«Βιώσιμη ανάπτυξη με καταπολέμηση των ανισοτήτων»

Ομιλία στην εκδήλωση «Η θάλασσα, νέος ορίζοντας για την Ελλάδα;», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την πρόσκλησή μου απόψε ως ομιλητή, αλλά και το Μουσείο της Ακρόπολης για την πάντα ευγενική φιλοξενία του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Κυβέλου αλλά και να τη συγχαρώ για την επιμέλεια του βιβλίου «Θαλάσσια Χωρικά Ζητήματα: Θαλάσσια Διάσταση της Εδαφικής Συνοχής, Θαλάσσια Χωροταξία, Βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη», από τις εκδόσεις Κριτική.

H εργασία αυτή αποτελεί μία συμβολή της διακεκριμένης καθηγήτριας στη διεύρυνση των αναπτυξιακών οριζόντων της Ελλάδας, μέσα και από την ανάδειξη της σημασίας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως επισημαίνεται ερωτηματικά και στον κεντρικό τίτλο της αποψινής εκδήλωσης «Η θάλασσα ένας νέος ορίζοντας για την Ελλάδα;». Η κυρία Κυβέλου, λοιπόν, με το έργο της απαντά καταφατικά σε αυτή την ερώτηση, επιχειρώντας να διανοίξει δρόμους και να αναδείξει δυνατότητες, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα  ένα δημόσιο διάλογο, που ελπίζω να είναι ευρύς και γόνιμος.

Και θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ενός τέτοιου διαλόγου κοινωνικού, επιστημονικού και πολιτικού  για το ζήτημα της ανάπτυξης και της ανασυγκρότησης της χώρας μετά την καταστροφική κρίση, διότι θα πρέπει να διδαχτούμε από την κρίση, να υπερβούμε τις αιτίες και όχι μόνο τα συμπτώματά της, αλλά και γιατί από πολλές απόψεις, τα ζητήματα της ανάπτυξης τίθενται με νέους, σε σχέση με το παρελθόν, όρους.

Επίσης, διότι ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον ακραίας αβεβαιότητας. Μετά το Brexit και την προεδρική αλλαγή στις ΗΠΑ το μέλλον της Ευρώπης ξανατίθεται, με νέους όρους, ως ένα υπαρξιακό ερώτημα κατεύθυνσης και προσανατολισμού. Και επειδή ακούμε διάφορα περί Ευρώπης πολλών ή λίγων ταχυτήτων, το κρίσιμο θέμα δεν είναι οι ταχύτητες, αλλά οι ιεραρχίες και πώς αυτές κτίζονται, οι αποφάσεις και πώς αυτές λαμβάνονται, η διανομή και αναδιανομή του ρίσκου και του οφέλους της ενοποίησης και υπέρ ποιων γίνονται. Και αν σήμερα η ΕΕ αντιμετωπίζει κινδύνους ακόμη και αποσύνθεσης, αυτοί πηγάζουν πρωτίστως από το γεγονός ότι οι υποσχέσεις για σύγκλιση έχουν αντικατασταθεί από την  πραγματικότητα των επίμονων αποκλίσεων και των ασύμμετρων σχέσεων στο εσωτερικό της.  Οι ταχύτητες είναι σημαντικές, αλλά και αποτέλεσμα άλλων παραγόντων, όπως και οι παραπάνω.

Για να έρθω, όμως, στο κάπως ειδικότερο θέμα της σημερινής συζήτησης, πράγματι, οι θάλασσες και τα νησιά μας με όλο το πολιτισμικό, οικολογικό και φυσικό πλούτο τους αποτελούν ένα κεντρικό συστατικό της ταυτότητας της χώρας μας. Με την έννοια αυτή, η νησιωτικότητα πρέπει να βρει μια πιο αναβαθμισμένη, κεντρική – θα έλεγα – θέση στο νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, που στη δική μας αντίληψη αποτελεί στόχο, αλλά και μέσο της στρατηγικής για την έξοδο από τη κρίση.

Η αναγκαιότητα της θαλάσσιας χωροταξίας

Ο πρώτος παράγοντας, λοιπόν, που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της θαλάσσιας χωροταξίας στη χώρα μας είναι ακριβώς ο νησιωτικός χαρακτήρας της. Αυτό επιβάλλει όχι απλώς να ακολουθήσουμε τις διεθνείς τάσεις και τις καλές διεθνώς πρακτικές, αλλά και να πρωτοπορήσουμε στη θεσμοθέτηση και την πρακτική εφαρμογή του χωρικού και του θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού. Και τούτο γιατί ακριβώς λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας  χωρίς την οργανωμένη ρύθμιση του χώρου σε θάλασσα και στεριά, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ούτε βιώσιμη ούτε δίκαιη. Θα είναι άναρχη, σπάταλη και αυτοκαταστροφική. Και υπάρχουν, δυστυχώς, πολλά παραδείγματα, και στη χώρα μας, που το επιβεβαιώνουν αυτό.

Υπάρχει, όμως, και ένας δεύτερος λόγος που υπογραμμίζει την ανάγκη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και αυτός είναι η αυξανομένη οικονομική  σημασία των θαλασσών και οι κίνδυνοι άναρχης και καταστροφικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.  Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αλιεία, τις ποικίλες θαλάσσιες δραστηριότητες και τη λεγόμενη «γαλάζια οικονομία» -που κι εδώ υπάρχει ανάγκη ρυθμιστικών πλαισίων, αλλά και στις βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως είναι  η εξόρυξη και  εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλων ορυκτών. Επιστημονικές απόψεις και ενδείξεις υποστηρίζουν ότι το κεφαλαίο αυτό, της ύπαρξης δηλαδή σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, παραμένει ενεργό και ανοιχτό ακόμη και σε θετικές εκπλήξεις  για τη χώρα μας και αυτό επιβάλλει τη θεσμική και οργανωτική προετοιμασία για να ανταποκριθούμε συγκροτημένα στις όποιες εξελίξεις. Βεβαίως, το θέμα αυτό συνδέεται και με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), όμως και εκεί που οι σχετικές οριοθετήσεις έχουν γίνει, κρίσιμος είναι ο ρόλος του θαλασσιού χωρικού σχεδιασμού.

Ένας τρίτος παράγοντας που  διευρύνει ακόμη περισσότερο τη σημασία του χωρικού σχεδιασμού είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των σχετικών διαδικασιών δε μας επιτρέπει να αφήσουμε το θέμα αυτό για το μέλλον. Αντίθετα, πρέπει να διευρύνουμε τους χρονικούς ορίζοντες του σχεδιασμού. Στους τομείς που η επιστημονική γνώση μας παρέχει τα αναγκαία δεδομένα, πρέπει να προχωρήσουμε τολμηρά, εισάγοντας στους σχεδιασμούς του σήμερα τις ανάγκες του μέλλοντος, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και των προβλεπόμενων συνεπειών, ακολουθώντας την αρχή της πρόληψης και όχι της αναμονής και της εκ των υστερών αντίδρασης.

Κυβερνητικός σχεδιασμός με ορίζοντα πενταετίας

Η κυβέρνηση έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας και της σημασίας του χωρικού σχεδιασμού και της θαλάσσιας χωροταξίας υλοποιεί ένα σχεδιασμό με ορίζοντα πενταετίας ο όποιος περιλαμβάνει:

  • Tην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/89/ΕΕ που προβλέπει τη θέσπιση Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Η εν λόγω οδηγία είναι σημαντική, διότι θεσπίζει τους  μηχανισμούς και τις  διαδικασίες που είναι αναγκαίοι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θα επιτρέψει, λοιπόν, διάφορα ερευνητικά και άλλα έργα που και σήμερα σποραδικά πραγματοποιούνται, να γίνουν τμήμα μιας συγκροτημένης στρατηγικής.
  • Την πρόοδο των διαδικασιών για την κύρωση  του Πρωτόκολλου της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών του ΟΗΕ.
  • Την αναμενόμενη, εντός του 2017, ολοκλήρωση των περιφερειακών και τοπικών χωρικών σχεδίων.
  • Στη βάση των παραπάνω θα οργανωθεί, στη συνεχεία, η χάραξη της  Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο, καθώς και η εκπόνηση  των  θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Όλος αυτός ο θεσμικός εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως το 2021, όπως επιβάλλει και η ευρωπαϊκή Οδηγία, άλλα όχι μόνο γι’ αυτό. Εννοείται πως επείγουσες ανάγκες μπορούν να καλύπτονται με το υφιστάμενο θεσμικό οπλοστάσιο.

Χωρικός σχεδιασμός με κοινωνικό πρόσημο

Το ζήτημα της θαλάσσιας χωροταξίας συνδέεται με το κεντρικό ζήτημα της εποχής μας, το ζήτημα των ανισοτήτων, κοινωνικών και περιφερειακών, φυσικών και ανθρωπογενών.  Ο  σχεδιασμός, γενικά, όπως και ο χωρικός σχεδιασμός ειδικότερα, δεν είναι μια ουδέτερη τεχνική διαδικασία. Αντιθέτως, έχει εξ αρχής κοινωνικό πρόσημο. Αφενός καλείται να συμβάλει στην άρση καταστροφών και κοινωνικών αδικιών, που έχουν ήδη συντελεστεί, αφετέρου, δρώντας προληπτικά, καλείται να αποτρέψει τη διεύρυνση ή την εμφάνιση νέων ανισοτήτων. Όπως υποστηρίζει και η κυρία Κυβέλου στην εργασία της, η χωρική δικαιοσύνη αποτελεί προέκταση και συμπλήρωση της κοινωνικής και της οικονομικής δικαιοσύνης. Και με αυτή την έννοια, η διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού δεν αφορά μόνο στο χωρικό καταμερισμό των δραστηριοτήτων, άλλα και στον  επαναπροσδιορισμό των ορίων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, την εμπορευματοποίηση και τα κοινά αγαθά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς, που διευρύνουν τις  χωρικές ανισότητες από την άποψη του επιπέδου ζωής, η χωροταξική πολιτική πρέπει να στοχεύει σε αναδιανεμητικές διαδικασίες με την έννοια μιας μεγαλύτερης «χωρικής δικαιοσύνης», προκειμένου να μην προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μια τρίτη ανισότητα, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τόπο διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό μια «αλληλεγγύη των χωρικών ενοτήτων» θα επέτρεπε να περιοριστεί ο κοινωνικός κατακερματισμός, συνέπεια της άνισης κατανομής των δραστηριοτήτων στο χώρο, που προκύπτει τόσο λόγω των «φυσικών χαρακτηριστικών» ή της «γεωγραφικής θέσης» όσο και εξαιτίας των «ανθρωπογενών χωρικών χαρακτηριστικών», όπως είναι τα πολιτισμικά στοιχεία και τα στοιχεία των χρήσεων γης.

Παράλληλα, η έννοια της από-εμπορευματοποίησης θα μπορούσε να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει ζητήματα ποιότητας ζωής, όπως η διατήρηση και προστασία της φυσικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή στην πραγματικότητα ολόκληρη η κλίμακα αξιών που η χωροταξία, ακόμα και κάτω από τη σημαία της πολιτικής εδαφικής συνοχής, αντιπροσωπεύει. Ήδη όμως καθίσταται σαφές ότι μιλώντας για χωροταξία και για χωρικό σχεδιασμό ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ανάγκη όχι απλώς χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά αλλαγής του συνολικού αναπτυξιακού υποδείγματος. Και αυτό είναι φυσικό, αφού η οργάνωση του χώρου είναι αλληλένδετη και στην ουσία αφορά την οργάνωση της κοινωνίας, των παραγωγικών και των κοινωνικών σχέσεων.

Έξοδος από την κρίση με ένα νέο παραγωγικό και κοινωνικό υπόδειγμα ανάπτυξης

Φθάνουμε, έτσι, στον πυρήνα της κρίσης, αλλά και του συγχρόνου ελληνικού κοινωνικού και πολιτικού προβλήματος. Γιατί το 2010 δε χρεοκόπησε απλά μια  ανέμελα ελλειμματική δημοσιονομική διαχείριση, αλλά όλο το μοντέλο ανάπτυξης συνυφασμένο με το σύστημα εξουσίας και το μοντέλο διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε στην ύστερη φάση της μεταπολίτευσης. Εκείνο που ευθύνεται για την κρίση ήταν ένα υπόδειγμα ρηχής και άναρχης ανάπτυξης, ένας άνισος και σπάταλος τρόπος διανομής του πλούτου και αξιοποίησης των διαθεσίμων πόρων. Ένα κλειστό σύστημα, ένα «καρτέλ» δικομματικής εξουσίας που είχε υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του το κράτος, τους ευρωπαϊκούς πόρους, τις τράπεζες, τα ΜΜΕ και άλλους μηχανισμούς της πολιτικής, της επικοινωνιακής και της οικονομικής εξουσίας. Τα διάφορα εκτεταμένα σκάνδαλα που κατά καιρούς αποκαλύπτονται, οι πρακτικές των πολυεθνικών, όπως της Siemens ή της Novartis, τα πλέγματα διαπλοκής περί το τραπεζικό σύστημα και τα ΜΜΕ δεν αποτελούσαν εξαιρέσεις ή μεμονωμένες υπερβολές, αλλά κανονικότητες ενός συστήματος ατιμωρησίας. Επομένως, η έξοδος από την κρίση μπορεί να νοηθεί και να γίνει εφικτή μόνο στη βάση ενός νέου παραγωγικού, αξιακού και κοινωνικού υποδείγματος βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Από χώρα με υψηλή κατανάλωση, στηριγμένη στις εισαγωγές και την «τουριστική μονοκαλλιέργεια», μπορούμε και πρέπει να καταστούμε χώρα που επενδύει στη γνώση και την καινοτομία, που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που έχει εξωστρεφή προσανατολισμό και αποκτά με αυτό τον τρόπο μια νέα παραγωγική ταυτότητα.

Η μετάβαση αυτή δεν προκύπτει «αυτόματα» ή «αυθόρμητα» από τις αγορές, αλλά με σχέδιο, με κίνητρα και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δρώντων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και η δέσμη των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα σε αντίθεση με την πολιτική της μείωσης των μισθών, που όπως καταδεικνύουν και οι μελέτες του ΔΝΤ δεν επέφερε ουσιαστική τόνωση της ανταγωνιστικότητας, εμείς επιχειρούμε και προωθούμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επένδυσης στη γνώση, της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη νέα κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης ισχυρό σήμα για την επιτυχία του Προγράμματος

Θα ολοκληρώσω με το ζήτημα της δεύτερης αξιολόγησης. Η θέση μας είναι ότι η δεύτερη αξιολόγηση έπρεπε και μπορούσε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Διότι τα περισσότερα θέματα έχουν κλείσει και τα όποια θέματα μένουν ανοιχτά μπορούν να κλείσουν αν υπάρξει η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές.

Η μοναδική αιτία και ο αποκλειστικός λόγος της καθυστέρησης οφείλεται σε αποκλίνουσες εκτιμήσεις μεταξύ των δανειστών σε ό,τι αφορά πτυχές του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η Γερμανία και ορισμένες άλλες χώρες θεωρούν αναγκαία τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό Πρόγραμμα, αρνούνται όμως τις εκτιμήσεις του Ταμείου για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, άρα και την ανάγκη περαιτέρω ελάφρυνσής του. Το ίδιο το ΔΝΤ ενώ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει υποφέρει από υπερβολική λιτότητα, συστήνει πρόσθετα μέτρα. Το ίδιο συνέβη πέρυσι με την πρώτη αξιολόγηση και επαναλαμβάνεται και τώρα. Στην ίδια τη Γερμανία πάλι, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το ελληνικό Πρόγραμμα, ακόμη και εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, όπως έδειξε η δημοσιοποίηση επιστολής του Αντικαγκελάριου Γκάμπριελ στην Καγκελάριο Μέρκελ. Τέλος, όπως έδειξε και η σημερινή ανακοίνωση του ΔΝΤ, διαφορετικές εκτιμήσεις υπάρχουν ακόμη και στο εσωτερικό του Ταμείου.

Παρά τις αντιφάσεις αυτές όμως, η θέση μας ήταν και παραμένει ότι ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει διέξοδος και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Διότι ο χρόνος αποτελεί κρίσιμη παράμετρο. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα αποτελέσει ένα ισχυρό σήμα για τη θετική έκβαση του όλου Προγράμματος. Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα, ίσως και εντός της εβδομάδας, θα υπάρξουν εκείνες οι θεσμικές πρωτοβουλίες και οι σχετικές διαδικασίες, οι οποίες θα δρομολογήσουν λύση και θα οδηγήσουν σε διέξοδο εντός του  Φεβρουαρίου.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι το πρώτο Μνημόνιο απέτυχε επιφέροντας δραματικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, ενώ το δεύτερο ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Όπως αναγνωρίζει στη σημερινή ανακοίνωσή του και το ΔΝΤ, πίσω από την αποτυχία αυτή βρίσκεται «το μεγάλο κόστος των προγραμμάτων για την ελληνική κοινωνία», κάτι που εκφράζεται από τη δραματική πτώση των εισοδημάτων και την ιστορικά υψηλή ανεργία. Σε αντίθεση με το παρελθόν αυτό, σήμερα συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε το σε ισχύ Πρόγραμμα να ολοκληρωθεί στην ώρα του, το καλοκαίρι του 2018, όπως προβλέπεται, υπό τον όρο ότι δε θα επιβαρυνθεί το περιεχόμενό του με νέα μέτρα πέραν των συμφωνηθέντων. Και δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό. Όπως δήλωσε πρόσφατα και ο επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, «Είναι φυσιολογικό να ζητάμε η Ελλάδα να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της, αλλά μόνο τις δεσμεύσεις της. Όχι διαρκώς επιπλέον απαιτήσεις».

Η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης λοιπόν και η ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα επιτρέψουν την έξοδο της χώρας στις αγορές δανεισμού, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει τη μείωση των επιτοκίων από τα σημερινά τους επίπεδα και την απεξάρτηση της χώρας από το θεσμικό δανεισμό.

Η επίτευξη των στόχων και η υπέρβασή τους σε πολλές περιπτώσεις, με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του ελληνικού λαού καθιστούν αυτό το θετικό σενάριο όχι μόνο αναγκαίο, αλλά και ρεαλιστικό.

Παρά τη διαρκή καταστροφολογία και τη μηδενιστική κριτική ορισμένων δυνάμεων της εγχώριας αντιπολίτευσης, όλοι οι ευρωπαϊκοί παράγοντες, αλλά και η σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και οι ομάδες των Οικολόγων και της Αριστεράς, αναγνωρίζουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα  και παίρνουν θέση υπέρ της άμεσης ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης και της ανάγκης ολοκλήρωσης του Προγράμματος. Μόνο στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν φωνές που εύχονται το αντίθετο στο όνομα της όποιας μικροκομματικής ιδιοτέλειας.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει βεβαίως τις δικές της απόψεις για τις θέσεις και για το ρόλο των διάφορων θεσμών και παραγόντων στο ελληνικό Πρόγραμμα καθώς και για συμπεριφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από αλαζονικές, υποτιμητικές  «νεοαποικιακές» λογικές. Όμως αυτό που προέχει την παρούσα στιγμή δεν είναι ο επιμερισμός ευθυνών αλλά να αναζητηθούν εκείνα τα σημεία ισορροπίας που μπορούν να συνθέσουν ένα προωθητικό συμβιβασμό στη βάση της αμοιβαιότητας,  μια θετική διέξοδο που χωρίς να συνιστά παραβίαση αρχών, θα διασφαλίζει τη θετική προοπτική, την ολοκλήρωση του Προγράμματος, την επιτάχυνση της ανάκαμψης και της απασχόλησης,  την έξοδο εν τέλει από την κρίση. Για αυτό θα είναι όχι μόνο προς όφελος της Ελλάδας αλλά και προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης.

 

 

Φωτογραφία: Photopress/E. Perivolari

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,907

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μαζί - Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς & στη Δυτική ΑθήναΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Εχθές ο κ. Σκέρτσος υποτίθεται ότι... αποκάλυψε τα «fake news» του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία & το εισόδημα. Για το πώς οι έμμεσοι φόροι σε συνθήκες πληθωρισμού αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση το αναλύσαμε εχθές. Σήμερα, ας δούμε πώς ο πληθωρισμός μειώνει το πραγματικό εισόδημα.❌ Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι: «Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν». ❌ Και για την Έκθεση του ΟΟΣΑ που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι «Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023... άρα δεν ήταν επίκαιρη…».📉Αφού δεν τους αρέσει λοιπόν η Έκθεση του ΟΟΣΑ, ας δούμε τι λέει η Έκθεση της Κομισιόν (Country Report) που δημοσιεύτηκε στις 25.5.2023, άρα είναι εντελώς… επίκαιρη. ❗️Το πρώτο που λέει είναι ότι «ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2022 μειώθηκε κατά 4,7%, γιατί η ονομαστική αύξησή του υπολειπόταν της αύξησης του πληθωρισμού». Άρα επιβεβαιώνει επί της ουσίας την Έκθεση του ΟΟΣΑ. ❗️Το δεύτερο που λέει είναι ότι η αύξηση που δόθηκε εντός Απριλίου αναμένεται να αποκαταστήσει «μερικώς» την περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών το 2023. 1️⃣ Συμπέρασμα 1ο: Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2022, & με «τη βούλα» της Κομισιόν, επομένως ο κ. Σκέρτσος ψεύδεται εφόσον υποστηρίζει το αντίθετο. 2️⃣ Συμπέρασμα 2ο: Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να μειωθούν & το 2023 εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. 3️⃣ Συμπέρασμα 3ο: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να μειώνει αφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω ανεπαρκών αυξήσεων που δεν καλύπτουν την άνοδο του πληθωρισμού και μέσω των έμμεσων φόρων που «πολλαπλασιάζονται» εξαιτίας της ακρίβειας. Με τους δυο αυτούς τρόπους εγκαθιστά ένα σύστημα εσωτερικής υποτίμησης των μισθών οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σωρευτικά τα επόμενα χρόνια. 🚮 Όσο για την… υπόσχεση της ΝΔ για αυξήσεις 25% είναι εντελώς αίολη & απατηλή αφού δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 🚫 Αυτή ήταν η πολιτική της ΝΔ για 4 χρόνια & αυτή & χειρότερη θα είναι εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 25 Ιούνη. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Και με τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Έκθεση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σ.12], ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα πυροδοτείται από τα υψηλά κέρδη. Αυτά που η ΝΔ άφησε ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο στις αγορές. Υπερκέρδη που είναι η άλλη όψη της αφαίμαξης του εισοδήματος εξαιτίας των έμμεσων φόρων που η ΝΔ άφησε άθικτους. Αυτή ήταν η 4ετία ΝΔ & Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή & χειρότερη θα είναι μια νέα, αν δεν ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στις 25 Ιούνη#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr