«Να αναβαθμίσουμε τις ελληνορωσικές σχέσεις»

Εκείνο το οποίο θα ήθελα να παρατηρήσω ξεκινώντας, αφού καλωσορίσω την παρουσία του Αντιπροέδρου της Ρώσικης Κυβέρνησης και των άλλων αντιπροσωπειών, είναι ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης γίνεται σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, με την έννοια ότι έπειτα από μακρά και βαθιά κρίση, με εκδηλώσεις πρωτοφανείς, θα έλεγε κάποιος, σε περιόδους ειρήνης, βρισκόμαστε ως οικονομία σε φάση σταθεροποίησης και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι συντρέχουν βασικές προϋποθέσεις για να περάσουμε σε πραγματική και βιώσιμη ανάκαμψη.

Βεβαίως, η ανάκαμψη δεν θα έρθει από μόνη της, θα εξαρτηθεί από τη δράση και τη συνέργεια πολλών παραγόντων και κυρίως, βέβαια, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα∙ ακριβώς γι’ αυτό η Έκθεση αλλά και οι ποικίλες δραστηριότητες που γίνονται τις μέρες αυτές έχουν άμεση σχέση με αυτό το στόχο. Επίσης, εισαγωγικά να πω ότι ακριβώς επειδή είμαστε στη φάση αυτή της μετάβασης από την ύφεση στην ανάκαμψη, αλλά και επειδή ως οικονομία βιώσαμε μια πρωτόγνωρη αποεπένδυση -μέσα σε επτά χρόνια έχουν κλείσει περίπου 400.000 μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ έχουμε χάσει περίπου 800.000 θέσεις εργασίας-, για την κυβέρνηση, αλλά πιστεύω και για τη χώρα συνολικά, άμεση προτεραιότητα της περιόδου είναι οι επενδύσεις. Επενδύσεις εγχώριες, επενδύσεις ξένες, επενδύσεις δημόσιες, επενδύσεις ιδιωτικές. Με όλα τα μέσα πρέπει να επικεντρωθούμε, στην επίτευξη αυτού του στόχου, συνδεδεμένου, μάλιστα, με τον άλλο στόχο που είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Προφανώς, η στρατηγική η δική μας στηρίζεται, πριν απ’ όλα, στην ενεργοποίηση των εγχώριων δυνάμεων, υλικών και άυλων, των δυνάμεων της κοινωνίας, διότι είμαστε μια χώρα με δυνατότητες και μια κοινωνία με αντοχές. Είμαστε μια κοινωνία που, έπειτα από όλη αυτή την κρίση, δείχνουμε κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα όπως το προσφυγικό, με ανθρωπισμό και αλληλεγγύη, όταν διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται τόσο πολύ να διαμορφώσει μια στρατηγική πάνω στις αντίστοιχες αξίες.

Ταυτόχρονα, όμως, δίνουμε μεγάλη σημασία -και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό- στη δυνατότητα που περικλείει η διεθνής συνεργασία. Είμαστε σε μια εποχή που διαμορφώνονται  παγκόσμιοι δρόμοι του εμπορίου, διαμορφώνονται παγκόσμιες παραγωγικές αλυσίδες, διεθνή δίκτυα ερευνών και ανταλλαγής επιστημονικών δεδομένων. Θέλουμε, λοιπόν, η μικρή μας χώρα να είναι παρούσα σε όλους αυτούς τους διεθνείς δρόμους, σε όλα αυτά τα διεθνή σταυροδρόμια. Δημιουργεί άλλωστε γι’ αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα η γεωγραφική θέση. Δεν υπάρχει χώρα σημαντική οικονομικά που να μην ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στην Ελλάδα, σε κάποιο λιμάνι, στα δίκτυα τα σιδηροδρομικά -τα οποία  πρέπει να ανανεώσουμε- διότι ιστορικά η Ελλάδα λειτουργούσε και λειτουργεί και ως μια πύλη, ως μια γέφυρα που συνδέει διαφορετικές παγκόσμιες περιφέρειες.

Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, ως Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πει ότι εμείς θέλουμε να ακολουθούμε -και ακολουθούμε- πολυδιάστατη πολιτική διεθνών οικονομικών σχέσεων. Και στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ξεχωριστή θέση αποδίδουμε στη σχέση μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Βέβαια, οι ελληνορωσικές σχέσεις δεν είναι καινούρια κατάληξη, να το πω έτσι∙ είναι σχέσεις που στηρίζονται σε ισχυρούς πολιτισμικούς δεσμούς, οι οποίες έχουν ιστορικό βάθος και μεγάλη διάρκεια, επομένως,  αποτελούν πολύ ισχυρό υπόβαθρο.

Αυτοί οι δεσμοί που διαχρονικά έχουμε είναι ένα ισχυρό θεμέλιο για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ισχυρό μεν, αλλά όχι επαρκές. Πρέπει σήμερα, λοιπόν, να κάνουμε αυτό το οποίο νομίζω όλοι διαισθανόμαστε ως ανάγκη, για διαφορετικούς ίσως λόγους∙ πρέπει  να επιτύχουμε την αναβάθμιση των ελληνορωσικών σχέσεων.

Πρώτον, διότι ιστορικά αυτές οι άριστες πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις δεν έχουν ακόμα βρει την έκφρασή τους, στο βαθμό που θα έπρεπε και θα μπορούσε, στο επίπεδο των οικονομικών σχέσεων.

Δεύτερον, διότι η εποχή μας προσφέρει νέες δυνατότητες για να το πετύχουμε αυτό.

Όπως τόνισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο Πούτιν, όταν προ καιρού είχε έρθει στην Αθήνα, η αναβάθμιση των σχέσεών μας με τη Ρωσία αποτελεί για μας στρατηγική επιλογή. Και αυτό έχει φανεί από την πυκνότητα των επαφών τόσο σε υψηλό επίπεδο όσο και σε υπηρεσιακό, αλλά και από την πρόοδο των εργασιών που έχουν γίνει και συνεχίζονται εντός των μεικτών διυπουργικών επιτροπών. Έχει φανεί ακόμα στην πυκνότητα που έχουν αποκτήσει οι σχέσεις μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων, επιχειρήσεων και φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και από πρωτόκολλα και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω πως στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχουμε ως χώρα, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική αρχών απέναντι στη Ρωσία. Ποτέ δεν κρύψαμε, για παράδειγμα, την αντίθεσή μας σε κυρώσεις που επιβλήθηκαν ή σε κάθε  απόπειρα διάκρισης, από όπου κι αν προέκυπτε, ενάντια στη Ρωσία ή σε ρωσικές επιχειρήσεις, γιατί θεωρούμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές επιβαρύνουν το κλίμα των διεθνών συνεργασιών που πρέπει να αναπτύσσουμε, μα και ζημιώνουν, σε τελευταία ανάλυση, τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρη την Ευρώπη. Και ως κυβέρνηση κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται γα να εμπεδωθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης ακόμη περισσότερο, για να μην υπάρχει καμία διάσταση διακρίσεων.

Επιτρέψτε μου, όμως, δυο-τρία λόγια σε μερικά πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τις διμερείς οικονομικές μας σχέσεις. Σε ό,τι αφορά εν γένει το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αλλά και ειδικότερα τις ελληνικές εξαγωγές πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως άλλωστε είπε και ο Αντιπρόεδρος πριν, ότι με τις κυρώσεις, τα αντίποινα, τα εμπάργκο κ.ά. υπάρχει μία υποχώρηση, από τις γεωπολιτικές εντάσεις και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Αποτελεί, συνεπώς, χρέος μας, θα έλεγα, αλλά και άμεση πρακτική προτεραιότητα να εργαστούμε από κοινού και εντατικά για να ξεπεραστούν τα όποια προσκόμματα ή να παρακαμφθούν, αν για ευρύτερους λόγους παραμένουν.

Είναι αυτό όμως εφικτό; Ναι, είναι.

Πρώτον, διότι έχουμε μεγάλα περιθώρια  να αναπτύξουμε το διμερές μας εμπόριο και σε τομείς που ούτε κυρώσεις υπάρχουν ούτε εμπάργκο.

Δεύτερον, διότι και σε τομείς που υπάρχουν περιορισμοί είναι δυνατόν να υπάρξουν μεικτές ελληνορωσικές προσπάθειες και επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να υπερβούν τέτοιου τύπου περιορισμούς. Και θα έλεγα ότι στο βαθμό που θα το πετύχουμε, στο βαθμό δηλαδή που θα μπορέσουν να υπάρξουν μεικτά επιχειρηματικά σχήματα, αυτά εκτός των άλλων θα δώσουν μεγαλύτερο βάθος και σταθερότητα στις οικονομικές μας σχέσεις και γι’ αυτό ως κυβέρνηση ενθαρρύνουμε τέτοιες προσπάθειες, όπου γίνονται.

Τέλος, διότι πρέπει να επενδύσουμε για το μέλλον. Θέλουμε να πιστεύουμε, από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα, οι γεωπολιτικές εντάσεις που υπάρχουν να μην είναι διαρκείς. Θέλουμε, λοιπόν, και πρέπει να επενδύσουμε με αισιοδοξία σε ένα μέλλον καλύτερο. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τις καλύτερες συνθήκες, που εκτιμώ δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Πριν από λίγο ενημερώθηκα από τον Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, τον κ. Κασίμη, ότι χθες διεξήχθησαν εποικοδομητικές συζητήσεις ανάμεσα σε φορείς των δύο χωρών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος. Μάλιστα, διαμορφώθηκε ένας οδικός  χάρτης, είναι εδώ και ο αρμόδιος Υπουργός από τη Ρωσία, πάνω στον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε πρακτικά στις κατευθύνσεις που μόλις είπαμε. Πληροφορηθήκαμε, επίσης, ότι ήδη έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμφωνίες σε σχέση με το φάρμακο, τη γούνα, καθώς και άλλους τομείς, γεγονός το οποίο το σημειώνω για να δείξω ότι πράγματι μπορούμε, αν δουλέψουμε πρακτικά, να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα.

Στον τομέα της ενέργειας, έχουμε επίσης μια συνεργασία με περιεχόμενο και βάθος, που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Θέλω να πω, με την ευκαιρία, δυο λόγια για τις επενδύσεις, για να δείξω ότι το φάσμα των πιθανών τομέων, στους οποίους μπορούν επιχειρήσεις και φορείς της Ρωσίας να ανιχνεύσουν δυνατότητες με ενδιαφέρον, είναι πολλοί. Ο τουρισμός, στον οποίο ήδη δεχόμαστε έναν ισχυρό αριθμό Ρώσων τουριστών, είναι και ένας χώρος επενδύσεων. Ο χώρος του φαρμάκου επίσης ή ο χώρος του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος, που δίνει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες. Επιπρόσθετα, θέλω να τονίσω το χώρο των νέων τεχνολογιών και της επιστημονικής έρευνας, καθώς εμείς ως χώρα ενδιαφερόμαστε να αποκτήσουμε μια νέα παραγωγική ταυτότητα συνδεδεμένη ακριβώς με την ανάπτυξη αυτών των νέων τομέων.

Θα επιθυμούσα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι φέτος χαιρόμαστε που η Ρωσία είναι τιμώμενη χώρα στην 81η Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται μόνο για έναν ισχυρό συμβολισμό αλλά και για μια ένδειξη, για μια πιστοποίηση, της προόδου που έχει συντελεστεί αλλά και των δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για να συγκληθεί αυτό το Ελληνορωσικό επιχειρηματικό Φόρουμ και να ευχηθώ καλή συνέχεια των εργασιών.

Σας ευχαριστώ όλους και όλες.

* Ομιλία στο Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 

Οι εξελίξεις κάνουν αναγκαίο ένα νέο μαζικό, λαϊκό κόμμα της ΑριστεράςΣτους παράξενους καιρούς που ζούμε, δεν θα ήθελα, από δική μου αδράνεια, να βρεθώ εγκλωβισμένος σε ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπηρέτησα από την ίδρυσή του, & είμαι περήφανος που συνέβαλα στη δημιουργία του. Θέλω να δηλώσω λοιπόν, ότι παραιτούμαι από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια απόφαση που δεν θα ήθελα να χρειαστεί να λάβω, αλλά οι εξελίξεις την έχουν καταστήσει αναγκαία από καιρό.Θυμίζω ότι από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι φόβοι που εξέφραζα τότε για εκφυλιστικές εξελίξεις έχουν, δυστυχώς, πλήρως επιβεβαιωθεί. Δεν χρειάζονται, επομένως, πρόσθετα επιχειρήματα. Μπορείς να παραμένεις σε ένα κόμμα, ακόμη & αν διαφωνείς με την τρέχουσα πολιτική του, αρκεί στο κόμμα αυτό να τηρούνται κάποιοι σταθεροί κανόνες και να υπάρχουν δημοκρατικές εγγυήσεις σεβασμού της αξιοπρέπειας και των απόψεων όλων. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολη η παραμονή σε ένα κόμμα στο οποίο η έννοια της δημοκρατίας & της Αριστεράς, αλλά & η ιστορία του ίδιου του κόμματος, υπονομεύονται & μόνος αποδεκτός κανόνας είναι η συχνά αδιευκρίνιστη & ευμετάβλητη βούληση του αρχηγού.Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι η Αριστερά θα κληθεί από το λαό, ξανά, να κυβερνήσει, γιατί συσσωρεύονται μεγάλα προβλήματα που απαιτούν προοδευτικές λύσεις. Στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες για τη συνεχιζόμενη φυγή στο εξωτερικό νέου επιστημονικού & εργατικού δυναμικού, είναι άκρως ανησυχητικά. Είναι μια ακόμη ένδειξη ότι, αν δεν υπάρξει σχέδιο & στρατηγική για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου & της άνισης αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, η χώρα θα οδηγηθεί σε νέα αδιέξοδα & η κοινωνία σε νέα φτωχοποίηση. Η Αριστερά μπορεί να πρωταγωνιστήσει ξανά υπό την προϋπόθεση, ότι εργάζεται & η ίδια γι’ αυτό, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τον κόσμο της εργασίας, έχει επεξεργασμένες λύσεις στα προβλήματα & διαμορφώνει αξιόπιστες προϋποθέσεις προοδευτικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.Ορισμένοι είχαν προσδοκίες από τη νέα ηγεσία. Όμως στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, συντελείται μια διαδικασία φθοράς, και όχι δημιουργίας, με πρώτο θύμα την ιστορία του, το έργο του, την ηθικό-πολιτική ακεραιότητά του. Η συζήτηση που άνοιξε, με πρωτοβουλία της ηγεσίας, για «μαύρα ταμεία» αποτελεί τεράστια προσβολή για τα χιλιάδες μέλη του κόμματος που προσέφεραν ανιδιοτελώς & με το υστέρημα τους, κρατούσαν όλα αυτά τα χρόνια το κόμμα όρθιο & τα γραφεία του ανοιχτά. Ήταν ένα μεγάλο δώρο στη Δεξιά & όλους όσους υποστηρίζουν ότι «όλοι είναι το ίδιο».Ο κ. Κασσελάκης παρέλαβε ένα αριστερό κόμμα με προβλήματα & «παραδίδει» πολύ περισσότερα προβλήματα χωρίς αριστερό κόμμα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε διαδικασία από-αριστεροποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την παρούσα ηγεσία, δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα ταυτότητας, στρατηγικής & δημοκρατικής λειτουργίας που αντιμετώπιζε & από πριν. Θα είναι, για το λόγο αυτόν, σε μια κρίση διαρκείας.Οι εξελίξεις μάς θέτουν μπροστά σε δυο αλληλένδετα καθήκοντα. Πρώτον, να αγωνιστούμε για να υπάρξει ένα νέο μαζικό, λαϊκό κόμμα της Αριστεράς, από τη ριζοσπαστική αριστερά ως την αριστερή σοσιαλδημοκρατία & δεύτερον, μια προοδευτική εναλλακτική στο πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας. Ας ανταποκριθεί ο καθένας & η καθεμία σε αυτό το διπλό καθήκον με όποιο τρόπο & από όποια θέση επιλέξει.Το βέβαιο είναι ότι η κοινωνική Αριστερά, το «αριστερό ημισφαίριο» της κοινωνίας, υπάρχει, & αναζητά μια κατά το δυνατόν ενιαία, ισχυρή & αποτελεσματική πολιτική εκπροσώπηση. Οι εξελίξεις, στον κόσμο, την Ευρώπη & την Ελλάδα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού.Η ιστορία, πάντως, δείχνει ότι η συσπείρωση & ανασύνθεση της Αριστεράς έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να πετύχει αν γίνει υπόθεση της κοινωνίας, των νέων, του ανένταχτου κόσμου της Αριστεράς & της οικολογίας, μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες & κινήσεις, που πρέπει να υπάρξουν παντού, με κάθε πρόσφορη μορφή. Καλή αντάμωση, λοιπόν, στους γνωστούς χώρους, για τους γνωστούς λόγους.Τι έχει προηγηθεί:- «Ύστατη έκκληση για έναν ταπεινό στόχο» - Επιστολή-έκκληση για την αποτροπή της διάσπασης στην οποία η ηγεσία του κόμματος δεν μου απάντησε ποτέ. 9 Νοεμβρίου 2023: dragasakis.gr/istati-ekklisi-gia-enan-tapeino-stoxo/- «Πού βρισκόμαστε, ποιες οι προοπτικές…» - Αναλυτικό κείμενο με το οποίο εξηγώ τους λόγους της παραίτησης από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. 8 Δεκεμβρίου 2023: dragasakis.gr/pou-vriskomaste-poies-oi-prooptikes-pos-tha-pame-stis-evroekloges/- Συνέντευξη για το ίδιο θέμα στον Πάνο Χαρίτο, Kontra Channel. 12 Δεκεμβρίου 2023: dragasakis.gr/anasinthesi-kai-anasigkrotisi-tis-aristeras-me-stoxo-mia-nea-proodeftiki-pleiopsifia/ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μητροπόλεως 1
10557, Αθήνα

e-mail
ydragasakis@parliament.gr