Συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) συνεδρίασε τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.

Tο ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. συζήτησε και ενέκρινε δέσμη σημαντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το 2ο εξάμηνο του 2016, στην κατεύθυνση της συγκρότησης του νέου Κοινωνικού Κράτους «παντού, για όλους, για σήμερα και αύριο».

Οι δράσεις αυτές υπηρετούν τον κυβερνητικό στόχο για διεύρυνση των κοινωνικών αγαθών, προστασία των αδύναμων, τόνωση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Ο Υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος ανέπτυξε το σχεδιασμό για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, καθώς και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Εγγύηση για την πορεία των σχετικών διαβουλεύσεων είναι η παρουσία τόσο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) όσο και η παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL).

Δέσμευση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και η προστασία υφιστάμενων κοινωνικών κατακτήσεων κορυφαίας σημασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο αρμόδιος Υπουργός διαβεβαίωσε το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. πως δεν υφίσταται και δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα αλλαγής σε ό,τι αφορά το 13ο και το 14ο μισθό, καθώς κάτι τέτοιο ούτε προβλέπεται από τη Συμφωνία του Ιουλίου 2015 ούτε έχει τεθεί από τους Θεσμούς. Μάλιστα, έπειτα από τη σχετική διάψευση του Σ.Ε.Β., είναι προφανές ότι η όλη συζήτηση υποκινείται από δόλιες σκοπιμότητες.

Σημαντικό βήμα για την προστασία του δικαιώματος στην εργασία είναι και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της συνολικής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Η αδήλωτη εργασία υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και στερεί κρίσιμους πόρους από τα δημόσια οικονομικά και το Ασφαλιστικό Σύστημα.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, εκπονείται ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός με αξιοποίηση τεχνικής βοήθειας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Κεντρική θέση στο σχεδιασμό έχει η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, η επαρκής στελέχωσή τους και η υποστήριξη του ρόλου τους.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού θα διαρκέσει 24 μήνες. Το πρώτο στάδιο ήδη είναι σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωσή του το Σεπτέμβριο 2016 θα υιοθετηθεί το αναλυτικό σχέδιο δράσης.

  1. Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας αρμόδια για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, Θεανώ Φωτίου, παρουσίασε τους άξονες και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αρχίζει τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο 2016, και αφορά σε 30 Δήμους της χώρας. Η επιλογή των Δήμων έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και στη βάση δέσμης κρίσιμων κοινωνικοδημογραφικών δεικτών, ιδίως των ποσοστών ανεργίας.

Για τον εμπλουτισμό της πρώτης φάσης του Κ.Ε.Α., το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. αποφάσισε δύο επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις που ενδυναμώνουν αποφασιστικά την αποτελεσματικότητά του. Στην κατεύθυνση αυτή και για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. στους 30 Δήμους:

  • Θεσμοθετείται επιδότηση ενοικίου, ως συμπληρωματική παροχή.
  • Εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα», ως συμπληρωματική παροχή, σε επιλεγμένα με κοινωνικά κριτήρια σχολεία.

Το Κ.Ε.Α., ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού,  θα καλύψει όλες τις περιοχές της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Παράλληλα με την εκδίπλωση της πρώτης φάσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, σε όσους Δήμους δεν εντάχθηκαν σε αυτό στην πρώτη φάση, το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. ενέκρινε τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης μέχρι και τις 31.12.2016.

Η κυβέρνηση χτίζει με συστηματικό τρόπο τα θεμέλια του νέου Κοινωνικού κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, η εγγύηση ενός ελάχιστου εισοδήματος αξιοπρεπούς διαβίωσης, συνιστά εγγύηση για την προσπάθεια αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής.

  1. Ο Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, ανέλυσε τους βασικούς στόχους του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, καθώς και τη στρατηγική για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων ενόψει της σχολικής χρονιάς 2016-2017.

Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία αποτελεί το συμμετοχικό φόρουμ που προετοιμάζει την υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση αυτή ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία, καλλιεργεί συνθήκες ουσιαστικής δημοκρατίας στην οργάνωσή του και μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τους στείρους ποσοτικούς στόχους στην ποιοτική αξιολόγηση δομών.

Με την εισαγωγή διαρθρωτικών καινοτομιών και την εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις προετοιμασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας για το απαιτητικό μέλλον.

Για το σχολικό έτος 2016-2017 το σύνθημα είναι «καμία ώρα χαμένη». Στόχος είναι τα σχολεία να είναι στελεχωμένα, χωρίς κενά, με όλα τα βιβλία διαθέσιμα, από την πρώτη ημέρα της χρονιάς. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των δασκάλων και καθηγητών, των μαθητών, αλλά και των οικογενειών τους, είναι το κριτήριο επιτυχίας για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την υποστήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας με ποιοτικές υπηρεσίες προς όλους τους μαθητές, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην παροχή των απαραίτητων υλικών και ανθρώπινων πόρων για την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και την πραγματοποίηση των προγραμμάτων ειδικής αγωγής από υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης εκπαιδευτικό προσωπικό.

  1. O Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αριστείδης Μπαλτάς, παρουσίασε τις στοχευμένες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη στήριξη της κινηματογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων παραγωγών και επενδύσεων.

Σημαντική ώθηση στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα προσφέρει η εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 3905/2010.

Σύμφωνα με το νόμο, από το 2011 και εξής οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούνται να επενδύουν το 1,5% των ακαθάριστων εσόδων ή των ετήσιων ακαθάριστων διαφημιστικών εσόδων τους σε κινηματογραφικές παραγωγές, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κερδών ή μη. Έπειτα από οδηγία που δόθηκε προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι υπόχρεες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά για τα έτη 2011 έως και 2015, δηλαδή για την περίοδο που αν και τυπικά ο νόμος βρισκόταν σε ισχύ, η εφαρμογή του ουσιαστικά δεν παρακολουθούνταν. Αν οι εταιρείες δεν ανταποκριθούν ή δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τήρησαν την υποχρέωσή τους, θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Εξυπακούεται ότι στο εξής η τήρηση του νόμου θα παρακολουθείται απαρέγκλιτα, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Επιπλέον, για την προσέλκυση και την εξυπηρέτηση των ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα, συγκροτείται Hellenic Film Commission, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του ως αξιόπιστού εθνικού θεσμού στήριξης και προώθησης του κινηματογράφου.

Η μελέτη σκοπιμότητας για το HFC, που εκπονείται από εξειδικευμένη και καταξιωμένη εταιρία του εξωτερικού, θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2016, με σκοπό την άμεση έναρξη της λειτουργίας του. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές, το HFC φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών και επενδύσεων, με μεγάλα προσδοκώμενα οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η ύπαρξη ενός δημόσιου φορέα αποτελεί εγγύηση για τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στους ιδιωτικούς φορείς και τις εταιρείες, που προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους προς τις ξένες παραγωγές.

Τέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα, που ήδη προωθείται για ψήφιση στη Βουλή, έχει συμπεριλάβει διάταξη που απλοποιεί τις διαδικασίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική επεξεργασία για την κατάλληλη αναπροσαρμογή των σχετικών τελών, που προβλέπονται από τον αρχαιολογικό νόμο.

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόεδρε, σήμερα είπες "Δεν έχει γίνει πιο μνημονιακή απόφαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου".Επίτρεψέ μου λοιπόν, κάποιες αναγκαίες επισημάνσεις:• Ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα έχει δηλώσει υπερήφανος για το μαξιλάρι, θεωρώντας το επίτευγμα του #ΣΥΡΙΖΑ.Αυτή, μάλιστα, δεν ήταν απόφαση κάποιου υπουργού, αλλά συλλογική κυβερνητική επιλογή. Το μαξιλάρι δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνουμε την έξοδο της χώρας στις αγορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι επιλογές που είχαμε ήταν "μαξιλάρι ή προληπτική πιστωτική γραμμή" που ζητούσε πχ ο Γιάννης Στουρνάρας & προϋπέθετε νέο μνημόνιο.• Ο επίσημος δε απολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο 2012-19, ο πρώτος & μόνος που έχει κάνει κυβερνητικό κόμμα στην Ελλάδα, μιλούσε για το επίτευγμα του μαξιλαριού, με το οποίο ανακτήθηκε η δημοσιονομική κυριαρχία της χώρας. Ο Απολογισμός ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από την ΚΕ του κόμματος.Πρόεδρε, σου προτείνω να διαβάσεις τις συγκεκριμένες σελίδες (σ.σ. 72-74). Και γενικότερα εφόσον θέλεις ν' αναφέρεσαι στο κυβερνητικό έργο, είναι απαραίτητο να διαβάσεις τον Απολογισμό του κόμματος του οποίου ηγείσαι, ώστε να μην εκτίθεσαι & να μη δίνεις λαβή στη ΝΔ με τα συκοφαντικά επιχειρήματα του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Σε κάθε περίπτωση να μην υπονομεύεις τον συλλογικό άθλο του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-19 υπό την καθοδήγηση & την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Συλλογικό άθλο που διέσωσε τη χώρα & είναι ιστορικό κεκτημένο & παρακαταθήκη της Αριστεράς για το μέλλον. ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Πριν από λίγες ημέρες απηύθυνα, θεσμικά, στον πρόεδρο του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις για μια ενωτική διέξοδο από την κρίση του κόμματος. Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να μην απαντήσει ποτέ στην επιστολή μου. Ούτε αυτή έφτασε, θεσμικά, στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας & της Κεντρικής Επιτροπής, όπως είχα ζητήσει από τη γραμματεία του κόμματος. Πρόκειται για νέα αντιδημοκρατικά ήθη & αλαζονικές συμπεριφορές που με κάνουν να πιστεύω ότι ο νέος πρόεδρος έχει κάνει τις επιλογές του & αυτές είναι βαθιά διχαστικές & τραυματικές. Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη τυπικά δημοκρατικά, αλλά πορεύεται ουσιαστικά αντιδημοκρατικά. Η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για κάθε δημοκρατικό πολίτη, καθώς φαίνεται να αγνοεί βασικές αρχές της δημοκρατίας & του νομικού πολιτισμού. Η αποχώρηση μου από τη συνεδρίαση της ΚΕ, μαζί με πολλά άλλα μέλη, ήταν επιβεβλημένη πράξη αξιοπρέπειας. Δεν ξέρω πόσα περιθώρια υπάρχουν ακόμη, ώστε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κόμμα της Αριστεράς. Εκείνο πάντως που έγινε σαφές το διήμερο αυτό είναι ότι η «νέα ελπίδα» που με αγωνία επιζητούν η κοινωνία & η χώρα μπορεί να αναγεννηθεί μόνο μέσα από την ανασύνταξη & ανασύνθεση του ευρύτερου αριστερού & προοδευτικού χώρου. Στη φάση που είμαστε, αυτό απαιτεί αυτενέργεια, συλλογικές πρωτοβουλίες & συντονισμένες δράσεις μέσα κι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ & κυρίως μέσα στην κοινωνία. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μητροπόλεως 1
10557, Αθήνα

e-mail
ydragasakis@parliament.gr