Για μια αριστερή προσέγγιση του «κεντρώου χώρου»

Η συζήτηση γύρω από το «Κέντρο» και τον «μεσαίο  χώρο» βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Χρησιμοποιούνται  ποίκιλες απόψεις περί «μεσαίου χώρου», η κατάκτηση του οποίου εμφανίζεται να λειτουργεί ως προϋπόθεση εκλογικής επιτυχίας. Στο πολιτικό κέντρο κατά καιρούς αποδίδεται ένας ιδιαίτερος χαρακτηρισμός μια εγγενούς μετριοπάθειας. Στη βάση του λεγόμενου κοινωνικού κέντρου αποδίδεται μία αξίωση κοινωνικής σταθερότητας. Τέλος στο ιδεολογικό επίπεδο ως ιδεολογικό «κέντρο» παρουσιάζεται ένα ιδιότυπο τέλος των ιδεολογιών, το σημείο όπου όλες οι ιδεολογικές συζητήσεις με κάποιο τρόπο ολοκληρώνονται και επικρατεί μια, υποτίθεται ενιαία,  «κοινή λογική» και η αποδοχή των μονόδρομων πολιτικών επιλογών. Θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω τη διαφωνία μου με αυτές τις εκδοχές και κυρίως με  τη συνισταμένη τους που κατανοεί  το «κέντρο» ως έναν  αυτοτελή ιδεολογικό και πολιτικό χώρο και να προτείνω μια διαφορετική θεώρηση από την οποία προκύπτουν διαφορετικά πολιτικά συμπεράσματα.

Κατά την άποψη μου το Κέντρο δεν υπάρχει ως μία διαχρονικά σταθερή, αυτόνομη πολιτική ιδεολογία με χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες ιδεολογίες, αλλά μπορεί να κατανοηθεί ως μια «τοπογραφική» διάσταση του πολιτικού ανταγωνισμού, ως έκφραση των μετριοπαθών τάσεων της αναπόφευκτης πόλωσης που τον χαρακτηρίζει. Άρα το Κέντρο δεν υπάρχει ως μια  αυθύπαρκτη πολιτική ιδεολογία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες, αλλά  επικαθορίζεται από τους κυρίαρχους συσχετισμούς και με την έννοια αυτή σηματοδοτεί την κυρίαρχη κατεύθυνση προς την οποία  κινείται ο πολιτικός ανταγωνισμός.

Φυσικά το Κέντρο στην ελληνική περίπτωση υπάρχει ως μια ιδιαίτερη πολιτική παράδοση της μετεμφυλιακής πολιτικής σκηνής. Εμφανίστηκε ως ένας χώρος που κάλυπτε ενδιάμεσα ρεύματα και απόψεις μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς σε μια εποχή έντονης ιδεολογικής και πολιτικής πόλωσης. Ωστόσο, σε εκείνη τη συνάφεια τουλάχιστον, το Κέντρο ήταν συνυφασμένο με την ανάγκη εμβάθυνσης του εκδημοκρατισμού, σε μια περίοδο καχεκτικής δημοκρατίας και πολιτικών αποκλεισμών. Σε όλα τα υπόλοιπα συνέδεε πολιτικές και ιδέες τόσο από τη Δεξιά όσο και από την Αριστερά και αυτό ως έναν βαθμό εξηγεί και την εξαφάνισή του μεταπολιτευτικά.

Εάν ξεφύγουμε από την επικέντρωση στην ελληνική περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο το «κέντρο» χρησιμοποιούνταν ως αναλυτικό εργαλείο για να  προγραφεί ο βαθμός πόλωσης του πολιτικού ανταγωνισμού και ως ιδεολόγημα για να παρουσιαστούν με έναν ήπιο τρόπο πολιτικές μετατοπίσεις, ιδίως της Σοσιαλδημοκρατίας. Στη θεωρητική συζήτηση κορυφαίοι πολιτικοί επιστήμονες  (Μ. Ντιβερζέ, κ.ά,) αρνούνται την ύπαρξη του «κέντρου» ως αυτοτελούς χώρου, θεωρώντας το ως σημείο σύγκλισης των μετριοπαθών εκδοχών των βασικών  πόλων του πολιτικού ανταγωνισμού.

Πράγματι, όσο εντείνεται  το φαινόμενο της απομάκρυνσης των πολιτών από τα πολιτικά κόμματα και από συνεκτικές ιδεολογικές συγκροτήσεις τόσο γεμίζει ο χώρος του κέντρου από μία υποτιθέμενη μετριοπάθεια η οποία τροφοδοτείται από την άρνηση της κομματικής-ιδεολογικής στοίχισης και άρα δεν συνιστά μια άλλου τύπου ιδεολογία. Η ευκολία με την οποία αρκετοί πολίτες τοποθετούν εαυτούς στον χώρο του κέντρου είναι σίγουρα σύμπτωμα της κρίσης της πολιτικής. Σε μια φάση που βαθαίνει η δυσπιστία απέναντι στα κόμματα και τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι αναμενόμενο να επιλέγεται η πιο «μεσαία» ή «κεντρώα» θέση, απέναντι σε έναν διάχυτα απαξιωμένο κομματικό ανταγωνισμό. Καλλιεργείται ο φόβος ότι η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, η σύγκρουση αναμεσά σε εναλλακτικά πολιτικά σχέδια δεν είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας αλλά αντίθετα κίνδυνος για τη συνοχή, τη σταθερότητα και τη λεγόμενη υπεύθυνη διακυβέρνηση. Ωστόσο, αν υπάρχει κάτι ζωτικό στη δημοκρατία είναι η δυνατότητα πολιτικής διαπάλης και η πολιτικοποίηση των πολιτών, το να μπορούν οι πολίτες να διαμορφώνουν απόψεις για τα δημόσια προβλήματα και να ενεργοποιούνται για την προώθηση των απόψεων τους.

Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων όπως η σημερινή, η πολιτική κατακλύζεται από διλήμματα και εμπλοκές που δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς σαφείς επιλογές που συχνά συνεπάγονται ρήξεις και υπερβάσεις. Για αυτό η υποχώρηση του αριστερού ριζοσπαστισμού δεν καλύπτεται από τις δυνάμεις της «μετριοπάθειας» αλλά από εκείνες του δεξιού λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Η επιμονή να προβάλλεται ένα πολιτικό κέντρο, το οποίο θα αναπαράγει με όρους μιας επίπλαστης κανονικότητας εκδοχές της κυρίαρχης πολιτικής που διευρύνει τις ανισότητες, στην πραγματικότητα απελευθερώνει δυνάμεις προς την άκρα Δεξιά.

Ωστόσο  τμήματα του  κέντρου προσεγγίζουν  πλέον το αριστερό πολιτικό σχέδιο,  γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής  συμμαχίας για έξοδο από την κρίση. Από εδώ όμως πηγάζουν ευθύνες για την ίδια την Αριστερά. Το θέμα δεν είναι επικοινωνιακό, ούτε πρέπει να εμφανιστεί η Αριστερά ως κάτι που δεν είναι,  αλλά να πείσει ότι  οι  δικές της προτάσεις απαντούν στα προβλήματα και βελτιώνουν τους συλλογικούς όρους της κοινωνικής ζωής.

Η μη θέση, στις συνθήκες αυτές,  δεν συνιστά μετριοπάθεια, αλλά αδυναμία επιλογής,  όπως επίσης και η ευπρέπεια από μόνη της δεν είναι μετριοπάθεια καθώς  μπορεί και πρέπει να χαρακτηρίζει και μια ριζοσπαστική πολιτική. Είναι ευθύνη και σημαντική λειτουργία των κομμάτων, πρωτίστως των αριστερών, να μην λειτουργούν σαν πολιτικές επιχειρήσεις προς άγρα πελατών-καταναλωτών/ψηφοφόρων, στην εκλογική αγορά, αλλά ως θεσμοί της δημοκρατίας,  πολιτικές οργανώσεις που υποστηρίζουν την ενεργό εμπλοκή των πολιτών στη δημοκρατική  διαδικασία  στη βάση συνεκτικών και επεξεργασμένων πολιτικών σχεδίων και  προγραμμάτων.

Υπ’ αυτήν την έννοια, τα πολιτικά κόμματα δεν είναι απλά παρακολουθήματα της κοινωνικής δυναμικής, αλλά και ενεργοί δρώντες για τη διαμόρφωσή της. Πρέπει να αντιλαμβάνονται και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτής της «κεντροποίησης», αλλά ταυτόχρονα να πολιτικοποιούν τον χώρο αυτού του ιδιόμορφου κέντρου στη δική τους πολιτική λογική.

Κι εδώ πρακτικά ερχόμαστε στο επί της ουσίας στοιχείο της συζήτησης περί πολιτικού κέντρου. Το Κέντρο ως σημείο συνάντησης των μετριοπαθών εκδοχών του πολιτικού ανταγωνισμού δεν είναι σταθερό, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ιδεολογικών  επιρροών και ετεροκαθορισμών και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμπαγές ούτε στατικό αλλά  μετακινείται. Άλλοτε προς τα δεξιά και άλλοτε προς τα αριστερά. Άλλωστε και  οι ίδιοι που παρουσιάζουν το κέντρο ως  αυτοτελές, ιδεολογικά και πολιτικά, στη συνέχεια το εξαφανίζουν, μιλώντας  για «κεντροαριστερά» και «κεντροδεξιά» αντιφάσκοντας με τον βασικό ισχυρισμό τους.  Είναι τα προβλήματα, οι προτεραιότητες, οι προοπτικές της δημόσιας συζήτησης και κατ’ επέκταση οι εναλλακτικές πολιτικές  που αναπτύσσονται που καθορίζουν κάθε φορά την τοποθέτηση του κεντρώου σημείου συνάντησης. Στην εποχή μας αυτές οι διεργασίες και η σχετική «κινητικότητα» εντείνονται. Και αυτό γιατί  βρισκόμαστε σε μια φάση που ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει στερηθεί τις παραδοσιακές μορφές αναπαραγωγής του και οι νέες μορφές έχουν οδηγήσει σε ανισότητες που σε πολύ μεγάλο βαθμό απειλούν τη συνοχή και τη σταθερότητα των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το αριστερό σχέδιο αναδύεται ως μια κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη υπέρβαση αυτής της πολλαπλής  κρίσης διάρκειας. Η οικονομική κρίση, η πανδημία, ο πόλεμος, η κλιματική αλλαγή επαναφέρουν στην επικαιρότητα  διεκδικήσεις, πολιτικές και  εργαλεία της Αριστεράς, όπως το δημόσιο  σύστημα υγείας, οι πολιτικές για τα δημόσια αγαθά, η ανάκτηση του κοινωνικού ελέγχου σε κρίσιμους για την κοινωνία τομείς,  η κρατική  παρέμβαση για την άρση της επισφάλειας και των ανισοτήτων, ο γεωγραφικός, οικολογικός  και κοινωνικός σχεδιασμός της ανάπτυξης και η στοχευμένη χρηματοδότησή της, που οι νεοφιλελεύθεροι είχαν συκοφαντήσει ως αναποτελεσματικά και είχαν  απωθήσει στο περιθώριο ως παρωχημένα. Ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο που σήμερα τμήματα του μεσαίου χώρου, όπως είπαμε, προσεγγίζουν την αριστερά.

Με βάση και τα παραπάνω, η «προσέγγιση του κέντρου» από τη σκοπιά της Αριστεράς δεν σημαίνει μετατόπιση ή μετάλλαξη της Αριστεράς σε ένα «κεντρώο» κόμμα ούτε παθητική υπόκλιση σε κάθε προδιαμορφωμένη πεποίθηση του κεντρώου χώρου, αλλά ειλικρινή και ουσιαστική συνομιλία με τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώος ή μεσαίος χώρος. Αυτό απαιτεί πρώτον πιο συγκεκριμένη επεξεργασία και ευκρίνεια του δικού της σχεδίου έτσι ώστε αυτό να αναγνωρίζει, να λαμβάνει υπόψη του και να απαντά πειστικά σε προβλήματα, ερωτήματα ακόμη και σε απαιτήσεις πολιτικής αισθητικής του συγκεκριμένου χώρου. Δεύτερον, απαιτεί διαρκή πάλη για την ανατροπή και την απώθηση  νεοφιλελεύθερων όσο και αναχρονιστικών, ανορθολογικών συντηρητικών επιρροών. Τρίτον  την ανάδειξη των κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων για τη επίλυση των κοινωνικών  και εθνικών προβλημάτων με όρους μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας και της αντίστοιχης προοδευτικής στρατηγικής  για έξοδο από την κρίση.

 

* Άρθρο στο περιοδικό της Βουλής των Ελλήνων «ΒΟΥΛΗ Επί του… περιστυλίου!»

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,907

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μαζί - Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς & στη Δυτική ΑθήναΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Εχθές ο κ. Σκέρτσος υποτίθεται ότι... αποκάλυψε τα «fake news» του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία & το εισόδημα. Για το πώς οι έμμεσοι φόροι σε συνθήκες πληθωρισμού αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση το αναλύσαμε εχθές. Σήμερα, ας δούμε πώς ο πληθωρισμός μειώνει το πραγματικό εισόδημα.❌ Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι: «Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν». ❌ Και για την Έκθεση του ΟΟΣΑ που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι «Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023... άρα δεν ήταν επίκαιρη…».📉Αφού δεν τους αρέσει λοιπόν η Έκθεση του ΟΟΣΑ, ας δούμε τι λέει η Έκθεση της Κομισιόν (Country Report) που δημοσιεύτηκε στις 25.5.2023, άρα είναι εντελώς… επίκαιρη. ❗️Το πρώτο που λέει είναι ότι «ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2022 μειώθηκε κατά 4,7%, γιατί η ονομαστική αύξησή του υπολειπόταν της αύξησης του πληθωρισμού». Άρα επιβεβαιώνει επί της ουσίας την Έκθεση του ΟΟΣΑ. ❗️Το δεύτερο που λέει είναι ότι η αύξηση που δόθηκε εντός Απριλίου αναμένεται να αποκαταστήσει «μερικώς» την περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών το 2023. 1️⃣ Συμπέρασμα 1ο: Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2022, & με «τη βούλα» της Κομισιόν, επομένως ο κ. Σκέρτσος ψεύδεται εφόσον υποστηρίζει το αντίθετο. 2️⃣ Συμπέρασμα 2ο: Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να μειωθούν & το 2023 εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. 3️⃣ Συμπέρασμα 3ο: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να μειώνει αφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω ανεπαρκών αυξήσεων που δεν καλύπτουν την άνοδο του πληθωρισμού και μέσω των έμμεσων φόρων που «πολλαπλασιάζονται» εξαιτίας της ακρίβειας. Με τους δυο αυτούς τρόπους εγκαθιστά ένα σύστημα εσωτερικής υποτίμησης των μισθών οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σωρευτικά τα επόμενα χρόνια. 🚮 Όσο για την… υπόσχεση της ΝΔ για αυξήσεις 25% είναι εντελώς αίολη & απατηλή αφού δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 🚫 Αυτή ήταν η πολιτική της ΝΔ για 4 χρόνια & αυτή & χειρότερη θα είναι εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 25 Ιούνη. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Και με τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Έκθεση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σ.12], ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα πυροδοτείται από τα υψηλά κέρδη. Αυτά που η ΝΔ άφησε ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο στις αγορές. Υπερκέρδη που είναι η άλλη όψη της αφαίμαξης του εισοδήματος εξαιτίας των έμμεσων φόρων που η ΝΔ άφησε άθικτους. Αυτή ήταν η 4ετία ΝΔ & Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή & χειρότερη θα είναι μια νέα, αν δεν ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στις 25 Ιούνη#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr