«Να αναβαθμίσουμε τις ελληνορωσικές σχέσεις»

Εκείνο το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω ξεκινώντας, αφού καλωσορίσω την παρουσία του Αντιπροέδρου της Ρώσικης Κυβέρνησης και των άλλων αντιπροσωπειών, είναι ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης γίνεται σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, με την έννοια ότι έπειτα από μακρά και βαθιά κρίση, με εκδηλώσεις πρωτοφανείς, θα έλεγε κάποιος, σε περιόδους ειρήνης, βρισκόμαστε ως οικονομία σε φάση σταθεροποίησης και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι συντρέχουν βασικές προϋποθέσεις για να περάσουμε σε πραγματική και βιώσιμη ανάκαμψη.

Βεβαίως, η ανάκαμψη δεν θα έρθει από μόνη της, θα εξαρτηθεί από τη δράση και τη συνέργεια πολλών παραγόντων και κυρίως, βέβαια, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα∙ ακριβώς γι’ αυτό η Έκθεση αλλά και οι ποικίλες δραστηριότητες που γίνονται τις μέρες αυτές έχουν άμεση σχέση με αυτό το στόχο. Επίσης, εισαγωγικά να πω ότι ακριβώς επειδή είμαστε στη φάση αυτή της μετάβασης από την ύφεση στην ανάκαμψη, αλλά και επειδή ως οικονομία βιώσαμε μια πρωτόγνωρη αποεπένδυση -μέσα σε επτά χρόνια έχουν κλείσει περίπου 400.000 μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ έχουμε χάσει περίπου 800.000 θέσεις εργασίας-, για την κυβέρνηση, αλλά πιστεύω και για τη χώρα συνολικά, άμεση προτεραιότητα της περιόδου είναι οι επενδύσεις. Επενδύσεις εγχώριες, επενδύσεις ξένες, επενδύσεις δημόσιες, επενδύσεις ιδιωτικές. Με όλα τα μέσα πρέπει να επικεντρωθούμε, στην επίτευξη αυτού του στόχου, συνδεδεμένου, μάλιστα, με τον άλλο στόχο που είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Προφανώς, η στρατηγική η δική μας στηρίζεται, πριν απ’ όλα, στην ενεργοποίηση των εγχώριων δυνάμεων, υλικών και άυλων, των δυνάμεων της κοινωνίας, διότι είμαστε μια χώρα με δυνατότητες και μια κοινωνία με αντοχές. Είμαστε μια κοινωνία που, έπειτα από όλη αυτή την κρίση, δείχνουμε κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα όπως το προσφυγικό, με ανθρωπισμό και αλληλεγγύη, όταν διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται τόσο πολύ να διαμορφώσει μια στρατηγική πάνω στις αντίστοιχες αξίες.

Ταυτόχρονα, όμως, δίνουμε μεγάλη σημασία -και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό- στη δυνατότητα που περικλείει η διεθνής συνεργασία. Είμαστε σε μια εποχή που διαμορφώνονται  παγκόσμιοι δρόμοι του εμπορίου, διαμορφώνονται παγκόσμιες παραγωγικές αλυσίδες, διεθνή δίκτυα ερευνών και ανταλλαγής επιστημονικών δεδομένων. Θέλουμε, λοιπόν, η μικρή μας χώρα να είναι παρούσα σε όλους αυτούς τους διεθνείς δρόμους, σε όλα αυτά τα διεθνή σταυροδρόμια. Δημιουργεί άλλωστε γι’ αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα η γεωγραφική θέση. Δεν υπάρχει χώρα σημαντική οικονομικά που να μην ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στην Ελλάδα, σε κάποιο λιμάνι, στα δίκτυα τα σιδηροδρομικά -τα οποία  πρέπει να ανανεώσουμε- διότι ιστορικά η Ελλάδα λειτουργούσε και λειτουργεί και ως μια πύλη, ως μια γέφυρα που συνδέει διαφορετικές παγκόσμιες περιφέρειες.

Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πει ότι εμείς θέλουμε να ακολουθούμε -και ακολουθούμε- πολυδιάστατη πολιτική διεθνών οικονομικών σχέσεων. Και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ξεχωριστή θέση αποδίδουμε στη σχέση μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Βέβαια, οι ελληνορωσικές σχέσεις δεν είναι καινούρια κατάληξη, να το πω έτσι∙ είναι σχέσεις που στηρίζονται σε ισχυρούς πολιτισμικούς δεσμούς, οι οποίες έχουν ιστορικό βάθος και μεγάλη διάρκεια, επομένως,  αποτελούν πολύ ισχυρό υπόβαθρο.

Αυτοί οι δεσμοί που διαχρονικά έχουμε είναι ένα ισχυρό θεμέλιο για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ισχυρό μεν, αλλά όχι επαρκές. Πρέπει σήμερα, λοιπόν, να κάνουμε αυτό το οποίο νομίζω όλοι διαισθανόμαστε ως ανάγκη, για διαφορετικούς ίσως λόγους∙ πρέπει  να επιτύχουμε την αναβάθμιση των ελληνορωσικών σχέσεων.

Πρώτον, διότι ιστορικά αυτές οι άριστες πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις δεν έχουν ακόμα βρει την έκφρασή τους, στο βαθμό που θα έπρεπε και θα μπορούσε, στο επίπεδο των οικονομικών σχέσεων.

Δεύτερον, διότι η εποχή μας προσφέρει νέες δυνατότητες για να το πετύχουμε αυτό.

Όπως τόνισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο Πούτιν, όταν προ καιρού είχε έρθει στην Αθήνα, η αναβάθμιση των σχέσεών μας με τη Ρωσία αποτελεί για μας στρατηγική επιλογή. Και αυτό έχει φανεί από την πυκνότητα των επαφών τόσο σε υψηλό επίπεδο όσο και σε υπηρεσιακό, αλλά και από την πρόοδο των εργασιών που έχουν γίνει και συνεχίζονται εντός των μεικτών διυπουργικών επιτροπών. Έχει φανεί ακόμα στην πυκνότητα που έχουν αποκτήσει οι σχέσεις μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων, επιχειρήσεων και φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και από πρωτόκολλα και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω πως στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχουμε ως χώρα, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική αρχών απέναντι στη Ρωσία. Ποτέ δεν κρύψαμε, για παράδειγμα, την αντίθεσή μας σε κυρώσεις που επιβλήθηκαν ή σε κάθε  απόπειρα διάκρισης, από όπου κι αν προέκυπτε, ενάντια στη Ρωσία ή σε ρωσικές επιχειρήσεις, γιατί θεωρούμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές επιβαρύνουν το κλίμα των διεθνών συνεργασιών που πρέπει να αναπτύσσουμε, μα και ζημιώνουν, σε τελευταία ανάλυση, τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρη την Ευρώπη. Και ως κυβέρνηση κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται γα να εμπεδωθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης ακόμη περισσότερο, για να μην υπάρχει καμία διάσταση διακρίσεων.

Επιτρέψτε μου, όμως, δυο-τρία λόγια σε μερικά πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τις διμερείς οικονομικές μας σχέσεις. Σε ό,τι αφορά εν γένει το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αλλά και ειδικότερα τις ελληνικές εξαγωγές πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως άλλωστε είπε και ο Αντιπρόεδρος πριν, ότι με τις κυρώσεις, τα αντίποινα, τα εμπάργκο κ.ά. υπάρχει μία υποχώρηση, από τις γεωπολιτικές εντάσεις και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Αποτελεί, συνεπώς, χρέος μας, θα έλεγα, αλλά και άμεση πρακτική προτεραιότητα να εργαστούμε από κοινού και εντατικά για να ξεπεραστούν τα όποια προσκόμματα ή να παρακαμφθούν, αν για ευρύτερους λόγους παραμένουν.

Είναι αυτό όμως εφικτό; Ναι, είναι.

Πρώτον, διότι έχουμε μεγάλα περιθώρια  να αναπτύξουμε το διμερές μας εμπόριο και σε τομείς που ούτε κυρώσεις υπάρχουν ούτε εμπάργκο.

Δεύτερον, διότι και σε τομείς που υπάρχουν περιορισμοί είναι δυνατόν να υπάρξουν μεικτές ελληνορωσικές προσπάθειες και επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υπερβούν τέτοιου τύπου περιορισμούς. Και θα έλεγα ότι στο βαθμό που θα το πετύχουμε, στο βαθμό δηλαδή που θα μπορέσουν να υπάρξουν μεικτά επιχειρηματικά σχήματα, αυτά εκτός των άλλων θα δώσουν μεγαλύτερο βάθος και σταθερότητα στις οικονομικές μας σχέσεις και γι’ αυτό ως κυβέρνηση ενθαρρύνουμε τέτοιες προσπάθειες, όπου γίνονται.

Τέλος, διότι πρέπει να επενδύσουμε για το μέλλον. Θέλουμε να πιστεύουμε, από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα, οι γεωπολιτικές εντάσεις που υπάρχουν να μην είναι διαρκείς. Θέλουμε, λοιπόν, και πρέπει να επενδύσουμε με αισιοδοξία σε ένα μέλλον καλύτερο. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τις καλύτερες συνθήκες, που εκτιμώ δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Πριν από λίγο ενημερώθηκα από τον Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, τον κ. Κασίμη, ότι χθες διεξήχθησαν εποικοδομητικές συζητήσεις ανάμεσα σε φορείς των δύο χωρών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος. Μάλιστα, διαμορφώθηκε ένας οδικός  χάρτης, είναι εδώ και ο αρμόδιος Υπουργός από τη Ρωσία, πάνω στον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πρακτικά στις κατευθύνσεις που μόλις είπαμε. Πληροφορηθήκαμε, επίσης, ότι ήδη έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμφωνίες σε σχέση με το φάρμακο, τη γούνα, καθώς και άλλους τομείς, γεγονός το οποίο το σημειώνω για να δείξω ότι πράγματι μπορούμε, αν δουλέψουμε πρακτικά, να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα.

Στον τομέα της ενέργειας, έχουμε επίσης μια συνεργασία με περιεχόμενο και βάθος, που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Θέλω να πω, με την ευκαιρία, δυο λόγια για τις επενδύσεις, για να δείξω ότι το φάσμα των πιθανών τομέων, στους οποίους μπορούν επιχειρήσεις και φορείς της Ρωσίας να ανιχνεύσουν δυνατότητες με ενδιαφέρον, είναι πολλοί. Ο τουρισμός, στον οποίο ήδη δεχόμαστε έναν ισχυρό αριθμό Ρώσων τουριστών, είναι και ένας χώρος επενδύσεων. Ο χώρος του φαρμάκου επίσης ή ο χώρος του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος, που δίνει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες. Επιπρόσθετα, θέλω να τονίσω το χώρο των νέων τεχνολογιών και της επιστημονικής έρευνας, καθώς εμείς ως χώρα ενδιαφερόμαστε να αποκτήσουμε μια νέα παραγωγική ταυτότητα συνδεδεμένη ακριβώς με την ανάπτυξη αυτών των νέων τομέων.

Θα επιθυμούσα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι φέτος χαιρόμαστε που η Ρωσία είναι τιμώμενη χώρα στην 81η Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται μόνο για έναν ισχυρό συμβολισμό αλλά και για μια ένδειξη, για μια πιστοποίηση, της προόδου που έχει συντελεστεί αλλά και των δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για να συγκληθεί αυτό το Ελληνορωσικό επιχειρηματικό Φόρουμ και να ευχηθώ καλή συνέχεια των εργασιών.

Σας ευχαριστώ όλους και όλες.

* Ομιλία στο Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,907

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μαζί - Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς & στη Δυτική ΑθήναΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Εχθές ο κ. Σκέρτσος υποτίθεται ότι... αποκάλυψε τα «fake news» του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία & το εισόδημα. Για το πώς οι έμμεσοι φόροι σε συνθήκες πληθωρισμού αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση το αναλύσαμε εχθές. Σήμερα, ας δούμε πώς ο πληθωρισμός μειώνει το πραγματικό εισόδημα.❌ Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι: «Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν». ❌ Και για την Έκθεση του ΟΟΣΑ που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι «Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023... άρα δεν ήταν επίκαιρη…».📉Αφού δεν τους αρέσει λοιπόν η Έκθεση του ΟΟΣΑ, ας δούμε τι λέει η Έκθεση της Κομισιόν (Country Report) που δημοσιεύτηκε στις 25.5.2023, άρα είναι εντελώς… επίκαιρη. ❗️Το πρώτο που λέει είναι ότι «ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2022 μειώθηκε κατά 4,7%, γιατί η ονομαστική αύξησή του υπολειπόταν της αύξησης του πληθωρισμού». Άρα επιβεβαιώνει επί της ουσίας την Έκθεση του ΟΟΣΑ. ❗️Το δεύτερο που λέει είναι ότι η αύξηση που δόθηκε εντός Απριλίου αναμένεται να αποκαταστήσει «μερικώς» την περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών το 2023. 1️⃣ Συμπέρασμα 1ο: Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2022, & με «τη βούλα» της Κομισιόν, επομένως ο κ. Σκέρτσος ψεύδεται εφόσον υποστηρίζει το αντίθετο. 2️⃣ Συμπέρασμα 2ο: Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να μειωθούν & το 2023 εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. 3️⃣ Συμπέρασμα 3ο: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να μειώνει αφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω ανεπαρκών αυξήσεων που δεν καλύπτουν την άνοδο του πληθωρισμού και μέσω των έμμεσων φόρων που «πολλαπλασιάζονται» εξαιτίας της ακρίβειας. Με τους δυο αυτούς τρόπους εγκαθιστά ένα σύστημα εσωτερικής υποτίμησης των μισθών οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σωρευτικά τα επόμενα χρόνια. 🚮 Όσο για την… υπόσχεση της ΝΔ για αυξήσεις 25% είναι εντελώς αίολη & απατηλή αφού δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 🚫 Αυτή ήταν η πολιτική της ΝΔ για 4 χρόνια & αυτή & χειρότερη θα είναι εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 25 Ιούνη. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Και με τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Έκθεση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σ.12], ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα πυροδοτείται από τα υψηλά κέρδη. Αυτά που η ΝΔ άφησε ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο στις αγορές. Υπερκέρδη που είναι η άλλη όψη της αφαίμαξης του εισοδήματος εξαιτίας των έμμεσων φόρων που η ΝΔ άφησε άθικτους. Αυτή ήταν η 4ετία ΝΔ & Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή & χειρότερη θα είναι μια νέα, αν δεν ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στις 25 Ιούνη#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr