Ομιλία στην ημερίδα του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με θέμα: “Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την φορολογική πολιτική”

1.     Το πρόγραμμά μας είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και ένας διαρκής διάλογος με το λαό.

 

 

Η σημερινή ημερίδα εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια εξειδίκευσης, εμβάθυνσης και εμπλουτισμού του προγράμματός μας. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη των εξελίξεων στην κάθε θεματική περιοχή, την βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των εναλλακτικών λύσεων, τον εσωκομματικό διάλογο, τη δημόσια διαβούλευση, την ανοικτή συζήτηση με το λαό.

 

 

Σήμερα προχωρούμε στο έργο αυτό με ασύγκριτα περισσότερες δυνάμεις απ’ ό,τι πριν τις εκλογές. Τα θεματικά τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, οι Επιτροπές Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου που έχουν δημιουργηθεί για όλα τα υπουργεία και οι μόνιμες δομές προγραμματικών επεξεργασιών συγκεντρώνουν σήμερα ένα πλούσιο επιστημονικό και πολιτικό δυναμικό. Όμως η άμεση σχέση και ο διάλογος με τα κοινωνικά κινήματα, με τους κοινωνικούς φορείς, το λαό, είναι για μας μια αναντικατάστατη πηγή γνώσης και δύναμης.

 

 

Στις διαστρεβλώσεις στις οποίες επιδίδεται τελευταία η κυβέρνηση εμείς δεν απαντάμε με λόγια αλλά με γεγονότα, με πρωτοβουλίες, με ανοικτές διαδικασίες διαλόγου, όπως η σημερινή, και με εκατοντάδες άλλες που γίνονται ή θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Το τι λέει ή δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, τι τον δεσμεύει και τι όχι, το τι είναι ή δεν είναι ρεαλιστικό, ακόμη και το τι είναι ή δεν είναι αριστερό ή προοδευτικό,  όλα αυτά και πολλά άλλα δεν θα κριθούν μέσα σε κλειστά γραφεία ούτε θα κριθούν  από επικοινωνιακά τρικ. Τα θέματα αυτά θα κριθούν μέσα από την ανοικτή συζήτηση με τους πολίτες, τους εργαζόμενους, το λαό. Διότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όπως είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε κατά την ανακοίνωσή του στην «Αθηναΐδα» πριν τις εκλογές του Ιουνίου, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία, ένας διαρκής διάλογος με το λαό, συμπύκνωση και έκφραση κοινωνικών συμμαχιών και συμφωνιών.

 

 

Εγγύηση της αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεν είναι μόνο τα κείμενά του ή οι εξαγγελίες του. Κυρίως είναι αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης, οι κοινωνικές συμφωνίες που συνομολογούμε με το λαό.

 

 

Γι’ αυτό και οι όποιες εξειδικεύσεις ή προσαρμογές χρειαστεί να γίνουν προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, δεν θα είναι προϊόν σιωπηλής διολίσθησης αλλά θα είναι αποτέλεσμα δημόσιου διαλόγου με την κοινωνία και με απόφαση των συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.        

 

 

2.     Η διέξοδος από την κρίση ως διαδικασία μετάβασης σε μια νέου τύπου κοινωνία

 

 

Από την αρχή της κρίσης, από τις πρώτες εκδηλώσεις της επισημάναμε πως δεν πρόκειται απλά για μια κρίση χρηματοπιστωτική ή μια κρίση χρέους, αλλά ότι επρόκειτο για μια κρίση δομική, συστημική του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Τονίσαμε επίσης πως δεν επρόκειτο για μια κρίση μόνο ελληνική, αμερικανική ή ιρλανδική. Δεν επρόκειτο για ένα άθροισμα εθνικών κρίσεων αλλά για μια κρίση παγκόσμια που εκδηλωνόταν σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές.

 

 

Σήμερα αυτές οι θεωρητικές διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα και τις εμπειρίες μας. Ειδικά στη χώρα μας είναι πλέον σαφές ότι αυτό που ζούμε είναι η κατάρρευση ενός ολόκληρου φθαρμένου καθεστώτος, ενός μη βιώσιμου, ακόμη και πριν την κρίση, πολιτικού, δημοσιονομικού και παραγωγικού συστήματος. Και, άρα, την έξοδο από την κρίση πρέπει να την κατανοήσουμε με όρους μετάβασης προς μια νέου τύπου κοινωνία, βασισμένη σε νέα αξιακά, παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα, και όχι με όρους συντήρησης, αναστήλωσης ή επιδιόρθωσης του παλιού καθεστώτος.

 

 

Τα όποια άμεσα επιμέρους μέτρα, επομένως, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για την άμεση ανακούφιση των εργαζομένων, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που εισηγούμαστε, θα πρέπει να κατανοούνται όχι ως προσπάθειες αποκατάστασης των πριν την κρίση συνθηκών αλλά ως προσπάθειες ενταγμένες σ’ έναν νέο τύπο κοινωνίας, σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Δική μας φιλοδοξία δεν είναι να εγγυηθούμε απλώς όσα ίσχυαν πριν την κρίση. Δική μας φιλοδοξία είναι να θέσουμε τις βάσεις για έναν νέο τρόπο ανάπτυξης, να κάνουμε τη χώρα μας ένα διεθνές κέντρο παραγωγής πολιτισμού, γνώσης και ποιοτικών προϊόντων σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

 

 

Με την έννοια αυτή, και στο χώρο της φορολογίας, οι όποιες επιμέρους φορολογικές προτάσεις εντάσσονται, όπως ήδη έχει λεχθεί, στη λογική της μετάβασης σ’ ένα νέο φορολογικό σύστημα, απλό, σταθερό, δίκαιο, μέρος ενός νέου τρόπου παραγωγής και διανομής του κοινωνικού πλεονάσματος.

                 

 

3.     … Και όμως δεν είμαστε όλοι το ίδιο

 

 

Τελευταία η κυβέρνηση μπροστά στο φάσμα της χρεοκοπίας της πολιτικής της και του ενδεχόμενου λήψης νέων μέτρων, όπως η ίδια έχει αυτοδεσμευθεί, οργανώνει επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς. Με αυτούς προσπαθεί να καλλιεργήσει την απογοήτευση, την παθητικότητα, την αποστροφή προς τη συλλογική δράση, ισχυριζόμενη  πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι το ίδιο.

 

 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, και μάλιστα από το βήμα της Βουλής, εμφάνισε πρόσφατα τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, και μάλιστα εμένα προσωπικά, να λέω πράγματα διαφορετικά από εκείνα που λέει το πρόγραμμά μας π.χ. στο ζήτημα του χαρατσιού.

 

 

Τι όμως είπαμε στο πρόγραμμά μας σχετικά με το χαράτσι; Και τι λέμε και σήμερα;

 

 

Το πρώτο που είπαμε στο πρόγραμμά μας είναι ότι η πλήρης κατάργηση του χαρατσιού και των άλλων άδικων φόρων θα γίνει στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης και ειδικά της εισαγωγής του περιουσιολογίου.

 

 

Το δεύτερο που είπαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα είναι ότι ακόμη και πριν την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου θα προχωρήσουμε σε άμεσα μέτρα ανακούφισης τόσο για λόγους στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης όσο και ως συμβολή σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιδιώκει να βάλει τέλος στον κατήφορο και να οδηγήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Στη δική μας αντίληψη δεν είναι πρώτα η ανάκαμψη της οικονομίας και μετά η ανάκαμψη των εισοδημάτων. Στη δική μας αντίληψη η ανάκαμψη των εισοδημάτων, αρχίζοντας από τα χαμηλότερα, είναι μια από τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.

 

 

Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι η αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα πριν τη μείωσή του επίπεδα, η ρύθμιση των δανείων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με κοινωνικά κριτήρια, η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων, καθώς «μέτρα άμεσης φορολογικής ανακούφισης [χαράτσι κλπ] για την πρώτη κατοικία, τους ανέργους και όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας» [βλ. Παράρτημα Ι του προεκλογικού οικονομικού προγράμματος].

 

 

Αυτά έλεγε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Αυτά λέμε και σήμερα.

 

 

Οι προσπάθειες λοιπόν να καλλιεργηθεί σύγχυση, με τον τεχνητό θόρυβο, την ομίχλη, τη σκόνη και τη λάσπη δεν θα πιάσουν τόπο και διότι στηρίζονται στο ψεύδος και τη διαστρέβλωση και διότι υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών, οι οποίοι έχουν βαρεθεί τα ψέματα και θέλουν ειλικρίνεια και αλήθειες.     

 

 

4.     Προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις μιας μακράς, ανατρεπτικής, δύσκολης αλλά ελπιδοφόρας πορείας.

 

 

Τον τελευταίο καιρό πολύς λόγος γίνεται για τον ρεαλισμό.

 

 

Αν πιστέψουμε στα λεγόμενα του κ. Σαμαρά, του κ. Βενιζέλου και του κ. Κουβέλη «ρεαλιστική» ήταν η πολιτική που μας έχει φέρει στην καταστροφή. Και μη ρεαλιστική είναι η προσπάθεια να τη σταματήσουμε.

 

 

Εκείνο που επιδιώκουν είναι να πείσουν και με τον τρόπο αυτόν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή, και αν υπάρχει, αυτός δεν είναι ρεαλιστικός. Γι’ αυτό καλωσορίζουν, υποτίθεται, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στον ρεαλισμό. Αλλά ποιον ρεαλισμό; Πρόκειται για τεχνάσματα ηττημένων, παραιτημένων από κάθε λογική διεκδίκησης που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών. Διότι αυτό που εκείνοι ονομάζουν ρεαλισμό είναι η απομάκρυνση από τις ανάγκες της χώρας και του λαού και η υποταγή στη βούληση και τις εντολές της τρόικα και των δανειστών. Είναι ο δικός τους δρόμος, ο δρόμος που μας έφερε ως εδώ.

 

 

Απέναντι σ’ αυτόν το ρεαλισμό της παραίτησης και της υποταγής που μας έχει οδηγήσει στην καταστροφή, εμείς αντιπαραθέτουμε το ρεαλισμό της ανατροπής. Διότι όπως δεν είναι ρεαλιστικό ένας  άρρωστος να περιμένει να θεραπευθεί με ένα λάθος φάρμακο, έτσι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε να μας βγάλουν από την κρίση εκείνοι που μας οδήγησαν σ’ αυτήν. Διότι μόνο με την ανατροπή αυτής της πολιτικής, μόνο με την έξοδο από το χρεοκοπημένο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα, μόνο με βαθιές αλλαγές  σε Ελλάδα και Ευρώπη υπάρχει διέξοδος για την κοινωνία και το λαό. Ρεαλισμός για μας σημαίνει να φέρουμε σε ακόμη μεγαλύτερη αντιστοιχία το πρόγραμμά μας, τη συγκρότησή μας, τις συμμαχίες μας, τις συνεργασίες μας, τις διεθνείς μας σχέσεις με τις υψηλές απαιτήσεις μιας τέτοιας ανατρεπτικής πορείας, δύσκολης αλλά και της μόνης ελπιδοφόρας.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr