Συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

1. Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. ενέκρινε την εισήγηση του Αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, Κώστα Φωτάκη, για τη στρατηγική για την Οικονομία της Γνώσης.

Στη βάση της στρατηγικής αυτής δημιουργείται ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων από την έρευνα μέχρι την παραγωγική αξιοποίησή της, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικού πλούτου.

Στο πλαίσιο αυτό, την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» η οποία είναι η πρώτη από τις τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που εντάσσονται στη στρατηγική για την Οικονομία της Γνώσης. Στην Ελλάδα παράγεται πρωτότυπο και υψηλής αξίας επιστημονικό και ερευνητικό έργο, η στήριξη του οποίου αποτελεί παράγοντα-«κλειδί» για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Μαΐου, θεσμοθετεί χρηματοδοτικό εργαλείο για την έρευνα και την καινοτομία, που θα κινητοποιεί πόρους για νεοφυείς επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα προϊόντα της έρευνας.
Ο κύκλος της νομοθέτησης θα ολοκληρωθεί, έπειτα από οργανωμένο, ευρύ και δημόσιο διάλογο με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το τρίτο νομοσχέδιο στη σειρά, το νόμο-πλαίσιο που θα θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία.

Το πρώτο νομοσχέδιο που κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα αντιμετωπίζει με τρόπο αποφασιστικό και στη λογική του επείγοντος τόσο τα θεσμικά κενά όσο και τις σοβαρές πρακτικές δυσλειτουργίες, όπως στην απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ, που προκάλεσε ο ν. 4310/2014 στο χώρο της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Με το νομοσχέδιο προωθείται ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και ευνοείται η συμμετοχή των νέων επιστημόνων και ερευνητών, αναβαθμίζονται οι εργασιακές συνθήκες με την εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας και διαφάνειας, και συνολικά στηρίζεται η ερευνητική παραγωγή με θωράκιση του ερευνητικού ιστού και έμπρακτη εμπιστοσύνη στο εξαίρετο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή το νομοσχέδιο θέτει τις προϋποθέσεις για την ανάσχεση και την αντιστροφή της δραματικής τάσης «διαρροής» επιστημόνων και ερευνητών προς το εξωτερικό, την οποία τροφοδότησαν μνημονιακές παρεμβάσεις των προηγούμενων χρόνων.

2. Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά, για το νομοσχέδιο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδρικών αδειών για επιγραμμένες χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα».

Το νομοσχέδιο καλύπτει ένα υπαρκτό θεσμικό κενό και θεσμοθετεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στους Οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας, με τρόπο που προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δημιουργών/καλλιτεχνών.

Το νέο πλαίσιο εισάγει δέσμη μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας ως προς τις δραστηριότητες των Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα προστατεύει και τους χρήστες των σχετικών προϊόντων από καταχρηστικές πρακτικές υπερτιμολόγησης.

Τέλος, απαντώντας σε μία πραγματική ανάγκη της εποχής, δηλαδή στην ανάγκη υποστήριξης των δημιουργών σε όσα αφορούν τη χρήση των έργων τους στο διαδίκτυο, το νομοσχέδιο ανοίγει το ζήτημα με τα πρώτα αναγκαία μέτρα.

3. Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. συζήτησε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιτάχυνση της διαδικασίας Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την ανάληψη όλων των αναγκαίων δράσεων για την επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για χιλιάδες νέους που για χρόνια βρίσκονταν «εγκλωβισμένοι» στη γραφειοκρατική αδράνεια και «μετέωροι» ως προς την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους

Με το συντονισμό και την εντατική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και τη χρήση νέου, σύγχρονου λογισμικού καταγραφής των ατομικών φακέλων, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει επιλυθεί ένα πρόβλημα που παρέμενε αδικαιολόγητα ανεπίλυτο, επιβαρύνοντας χιλιάδες νέους ανθρώπους.

4. Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. συζήτησε για την πιλοτική Δράση «Σχολικό Γεύμα» που υλοποιείται από τις αρχές του χρόνου σε 9 δημοτικά σχολεία του Δήμου Περάματος και αφορά σε 1.405 μαθητές, το οποίο από αύριο 1η Απριλίου 2016 θα εγκαινιαστεί και σε άλλα 9 δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής όπου φοιτούν 1.668 μαθητές.

Η Δράση, με την παροχή ενός ζεστού σχολικού γεύματος ημερησίως, στοχευμένα αντιμετωπίζει συνέπειες από τον αυξημένο κίνδυνο φτώχειας που αντιμετωπίζουν παιδιά που ζουν σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας. Στόχος για τη σχολική χρονιά 2016-2017 είναι η επέκταση και διεύρυνση της Δράσης με την ένταξη συνολικά 200.000 μαθητών, από τους περίπου 600.000 που φοιτούν στη χώρα. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των γευμάτων, που βασίζεται στις αρχές τις μεσογειακής διατροφής και παράγεται με εποχικά προϊόντα, αλλά και η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Η πολιτική για τα σχολικά γεύματα αποτελεί ένα πρωτότυπο και ελπιδοφόρο εγχείρημα νέων τρόπων συνεργασίας του κράτους με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας -αφού η δράση υλοποιείται από 3 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) της Αττικής- και την κοινωνία των πολιτών, καθώς η χρηματοδότηση γίνεται με τη μέθοδο του crowdfunding (http://www.act4greece.gr/).

Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη νέων μορφών δράσης που θα κινητοποιούν τόσο τις δημόσιες δομές όσο και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες. Η πολύπλευρη στήριξη και ενίσχυση της κοινωνίας προς τέτοια εγχειρήματα είναι καθοριστική τόσο για τη χρηματοδοτική βιώσιμότητά τους όσο και για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους.

5. Το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. συζήτησε για το σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε σχέση με τα ασυνόδευτα ανήλικα και ειδικότερα για τη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης που αφορά στην άμεση τακτοποίηση του νομικού πλαισίου προστασίας (επιτροπεία, αναδοχή) καθώς και στην επικείμενη έναρξη λειτουργίας ειδικών δομών φιλοξενίας με κυρίαρχο το ρόλο των Νομικών Προσώπων εποπτείας του Υπουργείου.

 

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,822

Βουλευτής | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ομιλία στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «Διέξοδοι & προοπτικές της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας / Η πρόταση του #ΣΥΡΙΖΑ - #Προοδευτική_Συμμαχία»▶️ Δείτε απευθείας την εκδήλωση ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων που οδήγησε στον θάνατο και τον ξεριζωμό ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού με μεγάλη ιστορία. Δεν ξεχνούμε πως οι Πόντιοι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα συνέβαλαν καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανόρθωση της χώρας παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες.Στηρίζουμε ενεργά την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, τη διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας σε επιστημονικό και διπλωματικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας αλλά και ο διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι η απάντηση σε κάθε μορφής εθνικισμό και αναθεωρητισμό που φέρνει νέους πολέμους, νέες γενοκτονίες και νέες εθνοκαθάρσεις. Αλλά και η βάση για την ανάπτυξη σχέσεων ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού στην περιοχή μας. ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Δήλωση για το αποτέλεσμα των εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Σήμερα στο Περιστέρι* Μάθε πώς & που ψηφίζεις 👉 www.syriza.gr/page/ekloges.html#15Μαιου #ΣτειλεΤονΛογαριασμο ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Η αυριανή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου & της Κεντρικής Επιτροπής του #ΣΥΡΙΖΑ-#Προοδευτική_Συμμαχία δεν είναι απλά μια ακόμη «τυπική» εσωτερική δραστηριότητα που αποφάσισε το πρόσφατο Συνέδριό μας. Η 15η Μάη λαμβάνει τον χαρακτήρα ενός γεγονότος-σταθμού για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Με γνώμονα τις ανάγκες & τις προσδοκίες της κοινωνίας, λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε την αυριανή μέρα, ως ένα εφαλτήριο για μια νέα δυναμική πορεία. Κι από τη Δευτέρα, από όποια θέση κι αν βρίσκεται η καθεμιά & ο καθένας μας, όλες & όλοι μαζί θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη για μια νέα αρχή. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο της αυριανής ημέρας. Ένας ΣΥΡΙΖΑ πιο ισχυρός, πιο ενωμένος, πιο αποφασιστικός. Στον αγώνα την πολιτική αλλαγή & την προοδευτική διέξοδο. ΓΔρΓιάννης Δραγασάκης, Υποψήφιος για την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην Περιφέρεια Αττικής* Μάθε πώς & που ψηφίζεις 👉 www.syriza.gr/page/ekloges.html#15Μαιου #ΣτειλεΤονΛογαριασμο ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis
RT @leftgr:«Διέξοδοι και προοπτικές της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας»: Δείτε ζωντανά την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά https://t.co/JDRYOFQnjM
RT @atsipras:Από σήμερα είμαστε ένα άλλο κόμμα. Πιο μαζικό, λαϊκό, νεανικό, ριζοσπαστικό. Και θέλω να υπενθυμίσω: Ο ΣΥΡΙΖΑ των 3… https://t.co/z1C5r6ev2r
RT @Neolaia_Syriza:Περισσότερα απο 150.000 μέλη, προσήλθαν μαζικά στις κάλπες σε όλη την Ελλάδα! Χιλιάδες νέοι/ες συστρατεύονται στη… https://t.co/1KNN0Yjw7Y
RT @syriza_gr:.@atsipras: Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές – Μεγάλο βήμα για να ξαναφέρουμε… https://t.co/DV93yXCpUW

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr