γι’ αυτό.

Και η τρίτη παραδοχή είναι ότι ο μέσος πολίτης και οι λαϊκές τάξεις έχουν περιορισμένη ικανότητα να αξιολογούν και να κρίνουν την πραγματικότητα. Αλλά, ευτυχώς, γελιέται.

Μια ευχάριστη ΔΕΘ

Ο κ. Μητσοτάκης έχτισε ένα ευχάριστο θέαμα στη ΔΕΘ -πολύ μικρής διάρκειας, όπως ήδη φαίνεται- πάνω στην άμμο αυθαίρετων υποθέσεων. Μόνο που αυτό έχει μεγάλο κόστος για την κοινωνία, διότι οι πολιτικές του όχι μόνο δεν απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, διογκωμένες από τις διαδοχικές κρίσεις, αλλά διευρύνουν τις ανισότητες και τις αδικίες και εκθέτουν τη χώρα σε κινδύνους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ένα μέλλον ανέφελο τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς παράγοντες.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης χωρίζονται σε μόνιμα και προσωρινά. Τα μόνιμα είναι κυρίως δυο, η μείωση του συντελεστή φόρου για τα κέρδη των επιχειρήσεων και η εξαίρεση από κάθε φόρο γονικών παροχών εύπορων στρωμάτων, μέχρι 800.000 ευρώ ανά γονέα, μέχρι 1,6 εκατ. για τους δυο γονείς. Αυτή είναι μια ακόμη πηγή ανισοτήτων. Διότι τα μέτρα που αφορούν τις λαϊκές τάξεις και την κοινωνική πλειοψηφία είναι και ανεπαρκή και προσωρινά, ενώ τα μέτρα που ευνοούν τους εύπορους είναι γενναιόδωρα και έχουν μόνιμο, δηλαδή διαρθρωτικό χαρακτήρα.

Και τα δυο αυτά μέτρα κινούνται σε κατεύθυνση αντίθετη με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας αλλά και τις σύγχρονες προοδευτικές τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων, η κυρίαρχη πλέον άποψη στον προοδευτικό κόσμο είναι ότι αυτή δεν οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων ούτε της απασχόλησης. Πέρα από ένα σημείο λειτουργεί ως μέτρο παρασιτικού και όχι αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ο παγκόσμιος φορολογικός ανταγωνισμός διαλύει το κοινωνικό κράτος, στερεί πόρους για τη χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, είναι ο δρόμος που οδηγεί τις κοινωνίες «προς τον πάτο», δήλωσε η νέα υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι με απόφαση του G20 έχει υιοθετεί η ιδέα του κατώτατου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή. Άρα ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μετατοπίζεται από τη φορολογία στις ολοκληρωμένες βιώσιμες δημόσιες πολιτικές, τις σύγχρονες υποδομές, την τεχνολογία, την έρευνα και τη γνώση. Αυτή είναι η κατάλληλη πολιτική και για τη χώρα μας. Και αυτή την πολιτική υιοθετούσε η αναπτυξιακή στρατηγική που είχαμε επεξεργαστεί και θεσμοθετήσει ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αγνόησε.

Κόντρα στη διεθνή πρακτική

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία για τις γονικές παροχές και τις δωρεές, η αντίληψη της κυβέρνησης βρίσκεται στον αντίποδα των συζητήσεων σε διεθνή κλίμακα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (Inheritance Taxation in OECD Countries), η οποία αναφέρει πως οι φόροι κληρονομιάς μπορούν να μειώσουν τη συγκέντρωση του πλούτου και να ενισχύσουν την ισότητα των ευκαιριών. Σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, οι γενναιόδωρες φορολογικές απαλλαγές και άλλες μορφές ελαφρύνσεων (όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση) αποτελούν τον βασικό παράγοντα που περιορίζει τα έσοδα από τους φόρους αυτούς. Μάλιστα στην Ελλάδα τα σχετικά έσοδα είναι ήδη δυόμισι φορές λιγότερα από τον μέσο όρο των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ. Γι’ αυτό καταλήγει με τη σύσταση προς την ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα από τη φορολογία κληρονομιάς.

Η κυβέρνηση κάνει το ακριβώς αντίθετο. Καταργεί κάθε φορολογία για ποσά μέχρι 800.000 ευρώ ανά γονέα ή 1,6 εκατ. για τους δυο γονείς. Ισχυρίζεται, ψευδώς, ότι το μέτρο ευνοεί και τα φτωχά νοικοκυριά. Όμως η ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσει ήδη από τη σχετική επιβάρυνση όσους έχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με την ύπαρξη τέκνων. Καθεστώς που καλύπτει το 87% του πληθυσμού. Άρα το μέτρο που εξήγγειλε η κυβέρνηση, και το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ μια εύλογη αναπροσαρμογή που θα παρακολουθούσε την πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, αφορά αυτούς που είναι πάνω από αυτό το όριο, δηλαδή το 13%. Όμως, ακόμη και σήμερα, για μια γονική παροχή ακινήτου 300.000 ευρώ, ο φόρος δεν θα ξεπερνούσε τα 1.500 ευρώ, ποσό που μόνο υπέρογκο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Τα παραπάνω ισχύουν και για ομόλογα ή μετοχές. Για τη γονική παροχή ή δωρεά σε χρήμα ίσχυε φόρος 10%, ο οποίος επίσης καταργείται. Αυτή ακόμη περισσότερο ευνοεί σχεδόν αποκλειστικά τα εύπορα νοικοκυριά. Γιατί ακόμη και αν μια «μέση» οικογένεια διαθέτει ένα ακίνητο των 150.000 ευρώ, καμία δεν διαθέτει μετρητά αρκετών δεκάδων, πολλώ δε μάλλον εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όταν, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, μόλις 174 χιλιάδες ενεργοί τραπεζικοί λογαριασμοί διαθέτουν υπόλοιπα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ σε καταθέσεις.

Το παρεπόμενο ερώτημα είναι ποιος θα καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στα φορολογικά έσοδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λοιπόν φόρτωσε την κοινωνία με μία ακόμη «ιδιαιτερότητα»: η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη μειώνει τους φόρους στα εύπορα στρώματα, ενώ, κατά τον ΟΟΣΑ, έπρεπε να τους αυξήσει. Όταν όμως το επίδομα ανεργίας δεν εξαιρείται από τη φορολογία -όπως συμβαίνει στη χώρα μας-, ποια κοινωνική ανάγκη επέβαλε ως προτεραιότητα να εξαιρούνται από κάθε φορολογία δωρεές και γονικές παροχές έως και εκατομμυρίων ευρώ ανά δικαιούχο;

Χωρίς σχέδιο

Η κυβέρνηση διά του κ. Γεραπετρίτη ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει λέγοντας ότι οι φοροαπαλλαγές δεν γίνονται με δανεικά. Αλήθεια; Όταν μια χώρα έχει έλλειμμα, κάθε νέα τρύπα στα έσοδά της μόνο με δανεικά ή νέους φόρους μπορεί να καλυφθεί. Εννοεί ο κ. Γεραπετρίτης ότι θα επιβάλουν νέους φόρους; Πότε και σε ποιους;

Αλλά γιατί αρνούνται την πραγματικότητα; Με δανεικά κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης. Περί τα 42 δισ. ευρώ κόστισε η στήριξη της οικονομίας, που, έστω και με λάθος τρόπο, ορθά έγινε. Όμως τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν είτε από το «μαξιλάρι» που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε από δανεισμό ή και από τα δυο μαζί. Αυτό που θα περίμενε λοιπόν κανείς να ακούσει από τον πρωθυπουργό ήταν με ποιο σχέδιο θα ανακτηθεί ο πλούτος που χάθηκε, με ποιο σχέδιο θα μειωθούν οι ανισότητες και θα κλείσουν τα χάσματα που οι πολλαπλές κρίσεις έχουν ανοίξει. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης -και το είπε πολύ ηχηρά- ήταν κάτι πολύ απλό: μην περιμένετε από εμένα τέτοιο σχέδιο. Εγώ, μας είπε, θα δανειστώ όσα μπορώ, θα ξοδέψω όσα μπορώ για να εξυπηρετήσω τον ταξικό πυρήνα της πολιτικής «πελατείας» μου και όταν το καράβι πέσει στην ξερά ξανά, κάποιοι θα βρεθούν να το σώσουν. Είπαμε, «νεοφιλελευθερισμός της ανεμελιάς». Για μια ακόμη φορά τις ανάγκες της κοινωνίας, του παρόντος και του μέλλοντος μόνο οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να υπηρετήσουν. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επωμίζεται ξανά μεγάλες ευθύνες.

 

* Άρθρο στην Αυγή της Κυριακής 

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr