Μετά την Προγραμματική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η Προγραμματική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν ένα θετικό γεγονός, παρά τις οργανωτικές δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία. Τα εισηγητικά κείμενα ήταν  απαιτητικά. Αλλά και οι ομιλίες ήταν σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο. Μου έκανε εντύπωση ότι ομιλίες πολλών μελών δεν περιορίστηκαν σε μια μεταφορά εμπειριών, που και αυτή είναι χρήσιμη, αλλά αποτέλεσαν συμβολές ουσιαστικές με γνώση και άποψη. Αυτό δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει διαμορφώσει ένα πολύ αξιόλογο δυναμικό από μεσαία στελέχη και μέλη και πρέπει να σκεφτεί τρόπους πληρέστερης και πιο ουσιαστικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους.

Η Προγραμματική Συνδιάσκεψη δεν θα είχε ίσως το ίδιο ενδιαφέρον αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρωτοτυπούσε, αν δηλαδή δεν ήταν προσανατολισμένη στις προκλήσεις και τα πεδία αντιπαράθεσης του αύριο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποτίμηση των προβλημάτων του χθες, των εκκρεμοτήτων, αλλά και των ανολοκλήρωτων σχεδίων μας.  «Οι ανεκπλήρωτοι στόχοι του κινήματος», οι ήττες, οι  ματαιώσεις, οι αποτυχίες δεν γίνονται ποτέ αδρανή υλικά στο μουσείο της ιστορίας. Λειτουργούν ως ζωντανό ανεκπλήρωτο χρέος, πηγή μαθημάτων και «τροφοδότης λογαριασμός» των μελλοντικών αγώνων. Το στοίχημα είναι, τα προβλήματα του χθες να κατανοούνται με τους όρους του σήμερα και οι λύσεις να είναι με τα υλικά και τους θεσμούς του αύριο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συνειδητή, σχεδιασμένη και διαρκής προσπάθεια. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν τη κατεύθυνση ήταν η Προγραμματική Συνδιάσκεψη.

Η επιτυχία της Συνδιάσκεψης δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Οι συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις δεν θα υπήρχαν αν ένα στέλεχος με τη γνώση και την πείρα του Γιώργου Σταθάκη και μια ομάδα στελεχών με πρόσβαση στα Τμήματα του κόμματος και σε έναν ευρύτερο κύκλο εστιών γνώσης και εξειδικευμένων συνεργατών, δεν αφοσιωνόταν στο έργο αυτό για αρκετό χρόνο. Στη βελτίωση και  ωρίμανση των κειμένων συνέβαλε η  συλλογική τους επεξεργασία, η συζήτηση τους στα όργανα του κόμματος, η παρουσίαση και συζήτηση των βασικών ιδεών σε κομματικά ή και ευρύτερα ακροατήρια, με συμμετοχή σε ορισμένες περιπτώσεις εκπροσώπων από κοινωνικούς και επαγγελματικούς  φορείς.

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι ποια θα είναι η συνέχεια; Τα προγραμματικά κείμενα δεν έχουν νόημα αν μείνουν στο συρτάρι ούτε μπορούν να είναι  ζωντανά αν μένουν στατικά σε έναν κόσμο που αλλάζει γοργά, με τρόπο  συχνά  αναπάντεχο.  Ειδικά οι συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις δεν αποτελούν το τέλος αλλά την αρχή της προσπάθειας. Όμως έχουν τη δίκη τους αυτοτελή αξία. Μαζί με τη Διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλουν στην προγραμματική ενότητα του ΣΥΡΙΖA-ΠΣ, αποτελούν ισχυρό εφόδιο για την προγραμματική αντιπαράθεση στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, αλλά και πλαίσιο προγραμματικών συγκλίσεων.

Πολλοί ομιλητές και ομιλήτριες ορθά αναρωτήθηκαν πώς οι θέσεις αυτές θα γίνουν κτήμα του κόσμου τον οποίο και αφορούν; Πώς ο ίδιος ο κόσμος θα τις κάνει δική του υπόθεση; Πώς οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι, οι γυναίκες και οι ποικίλες άλλες κοινωνικές ομάδες θα αναγνωρίσουν μέσα σε αυτές τον εαυτό τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες  τους και θα βρουν τις απαντήσεις σε αυτές; Η αναπαραγωγή, η μελέτη, η εύληπτη παρουσίαση είναι κάποια αυτονόητα βήματα που είναι αναγκαίο να γίνουν, αλλά δεν αρκούν.

Ακούστηκαν πολλές ιδέες. Όπως πχ η εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα, σε τομεακό ή και κλαδικό επίπεδο, καθώς και ανά κοινωνική ή πολιτισμική ομάδα. Πράγματι δεν αρκεί να μείνει η εντύπωση απλώς ότι έχουμε θέσεις. Άλλωστε πόσος κόσμος έμαθε για τη Συνδιάσκεψη; Το ζητούμενο είναι να γίνει κατανοητό γιατί και πώς οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντούν σε δικές τους, πραγματικές, ανάγκες ή γιατί αποτελούν όρους και  προϋποθέσεις γι’ αυτό. Εδώ χρειάζονται μια άλλου τύπου εργασία. Τη λέμε συχνά «εξειδίκευση» ή εκλαΐκευση, αλλά οι όροι αυτοί δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Μπορεί να είναι εξειδίκευση όντως, αλλά μπορεί να χρειάζεται και γενίκευση, ανάπτυξη, επεξήγηση, εμπλουτισμός και πολλά άλλα, ώστε να επιτευχθεί ο ως άνω στόχος.

Ελέχθη ότι στη Συνδιάσκεψη δεν υπήρξαν σημαντικές διαφωνίες. Και είναι πολύ θετικό δείγμα πολιτικής ωριμότητας το ότι δεν υπήρξαν διαφωνίες του είδους που κάποιοι περίμεναν. Αλλά συζήτηση για προγραμματικά ζητήματα, χωρίς διαφορετικές ιδέες και απόψεις, χωρίς ερωτήματα και απορίες, χωρίς θέματα που κλείνουν και θέματα που  μένουν ανοιχτά, θα ήταν μια συζήτηση φτωχή και ρηχή. Κάπου λοιπόν και κάπως τέτοια θέματα πρέπει μπορούν να τίθενται και να συζητούνται ιδίως όταν οι αμφισημίες ή οι διαφωνίες μπορεί να θολώνουν την εικόνα του κόμματος ή να δυσκολεύουν την ανάπτυξη της δράσης του. Κάθε οργάνωση αλλά και κάθε μέλος του κόμματος πρέπει να μπορεί, και να ενθαρρύνεται μάλιστα, να καταθέτει μια πρόταση ή ένα ερώτημα και να ξέρει ότι θα λάβει μια απάντηση. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι διαθέτουμε εκείνες τις δομές, τις διαδικασίες και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την κουλτούρα που χρειάζεται για να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ανταποκριθεί σε αυτές και άλλες ανάγκες με τρόπο ουσιαστικό, δημοκρατικό, παραγωγικό και οργανωμένο.

Το Συνέδριο θα είναι μια ευκαιρία για αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος  να περιμένουμε. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να αρχίσουν άμεσα. Ενδεικτικά:

  1. Η θέσπιση μιας μόνιμης Επιτροπής Προγράμματος και η διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για τα επόμενα βήματα σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο.
  2. Η κατάρτιση ενός καταλόγου σημαντικών επίδικων θεμάτων που οι ως τώρα συζητήσεις έχουν δείξει την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου και επεξεργασίας προκειμένου να υπάρξουν κοινές αποφάσεις.
  3. Η δημιουργία μόνιμων χώρων και διαδικασιών διαλόγου, τρόπων ουσιαστικής συμμετοχής και  αξιοποίησης  των οργανώσεων και  των μελών.
  4. Η εκκίνηση μιας συζήτησης για την έως τώρα εμπειρία από τη λειτουργία και τη δράση των «τμημάτων» και άλλων δομών του κόμματος με στόχο την αποσαφήνιση του ρόλου τους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους.
  5. Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών σε κατηγορίες των μισθωτών και των μεσαίων στρωμάτων που θα μας βοηθούσαν να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με αυτά.

Αυτά και αρκετά άλλα δεν χρειάζεται να περιμένουν το Συνέδριο. Μπορούν να συζητηθούν και να αποφασιστούν, μαζί και με πολλά άλλα ενδεχομένως, από τα όργανα του κόμματος. Η συζήτηση, άλλωστε, για τις υποδομές και τους θεσμούς του μέλλοντος δεν αφορά μόνο την κοινωνία και το μετασχηματισμό της. Πρωτίστως αφορά το πολιτικό υποκείμενο που τον επαγγέλλεται και θέλει να τον υλοποιήσει.

 

* Άρθρο στην εφημερίδα Αυγή

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr