Συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) συνεδρίασε τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.

Tο ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. συζήτησε και ενέκρινε δέσμη σημαντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το 2ο εξάμηνο του 2016, στην κατεύθυνση της συγκρότησης του νέου Κοινωνικού Κράτους «παντού, για όλους, για σήμερα και αύριο».

Οι δράσεις αυτές υπηρετούν τον κυβερνητικό στόχο για διεύρυνση των κοινωνικών αγαθών, προστασία των αδύναμων, τόνωση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Ο Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος ανέπτυξε το σχεδιασμό για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, καθώς και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Εγγύηση για την πορεία των σχετικών διαβουλεύσεων είναι η παρουσία τόσο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) όσο και η παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL).

Δέσμευση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και η προστασία υφιστάμενων κοινωνικών κατακτήσεων κορυφαίας σημασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο αρμόδιος Υπουργός διαβεβαίωσε το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. πως δεν υφίσταται και δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα αλλαγής σε ό,τι αφορά το 13ο και το 14ο μισθό, καθώς κάτι τέτοιο ούτε προβλέπεται από τη Συμφωνία του Ιουλίου 2015 ούτε έχει τεθεί από τους Θεσμούς. Μάλιστα, έπειτα από τη σχετική διάψευση του Σ.Ε.Β., είναι προφανές ότι η όλη συζήτηση υποκινείται από δόλιες σκοπιμότητες.

Σημαντικό βήμα για την προστασία του δικαιώματος στην εργασία είναι και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της συνολικής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Η αδήλωτη εργασία υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και στερεί κρίσιμους πόρους από τα δημόσια οικονομικά και το Ασφαλιστικό Σύστημα.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, εκπονείται ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός με αξιοποίηση τεχνικής βοήθειας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Κεντρική θέση στο σχεδιασμό έχει η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, η επαρκής στελέχωσή τους και η υποστήριξη του ρόλου τους.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού θα διαρκέσει 24 μήνες. Το πρώτο στάδιο ήδη είναι σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωσή του το Σεπτέμβριο 2016 θα υιοθετηθεί το αναλυτικό σχέδιο δράσης.

  1. Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας αρμόδια για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, Θεανώ Φωτίου, παρουσίασε τους άξονες και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αρχίζει τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο 2016, και αφορά σε 30 Δήμους της χώρας. Η επιλογή των Δήμων έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και στη βάση δέσμης κρίσιμων κοινωνικοδημογραφικών δεικτών, ιδίως των ποσοστών ανεργίας.

Για τον εμπλουτισμό της πρώτης φάσης του Κ.Ε.Α., το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αποφάσισε δύο επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις που ενδυναμώνουν αποφασιστικά την αποτελεσματικότητά του. Στην κατεύθυνση αυτή και για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. στους 30 Δήμους:

  • Θεσμοθετείται επιδότηση ενοικίου, ως συμπληρωματική παροχή.
  • Εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα», ως συμπληρωματική παροχή, σε επιλεγμένα με κοινωνικά κριτήρια σχολεία.

Το Κ.Ε.Α., ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού,  θα καλύψει όλες τις περιοχές της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Παράλληλα με την εκδίπλωση της πρώτης φάσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, σε όσους Δήμους δεν εντάχθηκαν σε αυτό στην πρώτη φάση, το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. ενέκρινε τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης μέχρι και τις 31.12.2016.

Η κυβέρνηση χτίζει με συστηματικό τρόπο τα θεμέλια του νέου Κοινωνικού κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, η εγγύηση ενός ελάχιστου εισοδήματος αξιοπρεπούς διαβίωσης, συνιστά εγγύηση για την προσπάθεια αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής.

  1. Ο Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, ανέλυσε τους βασικούς στόχους του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, καθώς και τη στρατηγική για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων ενόψει της σχολικής χρονιάς 2016-2017.

Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία αποτελεί το συμμετοχικό φόρουμ που προετοιμάζει την υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση αυτή ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία, καλλιεργεί συνθήκες ουσιαστικής δημοκρατίας στην οργάνωσή του και μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τους στείρους ποσοτικούς στόχους στην ποιοτική αξιολόγηση δομών.

Με την εισαγωγή διαρθρωτικών καινοτομιών και την εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις προετοιμασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας για το απαιτητικό μέλλον.

Για το σχολικό έτος 2016-2017 το σύνθημα είναι «καμία ώρα χαμένη». Στόχος είναι τα σχολεία να είναι στελεχωμένα, χωρίς κενά, με όλα τα βιβλία διαθέσιμα, από την πρώτη ημέρα της χρονιάς. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των δασκάλων και καθηγητών, των μαθητών, αλλά και των οικογενειών τους, είναι το κριτήριο επιτυχίας για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την υποστήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας με ποιοτικές υπηρεσίες προς όλους τους μαθητές, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην παροχή των απαραίτητων υλικών και ανθρώπινων πόρων για την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και την πραγματοποίηση των προγραμμάτων ειδικής αγωγής από υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης εκπαιδευτικό προσωπικό.

  1. O Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αριστείδης Μπαλτάς, παρουσίασε τις στοχευμένες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη στήριξη της κινηματογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων παραγωγών και επενδύσεων.

Σημαντική ώθηση στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα προσφέρει η εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010.

Σύμφωνα με το νόμο, από το 2011 και εξής οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούνται να επενδύουν το 1,5% των ακαθάριστων εσόδων ή των ετήσιων ακαθάριστων διαφημιστικών εσόδων τους σε κινηματογραφικές παραγωγές, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κερδών ή μη. Έπειτα από οδηγία που δόθηκε προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι υπόχρεες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά για τα έτη 2011 έως και 2015, δηλαδή για την περίοδο που αν και τυπικά ο νόμος βρισκόταν σε ισχύ, η εφαρμογή του ουσιαστικά δεν παρακολουθούνταν. Αν οι εταιρείες δεν ανταποκριθούν ή δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τήρησαν την υποχρέωσή τους, θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Εξυπακούεται ότι στο εξής η τήρηση του νόμου θα παρακολουθείται απαρέγκλιτα, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Επιπλέον, για την προσέλκυση και την εξυπηρέτηση των ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα, συγκροτείται Hellenic Film Commission, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του ως αξιόπιστού εθνικού θεσμού στήριξης και προώθησης του κινηματογράφου.

Η μελέτη σκοπιμότητας για το HFC, που εκπονείται από εξειδικευμένη και καταξιωμένη εταιρία του εξωτερικού, θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2016, με σκοπό την άμεση έναρξη της λειτουργίας του. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, το HFC φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών και επενδύσεων, με μεγάλα προσδοκώμενα οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η ύπαρξη ενός δημόσιου φορέα αποτελεί εγγύηση για τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους ιδιωτικούς φορείς και τις εταιρείες, που προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους προς τις ξένες παραγωγές.

Τέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα, που ήδη προωθείται για ψήφιση στη Βουλή, έχει συμπεριλάβει διάταξη που απλοποιεί τις διαδικασίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική επεξεργασία για την κατάλληλη αναπροσαρμογή των σχετικών τελών, που προβλέπονται από τον αρχαιολογικό νόμο.

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,888

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr