Συνέντευξη στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”_ Δε λένε την αλήθεια κυβέρνηση και τραπεζίτες_

1. Πώς κρίνετε το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών με 28 δις ευρώ; Γιατί χρειάζεται το ποσό αυτό, αν το τραπεζικό μας σύστημα είναι τόσο ισχυρό όπως λένε;

 

Δυστυχώς ούτε η κυβέρνηση ούτε οι τραπεζίτες μας λένε ολόκληρη την αλήθεια. Ο κόσμος έχει ζαλιστεί από τις διαρροές των πιο αντιφατικών πληροφοριών. Ποιες τράπεζες έχουν πρόβλημα; Σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό και γιατί χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με αυτόν το συγκεκριμένο τρόπο; Λυπούμαι που πρέπει να προσθέσω εδώ ότι ούτε η Κεντρική Τράπεζα υπήρξε διαφωτιστική, παρά τις διαβεβαιώσεις του νέου διοικητή της ότι θέλει να λειτουργεί ως «σύμβουλος της κοινωνίας». Το σχέδιο λοιπόν αυτό εξελίσσεται  σε μια συμπαιγνία της κυβέρνησης και κάποιων τραπεζιτών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

 

2. Ποια είναι η δική σας άποψη; Πρέπει να διατεθεί το ποσό αυτό για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος; Πώς θα ήταν ένα δικό σας σχέδιο;

 

Το όποιο ποσό θα έπρεπε να διατεθεί πρώτα και κυρίως για τη στήριξη της απασχόλησης, του εισοδήματος, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πραγματικής οικονομίας. Δεύτερο, μέρος του θα μπορούσε να διατεθεί για την ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας. Τρίτο, κάποιο ποσό θα μπορούσε να διατεθεί για την επιλεκτική στήριξη δανειοληπτών με διαφανή κοινωνικά κριτήρια. Το υπόλοιπο, θα έπρεπε να διατεθεί για τη δημιουργία νέων τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό και το τραπεζικό σύστημα θα στηριζόταν και χρήμα θα έτρεχε άμεσα στην αγορά, αλλά και κοινωνικές ανάγκες θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν.

 

3. Αν όμως μια ιδιωτική τράπεζα έχει ανάγκη στήριξης;

 

Αν κάποια τράπεζα έχει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, πρέπει να το λύσει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Αν οι βασικοί της μέτοχοι δε θέλουν να διαθέσουν κεφάλαια, τότε χάνουν τον έλεγχο και παραδίδουν τα κλειδιά της τράπεζας στο κράτος χωρίς κανέναν όρο, απαίτηση ή αποζημίωση.

 

4. Θεωρείτε ρεαλιστική την ανάκτηση του ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας;

 

Απολύτως. Τα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα ελέγχουν περίπου το 20%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία είτε από το κράτος είτε με ένα συνδυασμό. Είναι, από πολλές απόψεις, σημαντικό, ιδίως σ’ αυτές τις συνθήκες, να έχουμε έναν ισχυρό πυλώνα, όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, υπό δημόσιο έλεγχο. Μαζί και με τις άλλες τράπεζες δημόσιου συμφέροντος, θα μπορούσε να συμβάλει άμεσα στην ανάσχεση της κρίσης.

 

5. Μιλήσατε, όμως, και για νέες τράπεζες. Γιατί και πού θα βλέπατε τη δημιουργία τους; 

 

Μπορεί να δημιουργηθεί μια στεγαστική τράπεζα των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι μια τέτοια τράπεζα θα αξιοποιεί καλύτερα τις εισφορές των μισθωτών στον ΟΕΚ και θα ασκεί επίσης πίεση προς τις άλλες τράπεζες ως προς το επιτόκιο και τους όρους δανειοδότησης.

 

Μια δεύτερη τράπεζα πρέπει να γίνει για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τη μετεξέλιξη του εγγυοδοτικού ταμείου (ΤΕΜΠΕ) που υπάρχει σήμερα σε τράπεζα. Για τις πολύ μικρές και συνήθως ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις, το πρόβλημα της χρηματοδότησης είναι κυρίως πρόβλημα πρόσβασης στο σύστημα και πρόβλημα εγγυήσεων. Μια τέτοια τράπεζα, θα απαντήσει σ’ αυτά τα προβλήματα, με μια νέα πολιτική, βασισμένη όχι στις υποθήκες, αλλά στην εμπιστοσύνη. Υπάρχει διεθνής εμπειρία που μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι, ακόμη και μέσα στις σημερινές συνθήκες, μια τέτοια τράπεζα μπορεί να έχει μια θετική συμβολή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

 

6. Με τις οικονομικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως τις διατύπωσε ο Γ. Παπανδρέου στη «Ε», έχετε σημεία επαφής ή προβάλλετε αντιπροτάσεις; 

 

Στα επιμέρους μπορεί κανείς να βρει σημεία επαφής ή και ταύτισης, και όχι μόνο με τον κ. Παπανδρέου.

 

Φοβούμαι, όμως, πως βρισκόμαστε σε πολύ διαφορετική, αν όχι σε αντίθετη, κατεύθυνση. Και τούτο γιατί τα όσα εκφωνούνται αυτό τον καιρό από το χώρο του ΠΑΣΟΚ δείχνουν μια εξαιρετικά πρόχειρη και ρηχή ανάλυση της κρίσης. Δίνουν την αίσθηση μιας βιασύνης να επιστρέψουν απλά στην εξουσία, θεωρώντας ότι το ίδιο σύστημα με άλλη διαχείριση μπορεί να δώσει καλύτερα κοινωνικά αποτελέσματα. Όμως η κρίση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με «ολίγο περισσότερο κράτος» ή απαλείφοντας κάποιες «υπερβολές» του νεοφιλελευθερισμού.

 

7. Κατά τη δική σας άποψη, σε τι συνίσταται η κρίση αυτή;

 

Η κρίση αυτή δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτική. Η εστία της είναι μέσα στην πραγματική οικονομία, στο μηχανισμό της συσσώρευσης του κεφαλαίου και της ανάπτυξης.

 

Πολλοί αποδίδουν την κρίση αυτή στην «απληστία». Όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί κάποιο γονίδιο της απληστίας!

 

Η κρίση αυτή δεν οφείλεται, θέλω να πω, μόνο στην απελευθέρωση και την  απορύθμιση των αγορών, αλλά και στο στενό και ιδιοτελή σκοπό της καπιταλιστικής ανάπτυξης και στα συναφή κριτήρια της οικονομικής αποτελεσματικότητας.

 

Η λειτουργία των τραπεζών και συνολικά της οικονομίας, με πρωταρχικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση του «κέρδους για το μέτοχο», βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της κρίσης. Πρόκειται γενικότερα για μια κρίση των στενά ιδιοτελών κινήτρων και κριτηρίων, όπως έμμεσα αναγνώρισε και ο κ. Γκρίσπαν, γεγονός που έχει μια ευρύτερη σημασία, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τη συγκρότηση της κοινωνίας.

 

8. Σε ποια κατεύθυνση θα βλέπατε, επομένως, εσείς μια προοδευτική διέξοδο από αυτή την κρίση;

 

Μια τέτοια προοδευτική, όπως είπατε, διέξοδος, μπορεί να συγκροτηθεί όχι με την επιδιόρθωση, αλλά μόνο με ρήξη με το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα, σε ένα μετα-νεοφιλελεύθερο πλαίσιο κοινωνικών αναφορών και πολιτικών συντεταγμένων.

 

Η πολιτική πρέπει να επαναχαραχθεί, οι νόμοι πρέπει να ξαναγραφούν και τα κριτήρια ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας πρέπει να αλλάξουν για να εναρμονισθούν με τις ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζόμενων τάξεων και ομάδων. Κεντρική θέση σ’ αυτές τις νέες πολιτικές συντεταγμένες, θα πρέπει να έχει μια στρατηγική από – εμπορευματοποίησης, δηλαδή, ανάκτησης, διεύρυνσης και στήριξης της δημόσιας σφαίρας, του κοινωνικού τομέα και των δημόσιων αγαθών.

 

Στη βάση των παραπάνω, πρέπει να αναζητηθούν σύγχρονες και οικολογικά βιώσιμες απαντήσεις σε μερικά παλιά, αλλά και τώρα κρίσιμα, ερωτήματα: τι θέλουμε ως κοινωνία να παράγουμε και να καταναλώνουμε; Με ποιον τρόπο θέλουμε να το κάνουμε αυτό; Και πώς θέλουμε να κατανέμεται το προϊόν του κοινωνικού μόχθου;

 

9. Κάτι τελευταίο, μια και είσαστε ο βουλευτής που έδωσε διαστάσεις στο θέμα των οικονομικών της εκκλησίας. Είναι συμπτωματικό το θέμα της μονής Βατοπεδίου ή υπάρχει κανονική εμπορική επιχείρηση, την οποία αξιοποίησαν και ορισμένοι πολιτικοί;

 

Η υπόθεση αυτή βρίσκεται τώρα στα χέρια της Εξεταστικής. Επιτρέψτε μου ένα γενικότερο συμπέρασμα. Κατά την άποψή μου, ο βασικός υπεύθυνος στο τρίγωνο κόμματα – κράτος – εκκλησία- είναι τα κόμματα. Το κομματικό σύστημα της χώρας, και αναφέρομαι στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με την προσθήκη βεβαίως τώρα και του ΛΑΟΣ σε ρόλο «οπλαρχηγού», είναι αυτό που θεσμοθέτησε ένα καθεστώς φορολογικής ασυλίας και ασυδοσίας, που εξέθρεψε λογικές και συμπεριφορές σαν εκείνες του Εφραίμ. Είναι οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ που, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, παρέχουν πολιτική κάλυψη ή ανοχή σε οικοπεδοφάγους και διάφορους κερδοσκόπους με τα ράσα, με αντάλλαγμα, όλοι αυτοί, να λειτουργούν ως κομματάρχες βουλευτών και των κομμάτων τους.

 

Το αστείο είναι ότι απ’ αυτή τη διαπλοκή ωφελούνται τελικά ελάχιστοι βουλευτές, αφού οι πολλοί σιωπούν, όχι για να ωφεληθούν οι ίδιοι, αλλά φοβούμενοι μη γίνουν αρνητικοί στόχοι ρασοφόρων κομματαρχών.     

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr