«Οι δύο πυλώνες ενός προοδευτικού σχεδίου για την επόμενη μέρα»

Η επιτυχής ολοκλήρωση των stress test των τραπεζών ήταν μια από τις προϋποθέσεις για την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία.

Η  έγκαιρη ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Όμως τη πιο ουσιαστική προϋπόθεση όχι μόνο για την έξοδο από τα μνημόνια αλλά και για το σχεδιασμό της μεταμνημονιακής Ελλάδας αποτελεί η συγκρότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής. Για πρώτη φορά αποκτούμε το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο για το μέλλον.

Πιστεύουμε και υπηρετούμε το θετικό σενάριο για τη χώρα, που εξαρτάται πλέον πρωτίστως  από τις δικές μας επιλογές και ενέργειες.

Κάθε προσπάθεια όμως πρόσβασης στις αγορές μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο αποκλεισμού από αυτές έχει ρίσκα. Το ζήσαμε άλλωστε με την   άτυχη έκβαση της προσπάθειας  της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, όταν το επιχείρησε το 2014 σε συνθήκες «μνημονιακής προστασίας».

Σήμερα το εγχείρημα γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό δεδομένου ότι η έξοδος απο τα μνημόνια γίνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων. Ακριβώς γι’ αυτό η ασφαλής μετάβαση από ένα καθεστώς εξαρτημένης από τα μνημόνια χρηματοδότησης σ ένα καθεστώς αυτοδύναμης αναχρηματοδότησης του χρέους από τις αγορές συνιστά μια πρόκληση που απαιτεί σχεδιασμό, προσεκτικούς χειρισμούς και υπευθυνότητα τόσο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Για τους λόγους αυτούς κεντρική θέση στου κυβερνητικούς σχεδιασμούς  έχει το κεφάλαιο της θωράκισης της μετάβασης απέναντι εξωγενείς κινδύνους.

Η πρώτη ασπίδα έναντι τέτοιων κινδύνων είναι η ύπαρξη ενός εθνικού εργαλείου δανεισμού ύστατης ανάγκης, και αυτό το σκοπό υπηρετεί η δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων. Δεύτερη  ασπίδα  είναι τα μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους και θα περιορίζουν στο χαμηλότερο δυνατό  επίπεδο τις δαπάνες εξυπηρέτησης του για μια σχετικά μακρά περίοδο ώστε οι δανειακές ανάγκες να είναι περιορισμένες. Όμως η πιο ισχυρή σε τελευταία ανάλυση θωράκιση θα διασφαλισθεί με την ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος ανθεκτικού απέναντι στις κρίσεις, οικολογικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο.  Η «προληπτική πιστωτική γραμμή» που προτάθηκε από ορισμένους δεν αποτελεί λύση αφού εκτός των άλλων  έχει περιορισμένη διάρκεια κάτι που δεν ισχύει με τους κινδύνους τους οποίους υποτίθεται πρέπει να αντιμετωπίσει.

 Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος μιας δύσκολης διαδρομής. Βγαίνουμε από τα μνημόνια με ισχυρή θωράκιση και σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το τέλος των μνημονίων και της επιτροπείας δεν είναι μια απλή τυπική υπόθεση. Είναι πραγματική και παράγει πραγματικά αποτελέσματα. Ασφαλώς δεν οδηγεί αυτόματα στην έξοδο από τη συνολικότερη κρίση, αλλά βάζει τέλος σε ένα καθεστώς εξαίρεσης, μας οδηγεί σε ένα ξέφωτο, με την έννοια ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και πρωτίστως αυτών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και να οργανώσουμε από καλύτερες θέσεις τη μεγάλη επίθεση στις παθογένειες του παρελθόντος, στις αίτιες που εξέθρεψαν την κρίση αλλά και τα σκάνδαλα τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Να κάνουμε τις μεγάλες τομές και τους μεγάλους μετασχηματισμούς που είχε ανάγκη η ελληνική  οικονομία και κοινωνία ακόμη και πριν από τη πρόσφατη κρίση και τα μνημόνια.

Πλέον, η κυβέρνηση θα έχει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, αλλά και περισσότερες ευθύνες. Πρέπει να προχωρήσουμε το σχέδιο συνολικής προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας και να αποτρέψουμε τη συντηρητική/νεοφιλελεύθερη παλινόρθωση. Το μεγάλο διακύβευμα, από εδώ και πέρα, είναι η ανάπτυξη να είναι οικονομικά σταθερή, οικολογικά βιώσιμη, δίκαιη κοινωνικά και παράλληλα με την ανάκαμψη χρειάζεται να χτίσουμε  το νέο κοινωνικό κράτος.  Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει θωράκιση της οικονομίας χωρίς στήριξη της κοινωνίας. Αυτοί είναι και οι δύο πυλώνες της επόμενης μέρας.

Ως προς τον πρώτο πυλώνα, χρειάζεται να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ανθεκτικό στις κρίσεις,  οικολογικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διευρύνουμε και να αναβαθμίσουμε τεχνολογικά και ποιοτικά τη παραγωγική βάση της κοινωνίας, και να  κάνουμε τη βιομηχανία, σε παραδοσιακούς και νέους τομείς, βασικό πυλώνα της ανάπτυξης μαζί με τουρισμό και πρωτογενή παραγωγή. Το νέο παραγωγικό υπόδειγμα απαιτεί  επενδύσεις στη γνώση και την έρευνα και σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Ταυτόχρονα, όμως, σημαίνει στήριξη της εργασίας και σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, διότι οι εργαζόμενοι είναι οι πραγματικοί παραγωγοί του πλούτου και βασική πηγή πείρας, γνώσης και καινοτομίας. Προϋποθέτει, επίσης και μια νέα, κοινωνικά υπεύθυνη, επιχειρηματικότητα αλλά και νέα συλλογικά οικονομικά υποκείμενα πέραν της «κλασικής» ιδιωτικής ή κρατικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανανεώνουμε και  εμπλουτίζουμε το θεσμικό οπλοστάσιο της ανάπτυξης με νέα θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.  α) συγκροτούμε τομεακές και κλαδικές πολιτικές εκεί που δεν υπάρχουν (φάρμακα, ενέργεια, αγροδιατροφή κ.ά.)· β) θεσπίζουμε πολιτικές και διαδικασίες για τη δημιουργία ή την ενίσχυση διακλαδικών διασυνδέσεων και ενισχύουμε τις ενδογενείς δυνάμεις της ανάπτυξης· γ) δημιουργούμε νέα εργαλεία χρηματοδότησης και μία αναπτυξιακή τράπεζα· δ) δημιουργούμε νέα αδειοδοτικα  καθεστώτα και νέα νομικά πλαίσια ίδρυσης και λειτουργίας  των επιχειρήσεων που διασφαλίζουν διαφάνεια, απλούστευση και μειώνουν το κόστος συναλλαγών ε) δημιουργούμε νέου τύπου σχέσεων κράτους και επιχειρήσεων με διαφάνεια, και ισονομία, ενάντια σε πελατειακές λογικές και διακρίσεις του παρελθόντος στ) ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων θεσμών συμμετοχής της κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία και προωθούμε την ανάπτυξη σχημάτων κοινωνικής οικονομίας. ζ) δημιουργούμε ένα οικοσύστημα νέων συλλογικών οικονομικών και επιχειρηματικών υποκειμένων, όπως οι μορφές κοινωνικής οικονομίας, οι ενεργειακές κοινότητες, οι ομάδες παραγωγών και οι υποστηρικτικοί του μηχανισμοί, όπως θεσμοί μικροπιστωσεων και αλλά χρηματοδοτικά ταμεία. η) επιλύουμε προβλήματα και ελλείμματα του παρελθόντος που λειτουργούσαν ως μηχανισμοί αναπαραγωγης μιας άναρχης, αποσπασματικής, και άνισης ανάπτυξης, όπως οι δασικοί χάρτες, το Κτηματολόγιο, οι χρήσεις γης, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τι σχεδιασμό και το κοινωνικό έλεγχο της ανάπτυξης.

Ως προς το δεύτερο πυλώνα, του νέου κοινωνικού κράτους, καταρχάς και πριν το τέλος του προγράμματος, προχωρήσαμε και προχωρούμε στη βήμα-βήμα αποκατάσταση των στοιχειωδών λειτουργιών του κοινωνικού κράτους και την ανακούφιση αυτών που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση. Οι δράσεις για την αλληλεγγύη και η καθολική πρόσβαση των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι σημαντικές παρακαταθήκες για το μέλλον. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για το νέο βιώσιμο και δίκαιο κοινωνικό κράτος με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Δεν περιοριζόμαστε στην επούλωση των πληγών και την επιδιόρθωση του κοινωνικού κράτους, όπως αυτό λειτουργούσε στο παρελθόν, με αποσπασματικό και πελατειακό τρόπο, αλλά επιδιώκουμε την ανασυγκρότηση του σε νέες αξιακές και λειτουργικές βάσεις. Στη δική μας αντίληψη το κοινωνικό κράτος δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη, αλλά πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης.

Όλα τα προαναφερόμενα συναποτελούν ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά την έξοδο από τα Μνημόνια. Αυτό το σχέδιο έχει σαφές πολιτικο-ιδεολογικό πρόσημο και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το νεοφιλελεύθερο σχέδιο που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Όρος για την προώθηση του προοδευτικού σχεδίου είναι η συσπείρωση προοδευτικών κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων ενάντια στη νεοφιλελεύθερη αντεπίθεση. Ο προσανατολισμός της χώρας θα είναι το επίδικο της επόμενης μέρας και ο κάθε πολιτικός και κοινωνικός φορέας οφείλει να λάβει σαφή θέση.

 

* Άρθρο στην εφημερίδα Documento

Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Μεταρρυθμίσεις του Δημόσιου Τομέα: Επιτυχίες, Αστοχίες, Προκλήσεις» ... ΠερισσότεραΛιγότερα

Προβολή στο Facebook

Σημεία από τη συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ Α.Ε. «Μπροστά στα Γεγονότα» με τον Νίκο Μερτζάνη:

◾️Τον κ. Μαρινάκη δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Η μόνη «σχέση» που είχα είναι ότι κάποτε ένα έντυπό του με συκοφάντησε. Για πρώτη φορά κατέφυγα στη Δικαιοσύνη. Τελεσίδικα η Δικαιοσύνη καταδίκασε τους συκοφάντες

◾️Στην οικονομία τίποτα δεν είναι «αυτόματο». Εκείνο που οδηγεί τα πράγματα είναι οι πολιτικές. Πιστεύει κάποιος ότι με άλλη κυβέρνηση θα είχαμε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% & κατάργηση του υποκατώτατου με άμεσο όφελος για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους

◾️Ήμασταν η μόνη χώρα της Ευρώπης χωρίς Αναπτυξιακή Τράπεζα, ικανοποιούμε μία ανάγκη ετών. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτεί υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια που δεν χρηματοδοτούνται από τις συστημικές τράπεζες

◾️Η Δίκαιη & Βιώσιμη Ανάπτυξη θέλει σαφείς κανόνες & διαδικασίες. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει μια «παράδοση» γκρίζου καπιταλισμού. Ως κυβέρνηση είμαστε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Σήμερα θέτουμε ένα σαφές πλαίσιο, ταχύτερες διαδικασίες & ασφάλεια για τις επενδύσεις

◾️Μιλούν για επενδύσεις τα κόμματα που χρεοκόπησαν τη χώρα & άφηναν στιβαγμένους στους παλιούς Αναπτυξιακούς Νόμους 100άδες ανεκτέλεστους φακέλους έργων

◾️Τις προάλλες διαστρεβλώνοντας μια φράση μου, είπαν ότι δήθεν προεξόφλησα εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα fake news είναι ο σύγχρονος μηχανισμός προπαγάνδας των ιδιοτελών συμφερόντων, των φασιστών κ.ά. Καμιά φορά δεν έχει νόημα ν’ απαντήσεις καν

◾️Η Βαλκανική Συνεργασία θα συμβάλει & στην ανάπτυξη της Ελλάδας, αφού θα αυξήσει την αξία & των δικών μας υποδομών - Τα Βαλκάνια πρέπει να έχουμε όραμα να γίνουν ένας χώρος σταθερότητας, δημοκρατίας & συνανάπτυξης, να εκμεταλλευτούμε τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής

◾️Με αυτή την κυβέρνηση, το αφορολόγητο δεν θα μειωθεί. Το είπε ρητά ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μειωθεί, όπως δεν περικόπηκαν οι συντάξεις

◾️Για να γίνει αντιληπτή η αξία του αποθέματος-ασπίδα που χτίζουμε σήμερα, αν το 2010 το διαθέταμε, δεν θα χρεοκοπούσαμε
... ΠερισσότεραΛιγότερα

Προβολή στο Facebook

Tώρα, ζωντανά 🔴▶️ στην ΕΡΤ1, στην εκπομπή «Μπροστά στα Γεγονότα»youtube.com ... ΠερισσότεραΛιγότερα

Προβολή στο Facebook

Στις 19.30, συνέντευξη στην ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ1), στην εκπομπή «Μπροστά στα Γεγονότα» με τον Νίκο Μερτζάνη

Δείτε ζωντανά ▶️🔴→ www.youtube.com/watch?v=SbZQY3UYw_Yyoutube.com
... ΠερισσότεραΛιγότερα

Προβολή στο Facebook

Στην πολιτική εκδήλωση του #syriza στην Τρίπολη ▶️ «Τι πετύχαμε & τι σχεδιάζουμε για την επόμενη κρίσιμη τετραετία για την Ελλάδα & την Ευρώπη»
Οι ευρωεκλογές δεν γίνονται μόνο για την Ευρώπη. Γίνονται & για την Ελλάδα, αφορούν τους εργαζόμενους & τους ανέργους στη χώρα μας, τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα ζητεί να γίνουν οι ευρωεκλογές δημοψήφισμα. Ας τις κάνουμε λοιπόν δημοψήφισμα για τη δίκαιη & βιώσιμη ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος, για την κοινωνική ασφάλιση & τις συντάξεις, για τον κατώτατο μισθο, για το ρόλο της χώρας στα Βαλκάνια
... ΠερισσότεραΛιγότερα

Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis
ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος & ΣΔΙΤ αποκλείουν πλέον φαινόμενα διαπλοκής & διαφθοράς, βελτιώνεται το σύστημα δημοσίων π… https://t.co/QO2yYfPpPs
Προτεραιότητές μας για τη Δημόσια Διοίκηση: Ψηφιακός μετασχηματισμός & αξιολόγηση. Αξιολόγηση πολιτικών, δομών & δι… https://t.co/bLZVloWQH5
Το δίλημμα είναι: Επικράτηση των δυνάμεων υπέρ του μετασχηματισμού του Κράτους & εκσυγχρονισμού της ΔΔ ή αυτών που… https://t.co/8ghwWE2LbD
Η Δημόσια Διοίκηση είναι στον πυρήνα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής ως α) υποκείμενο μετασχηματισμού της κοινωνίας κα… https://t.co/HoAeXkBQ4k
Τρία επίπεδα δράσεων για τη Δημόσια Διοίκηση: Στρατηγική που χαράσσει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Ρυ… https://t.co/F7saYlhywa

Επικοινωνία

Ζαλοκώστα 10
10671, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 368 2911
fax (+30) 210 – 368 2701

e-mail
ydragasakis@parliament.gr
ydragasakis@vicepresident.gov.gr