Συνέντευξη στην Αυγή της Κυριακής

Συνέντευξη στην Αυγή της Κυριακής και στον δημοσιογράφο Γιάννη Αγουρίδη.

Πιστεύετε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει διασφαλιστεί για την ψήφιση του ασφαλιστικού;

H κυβέρνηση διαθέτει μια αρραγή και συμπαγή πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όμως, διεκδικεί τη συναίνεση ευρύτερων δυνάμεων, διότι, εκτός των άλλων, θέτει τις βάσεις για να αντιμετωπιστούν παθογένειες που έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί προ πολλού. Δεν αρκεί, όμως, η ψήφιση του νόμου. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων στην πράξη, όπως η ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, η ενιαιοποίηση των κανόνων, η ενοποίηση των φορέων κ.λπ., θα προσκρούσουν σε σημαντικές δυσκολίες, ενδεχομένως και αντιστάσεις. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, συνεπώς, απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες και συναινέσεις κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σε όλη την πορεία της υλοποίησής της.

Θεωρείτε ότι με αυτά τα μέτρα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος;

Τα παραπάνω μέτρα οπωσδήποτε θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα του συστήματος, όμως η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού εξαρτάται από τη μείωση της ανεργίας, την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, από τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα πετύχουμε, όπως και από την εξασφάλιση νέων πόρων για την ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος.

Ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι της κυβέρνησης για το 2016;

Οι παγκόσμιες εξελίξεις δείχνουν ότι η κρίση που ζούμε δεν έχει ξεπεραστεί. Αντίθετα, υπάρχουν κίνδυνοι αναζωπύρωσης. Για τον λόγο αυτόν, κεντρικός στόχος για το 2016 είναι η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης, με παράλληλη ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και των θεσμών στήριξης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των τμημάτων της που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το ίδιο το ασφαλιστικό εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μετάβασης σε ένα νέο κοινωνικό κράτος, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, με νέους θεσμούς, κοντά στους πολίτες, με ενιαίες αρχές και καθολική πρόσβαση.

Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα, με δεδομένες τις συνθήκες κρίσης, όμως πρέπει να σας θυμίσω, ότι το κοινωνικό κράτος, ουσιαστικά, άρχισε να θεμελιώνεται την περίοδο της μεγάλης κρίσης του 1929. Επομένως, το στοίχημα είναι, στις σημερινές συνθήκες, να δούμε τις νέες μορφές που πρέπει να πάρει το κοινωνικό κράτος για να στηρίξει τη κοινωνία και πρωτίστως τα κοινωνικά στρώματα που έχουν περισσότερο την ανάγκη του. Γίνεται σημαντική δουλειά στα αρμόδια υπουργεία και στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής και πιστεύω πως μέσα στον χρόνο αυτόν θα μορφοποιηθεί ο συνολικός σχεδιασμός και θα αρχίσουν να γίνονται αισθητά τα πρώτα αποτελέσματα.

Μετά την αξιολόγηση θα αρχίσει η «μάχη» για την ελάφρυνση του χρέους. Πού θα κριθεί;

Παραμένουμε στη θέση που διατυπώναμε και προεκλογικά, ότι το πρόβλημα του χρέους, πέρα από τις ιδιαίτερες εθνικές του διαστάσεις, είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, απαιτεί ευρωπαϊκή λύση στη βάση της αμοιβαιοποίησης. Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαίο νόμισμα, με διαφορετικά καθεστώτα επιτοκίων και δανεισμού. Βεβαίως, αν οι ηγέτες της Ευρώπης δεν θέλουν να προχωρήσουμε τώρα σε μία ριζική λύση, αναπόφευκτα θα πάμε σε μια λύση μεταβατική, η οποία θα εξασφαλίσει ότι το χρέος και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του δεν θα αποτελούν, όπως συμβαίνει σήμερα, εμπόδιο στον μακροχρόνιο δανεισμό, τις επενδύσεις και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Πέραν των δεσμεύσεων που περιλαμβάνει η συμφωνία του καλοκαιριού, τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για επιστροφή στην ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων;

Μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση και την ομαλοποίηση των συνθηκών παροχής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αναμένεται να γίνει μετά την πρώτη αξιολόγηση, ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση των επενδύσεων μπορεί και πρέπει να γίνει πιο ενεργητικός. Πέραν αυτού, όμως, θα τεθούν σε εφαρμογή και εξειδικευμένες δημόσιες πολιτικές.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις δημόσιες επενδύσεις, έχουν ήδη εξασφαλιστεί, για το 2016, 6,5 δισ. ευρώ, ποσό που δεν αποτελεί οροφή, αλλά τη βάση. Γίνονται προσπάθειες το ποσό αυτό να φτάσει τα 8,5 δισ. Σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις, εντός του μήνα, ψηφίζεται από τη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από τον αναπτυξιακό νόμο, σημαντική ώθηση θα δώσει ο μετασχηματισμός του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακό θεσμό, που προωθείται άμεσα, όπως και η ολοκλήρωση της δημιουργίας αναπτυξιακής τράπεζας. Εντός του έτους θα διαμορφωθεί, ακόμη, ένας αριθμός ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, με τα οποία θα επιδιωχθεί να αξιοποιηθούν πόροι του ΕΣΠΑ και άλλων φορέων, με σκοπό την κάλυψη ειδικών χρηματοδοτικών αναγκών, όπως η χρηματοδότηση καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, η κυβέρνηση ετοιμάζει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα προβλέπει θεσμικά μέτρα και διαδικασίες για τη διευκόλυνσή τους, ιδιαίτερα των μακροχρόνιων επενδύσεων, που συνάδουν με το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας, που θα βοηθήσει την επενδυτική διαδικασία, θα είναι η ολοκλήρωση του αναπτυξιακού σχεδίου, όπου θα ορίζονται με σαφήνεια οι επιλέξιμοι κλάδοι, που θα λειτουργήσουν ως πυλώνες του νέου παραγωγικού υποδείγματος. Όπως για παράδειγμα η αγροτοδιατροφική αλυσίδα, με έμφαση στη μεταποίηση, που μπορεί να γίνει ο νέος κλάδος – οδηγός και ειδικότερα η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τουριστική κατανάλωση, ο τομέας της πληροφορικής κ.λπ.

Το 2016 ξεκινά με μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην Ευρώπη μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις της προηγούμενης χρονιάς. Υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια για δημιουργία μετώπου κατά της λιτότητας στην Ευρώπη;

Οι εξελίξεις σε Ισπανία και Πορτογαλία καταρρίπτουν τον μύθο ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τυχαίο ή ευκαιριακό γεγονός. Αντίθετα, δικαιώνουν τη δική μας ανάλυση, ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής για αλλαγή πολιτικής. Διαψεύδουν, επίσης, τον ισχυρισμό ότι ο αναγκαστικός συμβιβασμός που υποχρεωθήκαμε να κάνουμε θα ανέκοπτε τη δυναμική αυτή.

Διευρύνονται, συνεπώς, οι δυνατότητες κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, όπως το πρόβλημα της διαρκούς λιτότητας, της μαζικής ανεργίας, καθώς και για την από κοινού αντιμετώπιση, με όρους ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, του τεράστιου ζητήματος του προσφυγικού, την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό των ενόπλων συγκρούσεων και τη μετατροπή της Μεσογείου σε μια περιοχή ειρήνης και συνεργασίας.

Θεωρείτε εν δυνάμει σύμμαχό σας την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και σε ποιο βαθμό; Πώς βλέπετε τις αντίστοιχες δυνάμεις στη χώρα μας, καθώς και τα λεγόμενα κόμματα του Κέντρου;

Η Σοσιαλδημοκρατία και τα λεγόμενα κόμματα του Κέντρου σε όλη την Ευρώπη μαστίζονται από σοβαρή κρίση ταυτότητας και σε πολλές χώρες, όπως στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα. Η Σοσιαλδημοκρατία, όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν τμήματά της που δείχνουν ενδιαφέρον για το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και στήριξαν την προσπάθειά μας στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Με τις δυνάμεις αυτές ασφαλώς μας ενδιαφέρει ο διάλογος και η συνεργασία.

Ειδικά στη χώρα μας οι αντίστοιχες δυνάμεις θα πιεστούν από τις εξελίξεις. Πολεμούν την κυβέρνηση της Αριστεράς με τη γλώσσα και τη σκοπιά της Δεξιάς. Εφόσον συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, προβλέπω ότι η κρίση και η εσωτερική τους αποσύνθεση θα ενταθεί.

Και τούτο γιατί σε περιόδους ανασυγκρότησης, όπως η σημερινή, αυτό που τελικά κρίνεται είναι ποια δύναμη, με ποιες αξίες και με ποιο σχέδιο θα είναι ο βασικός πόλος της ευρείας συμπαράταξης δυνάμεων η οποία θα ανασυγκροτήσει τη χώρα και θα την οδηγήσει στη νέα, μετά την κρίση, εποχή. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον έχει αναδείξει ο λαός, ή μία παλινορθωμένη και ρεβανσιστική Δεξιά; Οι δυνάμεις που αποφεύγουν να πάρουν θέση σε αυτό το δίλημμα ή εμπλέκονται σε παιχνίδια οικουμενικών δήθεν λύσεων θα δυσκολευτούν να δικαιολογήσουν την αυτόνομη ύπαρξή τους ή να διατηρήσουν τη συνοχή τους.

Η επιτυχία του σχεδίου της κυβέρνησης για το οποίο μιλήσατε, θα κριθεί μόνο σε πολιτικό επίπεδο; Ποιος ο ρόλος άλλων παραγόντων, όπως η κοινωνία ή το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που οδεύει μάλιστα σε συνέδριο;

Ο ρόλος της κοινωνίας είναι καθοριστικός. Η ισχύς των κυβερνήσεων μπορεί να εκφράζεται στο κοινοβούλιο, όμως η βάση της βρίσκεται στη συνείδηση της κοινωνίας, στους δεσμούς με αυτήν. Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες, λοιπόν, της κυβέρνησης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι μία νέα συνάντηση με τα κοινωνικά κινήματα, στη βάση της διεκδίκησης και υπεράσπισης των αλλαγών που έχει ανάγκη η κοινωνία, με στόχο την απασχόληση, την αναδιανομή των φορολογικών βαρών, την υπεράσπιση της εργασίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και κάθε μορφή διασπάθισης του δημόσιου πλούτου, την επέκταση και τη δημιουργία δομών και θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, ως τα βάθρα για την ανασυγκρότηση ενός νέου κοινωνικού κράτους δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Στόχος πρέπει να είναι, επίσης, η αναδιάταξη και ενίσχυση των κοινωνικών συμμαχιών μας, διότι υπάρχουν κατηγορίες μεσαίων στρωμάτων που διαμορφώθηκαν σε συνθήκες οικονομικής ανόδου και ευμάρειας και δεν μπορούν να διατηρηθούν σήμερα με τους ίδιους όρους. Η κυβέρνηση θα στηρίξει τα στρώματα αυτά, ώστε να διαμορφώσουν τους νέους όρους επιβίωσης και ευημερίας. Γενικότερα, από μία αντιμνημονιακή κοινωνική συμμαχία, πρέπει να περάσουμε σε μια κοινωνική συμμαχία, με στόχο τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Από συμμαχίες στη βάση της μηχανιστικής συνάθροισης δυσαρεσκειών, πρέπει να διαμορφώνουμε συμμαχίες με βάση την προοπτική που θέλουμε να δώσουμε στην κοινωνία και τη χώρα.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr