Άρθρο στην εφημερίδα “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ”_Προϋπολογισμός & Δημοκρατία_

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2006 έχει ήδη αρχίσει. Σε ποιο βαθμό όμως, ως κοινωνία, έχουμε γνώση των πραγματικών δεδομένων; Ποιες οι δυνατότητες να έχουμε λόγο στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ή στην κατανομή των δαπανών; Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι κοινωνίες και τα κοινοβούλια έχουν σημαντικές δυνατότητες να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των προϋπολογισμών και να ελέγχουν την εκτέλεσή τους.

Σε μας οι δυνατότητες αυτές είναι ισχνές αν όχι εντελώς ανύπαρκτες. Γι’ αυτό και η σχετική συζήτηση, πανομοιότυπη κάθε χρόνο, μοιάζει, εν πολλοίς, με μια τελετουργία.Για να μείνω μόνο στο στοιχείο της «γνώσης», επί χρόνια νομίζαμε ότι είχαμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και ότι το Δημόσιο Χρέος μειωνόταν. Τώρα έχουμε αποδεχθεί ότι η εικόνα είναι διαφορετική. Αλλά ποιος μας βεβαιώνει ότι και η νέα εικόνα είναι αληθινή;

Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτή, το άμεσο πρόβλημα του ελληνικού προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής διαχείρισης γενικότερα, είναι ένα έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατίας που τη χαρακτηρίζει.Η αδιαφάνεια δε συνιστά  ένα πρόβλημα διαδικασίας, αλλά ουσίας. Είναι έκφραση μιας ταξικά άνισης και άδικης πολιτικής, αλλά και ασπίδα μιας δικομματικής πελατειακής διαχείρισης. Αλλά αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες.

Δεν είναι συμπτωματικό που πίσω από αυτή την ασπίδα αδιαφάνειας, που συντηρείται  συναινετικά από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, αναπαράγεται και διευρύνεται ένα τερατώδες «βαθύ κράτος» και μια μοναδική σε όλη την Ευρώπη,  ως προς την έκταση της, παθογένεια της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 Η δημιουργική λογιστική είναι η πιο εμφανής ίσως εκδήλωση αυτής της παθογένειας.

 Πιο πνιγηρή όμως, ως προς τις συνέπειές της, είναι η τήρηση αγνώστου αριθμού (πάντως εκατοντάδων)  ειδικών, εκτός προϋπολογισμού και εκτός ελέγχου, λογαριασμών.

 Δεν είναι ίσως ευρέως γνωστό ότι στον ελληνικό προϋπολογισμό δεν υπάρχει «λογαριασμός περιουσίας». Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή, ποια είναι η περιουσία του κράτους, κινητή και ακίνητη, αφού αυτή δεν καταγράφεται, δεν αποτιμάται, δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής της. Κι αυτό όταν πολλές χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές, τηρούν, όχι μόνο λογαριασμούς, αλλά ολόκληρους ξεχωριστούς προϋπολογισμούς, περιουσίας ή «κεφαλαίου», όπως συχνά λέγονται.

 Δεν είναι χωρίς συνέπειες και το γεγονός ότι  ο ελληνικός Προϋπολογισμός δεν έχει λογαριασμό των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το κράτος, πέραν εκείνων που καταγράφονται στο «επίσημο» δημόσιο χρέος. Ανεξόφλητες οφειλές, ανάληψη υποχρεώσεων από νόμους που ψηφίζονται, υποχρεώσεις του κράτους σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία ή άλλους φορείς, υποχρεώσεις που απορρέουν από συνεχιζόμενα συγχρηματοδοτούμενα με την Ε.Ε. προγράμματα,  όλα αυτά θα ήταν τα μαυρισμένα τετράγωνα αν ο προϋπολογισμός ήταν ένα σταυρόλεξο. Και θα ήταν πολλά.

 Συναφές πρόβλημα συνιστά επίσης το γεγονός ότι, ουσιαστικά, εδώ και χρόνια έχει καταργηθεί η έννοια του αποθεματικού προϋπολογισμού. Δεδομένου δε ότι η Κυβέρνηση αρνείται να δημιουργήσει, όπως έχουμε προτείνει, ένα Ειδικό Ταμείο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων αναγκών, κάθε έκτακτη δαπάνη, οδηγεί σε αλυσιδωτές ανακατανομές πιστώσεων. Οι μεγάλες αποκλίσεις που δημιουργούνται, συγκαλύπτονται, αφού ουδέποτε έχει έλθει στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός, όπως απαιτείται.

 Τα παραπάνω δημιουργούν συχνά χαοτικές διαχειριστικές καταστάσεις που επιτείνονται από το γεγονός ότι δεν τηρείται διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, ούτε ενιαίοι, διαχρονικά σταθεροί και διακομματικά συμφωνημένοι ορισμοί και κανόνες. Έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει την ίδια οικονομία άλλοτε ως ισχυρή και άλλοτε ως καταρρέουσα ανάλογα με το μικροκομματικό της συμφέρον.

 Θεμελιώδες πρόβλημα του προϋπολογισμού είναι ότι αυτός, παραμένει ένας προϋπολογισμός «τυφλών κονδυλίων» και όχι προγραμμάτων ή σχεδιασμένων δράσεων, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, ακόμη κι αν ήθελε κάποιος, να μην μπορεί να ελέγξει την κοινωνική ή την οικονομική αποτελεσματικότητα των δαπανών.

 Τέλος, η βουλή, δεν έχει καμιά δυνατότητα να επιφέρει τροποποιήσεις ή να ελέγξει ουσιαστικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Θα περίμενε κανείς, η Ν.Δ. που πολλά από τα παραπάνω τα στηλίτευε από τις θέσεις της αντιπολίτευσης, να ερχόταν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Όχι μόνο δε συνέβη αυτό, αλλά με επιμέλεια κάνει τα ίδια που ως αντιπολίτευση κατήγγειλε.

Ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, πάλι, από άγνοια ή σκοπιμότητα, μετέθεσε, πρόσφατα, τη συζήτηση στο αν η Στατιστική Υπηρεσία, θα είναι ανεξάρτητη ή όχι, αγνοώντας ότι, στην περίπτωση αυτή, το πρόβλημα δεν είναι στατιστικό, αλλά πολιτικό.

Η προώθηση όμως μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης, με άμεσο στόχο  την αντιμετώπιση τουλάχιστον των προβλημάτων που ήδη επεσήμανα είναι επείγουσα ανάγκη. Και ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν η υιοθέτηση της πρότασης που έχουμε καταθέσει, να υπάρξει στη Βουλή μια Επιτροπή ή ένα «Γραφείο»  για τον προϋπολογισμό που με διακομματική πολιτική εποπτεία και επιστημονική επάρκεια, θα έχει μια ακριβή εικόνα των δεδομένων και θα μπορεί να ασκεί έλεγχο στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ένα  επόμενο βήμα θα ήταν, η Βουλή  να έχει τη δυνατότητα αλλαγών στο εσωτερικό του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της συνολικής του «ισορροπίας», η ευθύνη της οποίας ασφαλώς και πρέπει να ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Πιο μεσοπρόθεσμα είναι αναγκαίο να περάσουμε σ’ έναν «προϋπολογισμό προγραμμάτων» και σ’ ένα σύστημα όχι τυπολατρικού, αλλά ουσιαστικού ελέγχου και αξιολόγησης της κοινωνικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των δαπανών.

Ένας προϋπολογισμός επί της ουσίας συμμετοχικός, δηλαδή, δημοκρατικός στην κατάρτισή του, διαφανής στην εκτέλεσή του, ανοιχτός στον έλεγχο της Βουλής και της κοινωνίας, δε θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά σίγουρα θα μας επιτρέψει να αμβλύνουμε κάποια απ’ αυτά, κάνοντας πιο δημοκρατική την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και πιο ελεγχόμενη την κοινωνική  αποτελεσματικότητα των δαπανών και των ασκούμενων πολιτικών. 

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,888

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr