Ερώτηση 61 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Λειτουργία και αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία και την αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατέθεσαν 61 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πρωτοβουλία του βουλευτή Γ. Δραγασάκη, του τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Α. Χαρίτση και της τομεάρχη Οικονομικών, Ε. Αχτσιόγλου.

Βασική προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η δημιουργία Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας. Άλλωστε, η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχε αναπτυξιακή τράπεζα.

Έτσι από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να σχεδιάζεται το εγχείρημα, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (4/2015, 12/2015). Δυστυχώς η άρνηση των Θεσμών και η υπονόμευση εγχώριων δυνάμεων στην εθνική αυτή προσπάθεια καθυστέρησαν την ίδρυσή της. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σύμβουλο την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα εργάστηκε σκληρά και τελικά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ιδρύθηκε με τον νόμο 4608/2019 στις 25/4/2019.

Στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Αναπτυξιακή Τράπεζα είχε ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αποτελούσε δηλαδή όχι μόνο εργαλείο στοχευμένης χρηματοδότησης αλλά και θεσμό σχεδιασμού της ανάπτυξης της οικονομίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι σκοπός της Τράπεζας είναι μεταξύ άλλων η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και η παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, η προώθηση της δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις.

Για να καταστεί δυνατό η Αναπτυξιακή Τράπεζα να επιτελέσει τον ρόλο της καταρτίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναλυτικό σχέδιο δράσης ενδυνάμωσης της ΕΑΤ με βάση σύγχρονα πρότυπα και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές με στόχο μέχρι τέλος του 2020 να μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τους σκοπούς της.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά ελάχιστα σε αυτή την κατεύθυνση.
Στην πραγματικότητα η Αναπτυξιακή Τράπεζα μένει καθηλωμένη ή και αποδυναμώνεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα:

· Δεν έχει υλοποιηθεί ο σχεδιασμός νέων προϊόντων παρά το γεγονός ότι μια σειρά προϊόντων στην κατεύθυνση των ανωτέρω είχαν σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ και είχαν παραδοθεί στη σημερινή Διοίκηση (εγγυοδοσία δανείων επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, εγγυοδοσία καινοτόμων επιχειρήσεων, εγγυοδοσία ΤΕΠΙΧ ΙΙ) καθώς και προγράμματα εναλλακτικής χρηματοδότησης (factoring, leasing, κ.λπ) για τα οποία υπήρχε εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 590 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα μόνα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρείχε η Αναπτυξιακή τους τελευταίους 12 μήνες ήταν (α) η συνέχιση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με την απλή προσθήκη δύο υπο-προγραμμάτων επιδότησης επιτοκίου και (β) το πρόγραμμα εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου Covid-19, στο οποίο αρμόδιες για την επιλογή των επιχειρήσεων ήταν αποκλειστικά οι συστημικές τράπεζες. Εξαιτίας του προβληματικού σχεδιασμού του (χαμηλό ποσοστό εγγύησης) μόνο το 55% κατευθύνθηκε σε περίπου 13.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη στιγμή που η ζήτηση ήταν υπερ-πολλαπλάσια.

· Η Αναπτυξιακή Τράπεζα όφειλε να έχει ήδη αναπτύξει εργαλεία μικρο-χρηματοδοτήσεων (μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου που είχε επίσης καταρτιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) ειδικά με βάση της ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια τη στιγμή που οι μικρο-χρηματοδοτήσεις εκτός συστημικού τραπεζικού συστήματος θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος από το κενό χρηματοδότησης της οικονομίας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

· Όχι μόνο η ΕΑΤ δεν αναπτύσσει νέα εργαλεία αλλά ιδρύονται πρόχειρα και με ελλιπή σχεδιασμό άλλα σχήματα για να υλοποιήσουν εργαλεία που θα έπρεπε να ανατεθούν στην ΕΑΤ καθώς εμπίπτουν στον πυρήνα του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της. Τέτοιο παράδειγμα είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του νέου «Ταμείου Φαιστός» (Νόμος 4727/2020). Το «Ταμείο Φαιστός» είναι στην ουσία ένα Αμοιβαίο Κεφαλαίο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) με αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που αξιοποιούν υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή το «Ταμείο Φαιστός» εμπίπτει ακριβώς στον πυρήνα του ρόλου της ΕΑΤ και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες της θυγατρικής της ΕΑΤ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) η οποία είναι και ο μόνος δημόσιος φορέας που έχει σχετική εμπειρία. Και όμως επιλέχθηκε ένα τουλάχιστον αμφίβολης αποτελεσματικότητας και αυξημένου κινδύνου νέο σχήμα.

· Επιπλέον, με βάση δημοσιεύματα, η κυβέρνηση δηλώνει την πρόθεση να ιδρύσει στο ΤΑΙΠΕΔ μια ειδική μονάδα προετοιμασίας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (Project Preparation Facility). Η ανάγκη επιτάχυνσης της ωρίμανσης μεγάλων έργων είναι προφανής. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ιδρύσει αντίστοιχες μονάδες στις Αναπτυξιακές τους Τράπεζες που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένες να αξιολογούν επενδυτικά έργα προκειμένου να τα χρηματοδοτήσουν. Ο νόμος για την ίδρυση της ΕΑΤ περιλαμβάνει αντίστοιχη πρόβλεψη το ίδιο και το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ, αντί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ως φορέα ωρίμανσης αναπτυξιακών έργων, παρά το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε για εντελώς διαφορετικό σκοπό και δεν διαθέτει καμία σχετική εμπειρία, προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

· Το κυριότερο: Η ΕΑΤ αποκλείεται ουσιαστικά από τη διαχείριση των κονδυλίων ου Ταμείου Ανάκαμψης και ιδίως από τη διαχείριση του μέρους των δανείων που δικαιούται η χώρα μας σε αντίθεση με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η διαχείριση μεγάλου μέρους των κονδυλίων αυτών ανατίθεται στη διαχείριση των Αναπτυξιακών Τραπεζών. Ειδικότερα, επιλογή της κυβέρνησης είναι η διάθεση των δανείων που δικαιούται η χώρα μας απευθείας στις συστημικές τράπεζες και η επιλογή επενδυτικών έργων αποκλειστικά με τραπεζικά κριτήρια. Από τα συνολικά 12,7 δισ. ευρώ των δανείων, μόλις τα 500 εκατ. ευρώ έχει προβλεφθεί να διαχειριστεί η ΕΑΤ Επενδύσεων.

· Δεν έχει υλοποιηθεί ή καθυστερεί δραματικά η κατάρτιση βασικών και υποστηρικτικών διαδικασιών της λειτουργίας της ΕΑΤ (business/support functions design).

· Δεν έχουν περιγραφεί οι διαδικασίες αξιολόγησής του προσωπικού ούτε έχει υλοποιηθεί η αξιολόγηση του υφιστάμενου προσωπικού. Επιπλέον, δεν έχει γίνει καταγραφή ποσοτικοποιημένων αναγκών στελέχωσης ανά κλάδο/ειδικότητα σε κάθε λειτουργική μονάδα και δεν έχει καταρτιστεί Κανονισμός αποδοχών και διαδικασία αντιστοίχισης προσωπικού σε νέο μισθολόγιο. Επιπλέον, δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού. Παρά τις σοβαρές αυτές ελλείψεις επιχειρείται (προφανώς πρόχειρα) η ενίσχυση στελέχωσης της ΕΑΤ.

· Στην πρόσκληση 1/2020 για αποσπάσεις προσωπικού από τον Δημόσιο τομέα που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2020 ανταποκρίθηκαν άνω των 140 ενδιαφερομένων. Σήμερα 9 μήνες μετά, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν είναι ελάχιστοι ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη επιλέξει να άρουν τις αποσπάσεις τους και έχουν γυρίσει στις παλαιές τους θέσεις. Ταυτόχρονα, πλήθος στελεχών που υπηρετούσαν ήδη στον φορέα (πρώην ΕΤΕΑΝ) επιλέγουν μέσω μετατάξεων να αποχωρήσουν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τα φαινόμενα αυτά είναι ανησυχητικά και οφείλονται, σύμφωνα με καταγγελίες, στις εξαιρετικά κακές εργασιακές συνθήκες που επικρατούν.

· Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας πλήθος προκηρύξεων που αφορούν σε προσλήψεις προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, ακόμα και οι προκηρύξεις αυτές (μερικές εκ των οποίων αφορούν διευθυντικές θέσεις), είναι το λιγότερο προβληματικές αφού οι διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, οι θέσεις, οι ειδικότητες, τα προσόντα, η πολιτική αμοιβών, κ.λ.π δεν ακολουθούν όσα προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4608/2019, εγείροντας μείζον ζήτημα διαφάνειας και αξιοκρατίας και τελικά αποτελεσματικότητας για την ΕΑΤ. Αποκορύφωμα αποτελεί η απευθείας ανάθεση του έργου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σε εταιρεία η οποία είχε αναλάβει στο παρελθόν τη δημιουργία του μητρώου πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

· Με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 θεσπίστηκε η μεταβίβαση της ευθύνης για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και εγκρίσεων από τη πολιτική ηγεσία (Γενική Συνέλευση Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων) στο ΔΣ της ΕΑΤ ενώ ταυτόχρονα ανανεώνεται για άλλη μια 5εταία η «προσωρινή» Διοίκηση, καταργώντας τις αρχικές προβλέψεις του ν. 4608/2019 για άμεση ανοιχτή προκήρυξη όλων των θέσεων του ΔΣ συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η «προσωρινή» Διευθύνουσα Σύμβουλος κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου, από τις αρχές του 2021 έχει αναλάβει θέση ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της ιδιωτικής εταιρείας «Ελλάκτωρ», αρκετές δραστηριότητες της οποίας ενδεχομένως να εμπίπτουν σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων με τους σκοπούς της ΕΑΤ. Δημιουργεί επίσης προβληματισμούς η επιλογή της Διευθύνουσας Συμβούλου να αλλάξει δύο τουλάχιστον φορές τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας στην κατεύθυνση αύξησης του ορίου απευθείας ανάθεσης, ενώ ταυτόχρονα προσλαμβάνει λόγω «επειγουσών αναγκών» εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου για να καλύπτουν τις ανάγκες της ΕΑΤ χωρίς να τηρούνται στοιχειωδώς διαφανείς διαδικασίες.

Επειδή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάστηκε και ιδρύθηκε ως κύριος μοχλός – εργαλείο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας που όλοι συνομολογούμε ότι πρέπει να υπάρξει.

Επειδή όλες οι χώρες της ΕΕ στηρίζονται στις Εθνικές Αναπτυξιακές τους Τράπεζες για να σχεδιάσουν την χρηματοδότηση των οικονομιών τους και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επειδή είναι αναγκαίο και επείγον η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να λειτουργεί με όρους διαφάνειας και να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4608/2019.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα ως βασικό εργαλείο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης;

2. Προτίθενται να αξιοποιηθεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βάση τις προβλέψεις του ιδρυτικού της νόμου;

3. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως δημόσιος φορέας που ανήκει στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, θα δημοσιεύει, στο πλαίσιο της διαφάνειας, τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας, Εργασίας και Αποδοχών;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανοιχτή προκήρυξη όλων των θέσεων του ΔΣ συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου; Γνωρίζουν οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών που εποπτεύουν την ΕΑΤ ότι αποψιλώνεται από το προσωπικό της που αποχωρεί ομαδικά από τον οργανισμό και για τις καταγγελίες εργαζομένων για τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες που λέγεται ότι επικρατούν;

Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε
(α) τους εν ισχύ Κανονισμούς Λειτουργίας και Προσωπικού και Αποδοχών,
(β) τη σύμβαση με την εταιρία που ανέλαβε τις πρόσφατες προκηρύξεις για θέσεις προσωπικού καθώς και όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς κ.κ. Υπουργούς:

• Ανάπτυξης & Επενδύσεων

• Οικονομικών

Θέμα: «Λειτουργία και αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»

Βασική προγραμματική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η δημιουργία Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας. Άλλωστε, η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχε αναπτυξιακή τράπεζα. Έτσι από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να σχεδιάζεται το εγχείρημα, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (4/2015, 12/2015). Δυστυχώς η άρνηση των Θεσμών και η υπονόμευση εγχώριων δυνάμεων στην εθνική αυτή προσπάθεια καθυστέρησαν την ίδρυσή της. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σύμβουλο την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα εργάστηκε σκληρά και τελικά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ιδρύθηκε με τον νόμο 4608/2019 στις 25/4/2019.

Στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Αναπτυξιακή Τράπεζα είχε ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αποτελούσε δηλαδή όχι μόνο εργαλείο στοχευμένης χρηματοδότησης αλλά και θεσμό σχεδιασμού της ανάπτυξης της οικονομίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι σκοπός της Τράπεζας είναι μεταξύ άλλων η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και η παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, η προώθηση της δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις.

Για να καταστεί δυνατό η Αναπτυξιακή Τράπεζα να επιτελέσει τον ρόλο της καταρτίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναλυτικό σχέδιο δράσης ενδυνάμωσης της ΕΑΤ με βάση σύγχρονα πρότυπα και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές με στόχο μέχρι τέλος του 2020 να μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τους σκοπούς της.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά ελάχιστα σε αυτή την κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα η Αναπτυξιακή Τράπεζα μένει καθηλωμένη ή και αποδυναμώνεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ειδικότερα:

• Δεν έχει υλοποιηθεί ο σχεδιασμός νέων προϊόντων παρά το γεγονός ότι μια σειρά προϊόντων στην κατεύθυνση των ανωτέρω είχαν σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ και είχαν παραδοθεί στη σημερινή Διοίκηση (εγγυοδοσία δανείων επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, εγγυοδοσία καινοτόμων επιχειρήσεων, εγγυοδοσία ΤΕΠΙΧ ΙΙ) καθώς και προγράμματα εναλλακτικής χρηματοδότησης (factoring, leasing, κ.λ.π) για τα οποία υπήρχε εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 590 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα μόνα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρείχε η Αναπτυξιακή τους τελευταίους 12 μήνες ήταν (α) η συνέχιση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με την απλή προσθήκη δύο υπο-προγραμμάτων επιδότησης επιτοκίου και (β) το πρόγραμμα εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου Covid-19, στο οποίο αρμόδιες για την επιλογή των επιχειρήσεων ήταν αποκλειστικά οι συστημικές τράπεζες. Εξαιτίας του προβληματικού σχεδιασμού του (χαμηλό ποσοστό εγγύησης) μόνο το 55% κατευθύνθηκε σε περίπου 13.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη στιγμή που η ζήτηση ήταν υπερ-πολλαπλάσια.
• Η Αναπτυξιακή Τράπεζα όφειλε να έχει ήδη αναπτύξει εργαλεία μικρο-χρηματοδοτήσεων (μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου που είχε επίσης καταρτιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) ειδικά με βάση της ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια τη στιγμή που οι μικρο-χρηματοδοτήσεις εκτός συστημικού τραπεζικού συστήματος θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος από το κενό χρηματοδότησης της οικονομίας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
• Όχι μόνο η ΕΑΤ δεν αναπτύσσει νέα εργαλεία αλλά ιδρύονται πρόχειρα και με ελλιπή σχεδιασμό άλλα σχήματα για να υλοποιήσουν εργαλεία που θα έπρεπε να ανατεθούν στην ΕΑΤ καθώς εμπίπτουν στον πυρήνα του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της. Τέτοιο παράδειγμα είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του νέου «Ταμείου Φαιστός» (Νόμος 4727/2020). Το «Ταμείο Φαιστός» είναι στην ουσία ένα Αμοιβαίο Κεφαλαίο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) με αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που αξιοποιούν υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή το «Ταμείο Φαιστός» εμπίπτει ακριβώς στον πυρήνα του ρόλου της ΕΑΤ και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες της θυγατρικής της ΕΑΤ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) η οποία είναι και ο μόνος δημόσιος φορέας που έχει σχετική εμπειρία. Και όμως επιλέχθηκε ένα τουλάχιστον αμφίβολης αποτελεσματικότητας και αυξημένου κινδύνου νέο σχήμα.
• Επιπλέον, με βάση δημοσιεύματα, η κυβέρνηση δηλώνει την πρόθεση να ιδρύσει στο ΤΑΙΠΕΔ μια ειδική μονάδα προετοιμασίας έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (Project Preparation Facility). Η ανάγκη επιτάχυνσης της ωρίμανσης μεγάλων έργων είναι προφανής. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ιδρύσει αντίστοιχες μονάδες στις Αναπτυξιακές τους Τράπεζες που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένες να αξιολογούν επενδυτικά έργα προκειμένου να τα χρηματοδοτήσουν. Ο νόμος για την ίδρυση της ΕΑΤ περιλαμβάνει αντίστοιχη πρόβλεψη το ίδιο και το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ, αντί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ως φορέα ωρίμανσης αναπτυξιακών έργων, παρά το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε για εντελώς διαφορετικό σκοπό και δεν διαθέτει καμία σχετική εμπειρία, προκαλεί πολλά ερωτηματικά.
• Το κυριότερο: Η ΕΑΤ αποκλείεται ουσιαστικά από τη διαχείριση των κονδυλίων ου Ταμείου Ανάκαμψης και ιδίως από τη διαχείριση του μέρους των δανείων που δικαιούται η χώρα μας σε αντίθεση με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η διαχείριση μεγάλου μέρους των κονδυλίων αυτών ανατίθεται στη διαχείριση των Αναπτυξιακών Τραπεζών. Ειδικότερα, επιλογή της κυβέρνησης είναι η διάθεση των δανείων που δικαιούται η χώρα μας απευθείας στις συστημικές τράπεζες και η επιλογή επενδυτικών έργων αποκλειστικά με τραπεζικά κριτήρια. Από τα συνολικά 12,7 δισ. ευρώ των δανείων, μόλις τα 500 εκατ. ευρώ έχει προβλεφθεί να διαχειριστεί η ΕΑΤ Επενδύσεων.
• Δεν έχει υλοποιηθεί ή καθυστερεί δραματικά η κατάρτιση βασικών και υποστηρικτικών διαδικασιών της λειτουργίας της ΕΑΤ (business/support functions design).
• Δεν έχουν περιγραφεί οι διαδικασίες αξιολόγησής του προσωπικού ούτε έχει υλοποιηθεί η αξιολόγηση του υφιστάμενου προσωπικού. Επιπλέον, δεν έχει γίνει καταγραφή ποσοτικοποιημένων αναγκών στελέχωσης ανά κλάδο/ειδικότητα σε κάθε λειτουργική μονάδα και δεν έχει καταρτιστεί Κανονισμός αποδοχών και διαδικασία αντιστοίχισης προσωπικού σε νέο μισθολόγιο. Επιπλέον, δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού. Παρά τις σοβαρές αυτές ελλείψεις επιχειρείται (προφανώς πρόχειρα) η ενίσχυση στελέχωσης της ΕΑΤ.
• Στην πρόσκληση 1/2020 για αποσπάσεις προσωπικού από τον Δημόσιο τομέα που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2020 ανταποκρίθηκαν άνω των 140 ενδιαφερομένων. Σήμερα 9 μήνες μετά, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν είναι ελάχιστοι ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη επιλέξει να άρουν τις αποσπάσεις τους και έχουν γυρίσει στις παλαιές τους θέσεις. Ταυτόχρονα, πλήθος στελεχών που υπηρετούσαν ήδη στον φορέα (πρώην ΕΤΕΑΝ) επιλέγουν μέσω μετατάξεων να αποχωρήσουν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τα φαινόμενα αυτά είναι ανησυχητικά και οφείλονται, σύμφωνα με καταγγελίες, στις εξαιρετικά κακές εργασιακές συνθήκες που επικρατούν.
• Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας πλήθος προκηρύξεων που αφορούν σε προσλήψεις προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, ακόμα και οι προκηρύξεις αυτές (μερικές εκ των οποίων αφορούν διευθυντικές θέσεις), είναι το λιγότερο προβληματικές αφού οι διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, οι θέσεις, οι ειδικότητες, τα προσόντα, η πολιτική αμοιβών, κ.λ.π δεν ακολουθούν όσα προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.4608/2019, εγείροντας μείζον ζήτημα διαφάνειας και αξιοκρατίας και τελικά αποτελεσματικότητας για την ΕΑΤ. Αποκορύφωμα αποτελεί η απευθείας ανάθεση του έργου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων σε εταιρεία η οποία είχε αναλάβει στο παρελθόν τη δημιουργία του μητρώου πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
• Με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 θεσπίστηκε η μεταβίβαση της ευθύνης για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και εγκρίσεων από τη πολιτική ηγεσία (Γενική Συνέλευση Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων) στο ΔΣ της ΕΑΤ ενώ ταυτόχρονα ανανεώνεται για άλλη μια 5εταία η «προσωρινή» Διοίκηση, καταργώντας τις αρχικές προβλέψεις του ν. 4608/2019 για άμεση ανοιχτή προκήρυξη όλων των θέσεων του ΔΣ συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η «προσωρινή» Διευθύνουσα Σύμβουλος κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου, από τις αρχές του 2021 έχει αναλάβει θέση ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της ιδιωτικής εταιρείας «Ελλάκτωρ», αρκετές δραστηριότητες της οποίας ενδεχομένως να εμπίπτουν σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων με τους σκοπούς της ΕΑΤ. Δημιουργεί επίσης προβληματισμούς η επιλογή της Διευθύνουσας Συμβούλου να αλλάξει δύο τουλάχιστον φορές τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας στην κατεύθυνση αύξησης του ορίου απευθείας ανάθεσης, ενώ ταυτόχρονα προσλαμβάνει λόγω «επειγουσών αναγκών» εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου για να καλύπτουν τις ανάγκες της ΕΑΤ χωρίς να τηρούνται στοιχειωδώς διαφανείς διαδικασίες.

Επειδή η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάστηκε και ιδρύθηκε ως κύριος μοχλός – εργαλείο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας που όλοι συνομολογούμε ότι πρέπει να υπάρξει.
Επειδή όλες οι χώρες της ΕΕ στηρίζονται στις Εθνικές Αναπτυξιακές τους Τράπεζες για να σχεδιάσουν την χρηματοδότηση των οικονομιών τους και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Επειδή είναι αναγκαίο και επείγον η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να λειτουργεί με όρους διαφάνειας και να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4608/2019.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα ως βασικό εργαλείο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης;

2. Προτίθενται να αξιοποιηθεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βάση τις προβλέψεις του ιδρυτικού της νόμου;

3. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως δημόσιος φορέας που ανήκει στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, θα δημοσιεύει, στο πλαίσιο της διαφάνειας, τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας, Εργασίας και Αποδοχών;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανοιχτή προκήρυξη όλων των θέσεων του ΔΣ συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου; Γνωρίζουν οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών που εποπτεύουν την ΕΑΤ ότι αποψιλώνεται από το προσωπικό της που αποχωρεί ομαδικά από τον οργανισμό και για τις καταγγελίες εργαζομένων για τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες που λέγεται ότι επικρατούν;

Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε (α) τους εν ισχύ Κανονισμούς Λειτουργίας και Προσωπικού και Αποδοχών, (β) τη σύμβαση με την εταιρία που ανέλαβε τις πρόσφατες προκηρύξεις για θέσεις προσωπικού καθώς και όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δραγασάκης Ιωάννης
Χαρίτσης Αλέξης
Αχτσιόγλου Έφη (Ευτυχία)

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αποστόλου Ευάγγελος
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτρης
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσιος
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραίτης Θάνος
Νοτοπουλου Κατερινα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,888

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr