Ομιλία στη Στοά Βιβλίου_Στρογγυλό Τραπέζι: Η διαφάνεια ως παράγων ανάπτυξης_

Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκθέσω ορισμένες σκέψεις στο θέμα που συζητούμε. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου τα ποσοτικά στοιχεία, όπως το κόστος της αδιαφάνειας, για το οποίο έγινε ήδη αναφορά, θέλω να υπογραμμίσω ότι, στη δική μου αντίληψη, το μεγαλύτερο “κόστος” είναι η αναξιοπιστία της πολιτικής που ως ένα βαθμό οφείλεται στην αδιαφάνεια και η παθητικοποίηση της κοινωνίας. Διότι όταν μια κοινωνία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να έχει γνώση των δεδομένων, δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και να αλλάξει την πραγματικότητα, οδηγείται σε αδιαφορία. Επομένως, η διαφάνεια έχει να κάνει, πρωτίστως,  με την ποιότητα τής δημοκρατίας και με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι, θέλω να πω, δικαίωμα τού φορολογούμενου να γνωρίζει πού και πώς χρησιμοποιούνται οι φόροι που πληρώνει στο κράτος. Είναι δικαίωμα τού ασφαλισμένου να γνωρίζει πού πάνε οι εισφορές που καταβάλλει για τις συντάξεις του. Και πώς γίνεται η διαχείρισή τους. Είναι δικαίωμα τού καταναλωτή να γνωρίζει πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Και να ζητά εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζει. Είναι δικαίωμα, των εργαζομένων σε μια επιχείρηση να γνωρίζουν τα σχέδια τής επιχείρησης. Να έχουν αίσθηση των προοπτικών της. Ακόμα και να γνωρίζουν και να έχουν λόγο για το πού πηγαίνουν, πώς χρησιμοποιούν τα κέρδη που, με τη δική τους εργασία, παράγονται.

Το δικαίωμα στη διαφάνεια σε όλους τους τομείς, συνεπώς, είναι συστατικό τής ιδιότητας τού πολίτη. Και μάλιστα τού ενεργού πολίτη. Είναι όρος και προϋπόθεση τής λειτουργίας τής δημοκρατίας όπως σωστά και ο τίτλος τής εκδήλωσής σας, αλλά και τού αγώνα για τη βελτίωση και την αλλαγή μιας κοινωνίας. Η διαφάνεια χωρίς διακρίσεις και επιλεκτικότητες, συνεπώς, δεν είναι ένα τεχνικό, ένα διαχειριστικό θέμα όπως συχνά ορισμένοι το αντιλαμβάνονται. Η διαφάνεια μπορεί να είναι σύμμαχος στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη καθώς μια πολιτική που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισονομία δεν έχει λόγους να είναι αδιαφανής. Αντίθετα, μια πολιτική που στηρίζεται στη σπατάλη, στις πελατειακές σχέσεις, που κατοχυρώνει προνόμια και δημιουργεί ανισότητες έχει ανάγκη την αδιαφάνεια. Είναι η ασπίδα της. Ή μια από αυτές.

Υπό την έννοια αυτή, η διαφάνεια συνδέεται και με την αναπτυξιακή διαδικασία. Με τη χρήση και την κατανομή των πόρων. Με τη σπατάλη και τη διαφθορά βεβαίως. Με την ενεργητική ή παθητική στάση των πολιτών σε σχέση με την αναπτυξιακή διαδικασία, είτε αναφερόμαστε σε επίπεδο χώρας, είτε αναφερόμαστε σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Επομένως, η διαφάνεια επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα. Επηρεάζει την κατανομή και την κοινωνική αποτελεσματικότητα των πόρων. Έχει, επομένως, επιπτώσεις και στις ποσοτικές επιδόσεις τής ανάπτυξης. Και κυρίως, στα ποιοτικά αποτελέσματα μιας αναπτυξιακής διαδικασίας.

Βεβαίως, σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο υπάρχουν περιπτώσεις που η διαφάνεια δεν μπορεί να είναι πλήρης. Ούτε άμεση. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει επιχειρηματικά μυστικά που δεν μπορούν να κοινοποιηθούν. Ακόμα και σε ένα κράτος υπάρχουν διαστάσεις τής διαχείρισης των οικονομικών του που επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα τής χώρας, την αμυντική θωράκιση, ενδεχομένως, ακόμα και τη διεθνή διαπραγματευτική θέση τής χώρας. Ακόμα, όμως, και αυτές οι περιπτώσεις δε συνιστούν άλλοθι ή πρόσχημα για αδιαφάνεια. Αντίθετα, αυτές οι περιπτώσεις, υπογραμμίζουν την ανάγκη θεσμών νομιμοποιημένων, μέσω των οποίων θα εξασφαλίζεται γνώση και αυτών των στοιχείων που, για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται. Για παράδειγμα, όσα μυστικά και να υπάρχουν πίσω από την αγορά των φάντομς, για να αναφερθώ σε ένα πρόσφατο παράδειγμα ή σε ό,τι αφορά το πώς θα εμφανιστεί το δημόσιο έλλειμμα, δεν είναι δυνατόν η Βουλή ή κάποια επιτροπή της, να μη γνωρίζει αυτά τα δεδομένα. Διαφορετικά, έχουμε ένα τεράστιο και επικίνδυνο έλλειμμα δημοκρατίας.

Η αδιαφάνεια είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το δημόσιο χώρο. Αφορά και τον ιδιωτικό τομέα. Τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια. Τα σκάνδαλα που, προ καιρού, ξέσπασαν κι ακόμα, ταλανίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ευρώπη είναι ένα δείγμα αυτού τού γεγονότος.

Θα ήθελα, όμως, να εξειδικεύσω τις παρατηρήσεις μου στο δημόσιο χώρο και ειδικότερα στο θέμα τού προϋπολογισμού. Θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία σας εδώ για να επισημάνω μερικά πράγματα, τα οποία, μερικές φορές, έχει κανείς την αίσθηση ότι ίσως και να μην είναι γνωστά ή, αν είναι γνωστά, δεν έχουμε επίγνωση των συνεπειών. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος απεικονίζει την πολιτική τού κράτους για τον επόμενο χρόνο όπως δημοσιοποιείται, είναι απλώς ένα μέρος του πραγματικού προϋπολογισμού. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι το κράτος μας χρησιμοποιεί διπλά βιβλία. Η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν αντιπολίτευση, το έλεγε. Τώρα επαναλαμβάνει αυτά τα οποία κατήγγελλε.

Μία πτυχή τού προβλήματος αυτού είναι οι λεγόμενοι ειδικοί λογαριασμοί. Είναι λογαριασμοί που τηρούνται εκτός τού προϋπολογισμού και είναι εκτός ελέγχου. Τους διαχειρίζονται οι υπουργοί όπως θέλουν. Για παράδειγμα, τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις πάνε σε έναν τέτοιο ειδικό λογαριασμό. Ένα μέρος των κερδών του ΟΠΑΠ καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού, τον οποίο οι υπουργοί διαχειρίζονται κατά βούληση. Όποιος παίρνει ένα δάνειο πληρώνει μια ειδική εισφορά, η οποία πάει επίσης σε έναν ειδικό λογαριασμό.

Ως Βουλή, δε γνωρίζουμε πόσοι είναι οι ειδικοί λογαριασμοί. Θα περίμενα από την κυρία Λουρή, ίσως στη δευτερολογία της, να επισημάνει το πρόβλημα αυτό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε όλες τις εκθέσεις του επισημαίνει το πρόβλημα αυτό.  Έχουμε προτείνει την κατάργηση αυτών των ειδικών λογαριασμών. Και, εάν η κυβέρνηση δεν μπορεί να τους καταργήσει όλους, ας καθιερώσει ένα σύστημα ελέγχου και διαφάνειας αυτών των λογαριασμών. Πρώτα πρώτα να δημιουργούνται με νόμο τέτοιοι λογαριασμοί. Να περνά δηλαδή από τη Βουλή η ίδρυσή τους και όχι να δημιουργούνται, όπως γίνεται τώρα, με απλές υπουργικές αποφάσεις, όπου κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.

Δεύτερον, ο ελληνικός προϋπολογισμός δεν έχει λογαριασμό περιουσίας. Δηλαδή, δε γνωρίζουμε ποια είναι η κινητή και η ακίνητη περιουσία τού κράτους και πώς αυτή εξελίσσεται. Όταν χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές, έχουν ειδικούς προϋπολογισμούς κεφαλαίου, όπως ονομάζονται. Προϋπολογισμούς της περιουσίας. Κι αν βεβαίως δεν έχεις καν λογαριασμό περιουσίας, πώς να μιλήσουμε μετά για την ποιότητα τής διαχείρισης αυτής τής περιουσίας;

Επίσης, δε γνωρίζω αν είναι γνωστό ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός δεν έχει λογαριασμό υποχρεώσεων. Θα διαβάσατε ίσως προχθές ότι ξαφνικά η ΔΕΗ  είπε στο κράτος ότι δεν σου δίνω το μέρισμα που σου οφείλω. Γιατί δεν μου δίνεις το μέρισμα; Γιατί μου χρωστάει το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.  Ή ψηφίζεται ένας νόμος που λέει ότι από αύριο το πρωί θα καταβάλλει το κράτος στην τάδε κοινωνική ομάδα τόσα χρήματα το χρόνο. Δεν υπάρχει απεικόνιση όλων αυτών των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από το κράτος.

Για να μη σας κουράσω με την παθολογία και την παθογένεια του θέματος επισημαίνω μόνο δύο ακόμα στοιχεία που θεωρώ σημαντικά. Δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου της κοινωνικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών. Αυτό που υπάρχει είναι κάποιοι έλεγχοι νομιμότητας. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να γίνει εξορθολογισμός των δαπανών και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Και το τελευταίο, η ελληνική Βουλή δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον προϋπολογισμό κατά το στάδιο τής υλοποίησής του, σε όλη την πορεία του χρόνου δηλαδή. Ούτε έχει τη δυνατότητα η Βουλή να επιφέρει αλλαγές στον προϋπολογισμό, εννοώ αλλαγές στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και της ισορροπίας του. Την οποία ισορροπία, θεωρώ, ότι πρέπει να την έχει η  εκλεγμένη κυβέρνηση. Αλλά, από τη στιγμή που υπάρχει μια ισορροπία, ένα πλαίσιο προϋπολογισμού και βουλευτές διαφόρων κομμάτων συμφωνήσουν ότι μπορεί να μειωθεί μια δαπάνη και να αυξηθεί μία άλλη, αυτή η δυνατότητα θα έπρεπε να υπάρχει. Με αποτέλεσμα λοιπόν, η όποια συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή να είναι μία τελετουργία.

Τι πρέπει να γίνει; Εμείς έχουμε προτείνει μερικά απλά και εύλογα, κατά τη γνώμη μας, μέτρα. Πρώτον, να δημιουργηθεί στη Βουλή ένα γραφείο για τον προϋπολογισμό. Μια επιτροπή δηλαδή της Βουλής, αλλά με επιστημονική στελέχωση, ούτως ώστε μια τέτοια επιτροπή της Βουλής, που είναι το όργανο τής λαϊκής κυριαρχίας, να μπορεί:

– Πρώτον, να έχει μία παρακολούθηση τής υλοποίησης ενός προϋπολογισμού και

– Δεύτερον, μέσα στα πλαίσια αυτής τής επιτροπής θα μπορούσε να γίνει κάτι που έχει προταθεί από βουλευτές όλων των κομμάτων, να υπάρξει δηλαδή ένα σταθερό σύστημα κανόνων και ορισμών ακόμα, το οποίο θα είναι διαχρονικά σταθερό και δεν θα αλλάζει όποτε αλλάζει η κυβέρνηση. Δηλαδή, να φύγουμε από αυτό το φαινόμενο κάθε κυβέρνηση να έχει και το δικό της σύστημα καταγραφής των μεγεθών. Και έτσι βέβαια, η κάθε κυβέρνηση μπορεί με τα ίδια δεδομένα να λέει άλλοτε ότι η οικονομία είναι ισχυρή και άλλοτε ότι η οικονομία καταρρέει και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Γραφείο προϋπολογισμού στη Βουλή, λοιπόν, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί και συνεπάγεται και, γενικότερα, η Βουλή να παίζει ουσιαστικό ρόλο στον έλεγχο του προϋπολογισμού.Ένα επόμενο βήμα θα ήταν  η Βουλή, στο πνεύμα που είπα, να μπορεί να έχει δυνατότητα τροποποιήσεων και αλλαγών στο προσχέδιο τού προϋπολογισμού που, κατά το Σύνταγμα, υποβάλλεται αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τη διαμόρφωση του τελικού προϋπολογισμού να μπορούν να υπάρξουν τροπολογίες, τροποποιήσεις κλπ. Και, πιο μακροχρόνια, να περάσουμε από τον προϋπολογισμό κονδυλίων που έχουμε σήμερα και που είναι κατάλοιπο των προϋπολογισμών τής δεκαετίας τού ’50, να περάσουμε σε αυτό που λένε οι ειδικοί περί τα δημόσια οικονομικά, σε έναν προϋπολογισμό προγραμμάτων. Προϋπολογισμό σχεδίων. Προϋπολογισμό δράσεων. Έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε και το αποτέλεσμα. Πιστεύω ειλικρινά ότι ένας προϋπολογισμός  επί τής ουσίας δημοκρατικός ως προς την κατάρτισή του, διαφανής, ως προς την εκτέλεσή του, ανοιχτός στον έλεγχο της Βουλής και της κοινωνίας, θα συμβάλλει στην αξιοπιστία της πολιτικής και ίσως εξοικονομήσουμε και κάποια από τα δισεκατομμύρια που είπατε κύριε Πρόεδρε στην αρχή ότι, εξαιτίας της αδιαφάνειας, χάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, η διεύρυνση της δημοκρατίας και η ουσιαστικοποίησή της είναι η καλύτερη άμυνα στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά. Ευχαριστώ.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr