Άρθρο στην εφημερίδα “ΕΞΠΡΕΣ”_Οικονομικές Εξελίξεις_

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 2008 μπήκε με πολλές αβεβαιότητες. Οι «αναταράξεις» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ αποδείχθηκαν μια σοβαρή κρίση, οι συνέπειες της οποίας τείνουν να πάρουν διεθνείς διαστάσεις. Και τώρα τα ερωτήματα έχουν μετατεθεί και αφορούν στην έκταση, το βάθος και τη διάρκεια της ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, που κατά πολλούς είναι ήδη σε εξέλιξη.

Έχει διαμορφωθεί έτσι μια κατάσταση ομηρίας της παγκόσμιας οικονομίας από τις αμερικάνικές εξελίξεις, τουλάχιστον μέχρι να διευκρινισθούν οι νέες τάσεις και από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγει και η ελληνική.

Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, οι κρίσεις και οι συνέπειές τους τείνουν να παίρνουν παγκόσμιες διαστάσεις ανεξάρτητα από το πού είναι το επίκεντρό τους. Το έδειξε άλλωστε αυτό η μεγάλη πτώση και η συνεχιζόμενη αστάθεια των χρηματιστηρίων μαζί και του ελληνικού.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ένα πρώτο ερώτημα που προκύπτει στο πλαίσιο αυτό, αφορά στον προϋπολογισμό και τις εύθραυστες έτσι κι αλλιώς ισορροπίες του. Ο κ. Αλογοσκούφης ισχυρίζεται ότι δε βλέπει το λόγο κάποιας αναθεώρησής του, αλλά αυτό ίσως τελικά αποδειχθεί απλά ένας ευσεβής πόθος.

Πράγματι, ο αρμόδιος επίτροπος της Ε.Ε. κ. Αλμούνια έχει ήδη προαναγγείλει ότι οι εαρινές προβλέψεις αναμένεται να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και προς τα άνω τους αναμενόμενους ρυθμούς πληθωρισμού για ολόκληρη την ευρωζώνη.

Αναθεώρηση συνεπώς θα υπάρξει. Εκείνο που δεν είναι από τώρα γνωστό είναι η έκτασή της. Αν ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα μας πέσει κάτω από 3,8% (το αρνητικό σενάριο του προγράμματος σταθερότητας), τότε οι στόχοι του προϋπολογισμού ίσως αποδειχθούν ανέφικτοι και η ανάγκη λήψης πρόσθετων εισπρακτικών μέτρων θα γίνει επιτακτική.

Η λήψη τέτοιων μέτρων δε θα είναι, από πολλές απόψεις, μια απλή υπόθεση. Η αύξηση του ΦΠΑ π.χ. δεν είναι μια εύκολη λύση. Όχι μόνο λόγω των κοινωνικών συνεπειών που θα έχει, αλλά και λόγω του πληθωριστικού χαρακτήρα της. Η εφαρμογή ενός έντονα πληθωριστικού μέτρου σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, και όχι άδικα, ανησυχεί από την αναζωπύρωση του πληθωρισμού, θα συνιστά μια ακόμη αντίφαση στην πολιτική της.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Η κυβέρνηση άλλωστε είναι ήδη υπόλογη στο μέτωπο αυτό. Ενώ η ακρίβεια φουντώνει απειλητικά, η κυβέρνηση αντί να ανακόψει το κύμα αυτό το πυροδότησε εγκρίνοντας μεγάλες αυξήσεις όπως π.χ. στα τιμολόγια της ΔΕΗ που θα έχουν αλυσιδωτές και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια, κάνει εκκλήσεις στους μισθωτούς να μη διεκδικήσουν αυξήσεις για να μην ανατροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός.

Έτσι, όμως, η κυβέρνηση υποκριτικά υπεκφεύγει από το πραγματικό πρόβλημα και το πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι η ακρίβεια που ζούμε δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά είναι και ποιοτική και δεν είναι ίδια για όλους.

Πρόκειται για μια ανατροπή των οικογενειακών προϋπολογισμών για δύο κυρίως κοινωνικές ομάδες: τα σχετικά πιο φτωχά και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, η «διατροφή» για τα σχετικά εύπορα κοινωνικά στρώματα καταλαμβάνει το 10% – 12% του οικογενειακού τους προϋπολογισμού. Για τα φτωχά στρώματα όμως το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 30%. Ο παγκόσμιος δείκτης της τιμής των τροφίμων παρουσίασε αύξηση 9% το 2006 και 40% το 2007. Η αύξηση αυτή δεν αυξάνει απλά το απλά το κόστος ζωής, ανατρέπει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, κατά πρώτο λόγο των φτωχών νοικοκυριών, αλλά, αν συνεχισθεί, η επίπτωση θα γίνει αισθητή και στα νοικοκυριά με μεσαία εισοδήματα.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα χρεωμένα νοικοκυριά. Κάθε αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου, αν δε αντισταθμίζεται από την ονομαστική αύξηση των εισοδημάτων τους (μισθών, συντάξεων κλπ) απειλεί την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων τους. Ή αντίστροφα, η ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων στην περίπτωση αυτή απαιτεί την εσωτερική αναδιάρθρωση των οικογενειακών προϋπολογισμών (την περικοπή δηλαδή άλλων δαπανών) που δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να γίνει, από τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν μισθολογικές αυξήσεις που να αντισταθμίζουν τα βάρη αυτά συν εκείνα που τους επιρρίπτει η κυβέρνηση με τη φορολογική και τη γενικότερη πολιτική της. Εξ αντικειμένου, επομένως, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα εξελιχθούν σε μια αντιπαράθεση των εργαζομένων τόσο προς την εργοδοσία όσο και προς την κυβέρνηση και την πολιτική της.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Και δε θα έχουν άδικο σ? αυτό. Η υπό εξέλιξη χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει τα αποτελέσματα της απορύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποκαλύπτει την πλήρη ανεπάρκεια των συστημάτων εποπτείας, δείχνει τελικά τα όρια των αγορών και μιας ανάπτυξης που στηρίζεται αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ.

Η κρίση που ζούμε δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και μια κρίση της επικρατούσας πολιτικής.

Στην περίπτωση της χώρας μας. για παράδειγμα, 15 περίπου χρόνια ιδιωτικοποιήσεων, απελευθέρωσης των αγορών και ταχύτατης πιστωτικής επέκτασης, οδήγησαν σε μια ισχυρή και διαρκή οικονομική μεγέθυνση, στο δεύτερο σε διάρκεια και ισχύ ανοδικό οικονομικό κύκλο που γνωρίσαμε μετά το Β? παγκόσμιο πόλεμο. Όμως, αυτή η σχετικά ισχυρή και διαρκής ανάπτυξη, δεν οδήγησε σε άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ούτε στη μείωση των οικονομικών ανισορροπιών. Αντίθετα, οδήγησε στην υπερχρέωση μεγάλου αριθμού νοικοκυρών στις τράπεζες, στη διάχυση της φτώχειας σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, στην υπερσυγκέντρωση και την υπερσυσσώρευση του πλούτου, στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος και στην επικίνδυνη διεύρυνση των ελλειμμάτων των εξωτερικών συναλλαγών. Αυτή η ανάπτυξη, δηλαδή, με τα συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, οδήγησε στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που λειτουργούν σήμερα ως υπόβαθρο της κρίσης που ζούμε, τώρα στις ΗΠΑ, αύριο στη χώρα μας.

Τώρα ολοένα και πιο πολλοί το αναγνωρίζουν. Η ανάπτυξη μέσω δανεσιμού και ασύδοτης επέκτασης των πιστώσεων οδηγεί αναπόφευκτα σε φούσκες και σε κρίσεις. Τα χαμηλά επιτόκια βοήθησαν την FED να βρει μια διέξοδο από το σπάσιμο της χρηματιστηριακής «φούσκας» του 1999-2000. Η διέξοδος, όμως, εκείνη ήταν ο μηχανισμός που εξέθρεψε ή επιτάχυνε την επόμενη φούσκα στην αγορά ακινήτων. Γενικότερα, η ανεξέλεγκτη αύξηση των πιστώσεων οδηγεί σε μια ανατίμηση των περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια αυτά τα ανατιμημένα περιουσιακά στοιχεία γίνονται η βάση για μια νέα επέκταση των πιστώσεων κ.ο.κ.

Το κυνήγι του κέρδους, ο ανελέητος ανταγωνισμός και η απουσία ρυθμιστικών πλαισίων κάνουν φρενήρη το ρυθμό με τον οποίον αναπτύσσεται αυτό το κερδοσκοπικό σπιράλ και κάνουν αναπόφευκτη την κατάληξή του σε φούσκες και κρίσεις.

Η τρέχουσα κρίση, συνεπώς, σηματοδοτεί με τον τρόπο της ένα βαθύτερο αίτημα για μια μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά στο μοντέλο ανάπτυξης, τις προωθητικές του δυνάμεις και την κατανομή των καρπών της ανάπτυξης. Οι πιστώσεις δε θα πάψουν να αποτελούν ένα μέσο χρηματοδότησης της ανάπτυξης και διεύρυνσης της κατανάλωσης. Δε μπορεί όμως η πιστωτική πολιτική να αποτελεί επί μακρόν τον κύριο αν όχι και τον αποκλειστικό μηχανισμό δημιουργίας ενεργούς ζήτησης. Χρειάζονται, συνεπώς, νέοι μοχλοί ανάπτυξης, βασισμένοι σε μια αναδιανομή των εισοδημάτων, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση των δημόσιων αγαθών.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,907

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μαζί - Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς & στη Δυτική ΑθήναΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Εχθές ο κ. Σκέρτσος υποτίθεται ότι... αποκάλυψε τα «fake news» του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία & το εισόδημα. Για το πώς οι έμμεσοι φόροι σε συνθήκες πληθωρισμού αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση το αναλύσαμε εχθές. Σήμερα, ας δούμε πώς ο πληθωρισμός μειώνει το πραγματικό εισόδημα.❌ Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι: «Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν». ❌ Και για την Έκθεση του ΟΟΣΑ που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι «Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023... άρα δεν ήταν επίκαιρη…».📉Αφού δεν τους αρέσει λοιπόν η Έκθεση του ΟΟΣΑ, ας δούμε τι λέει η Έκθεση της Κομισιόν (Country Report) που δημοσιεύτηκε στις 25.5.2023, άρα είναι εντελώς… επίκαιρη. ❗️Το πρώτο που λέει είναι ότι «ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2022 μειώθηκε κατά 4,7%, γιατί η ονομαστική αύξησή του υπολειπόταν της αύξησης του πληθωρισμού». Άρα επιβεβαιώνει επί της ουσίας την Έκθεση του ΟΟΣΑ. ❗️Το δεύτερο που λέει είναι ότι η αύξηση που δόθηκε εντός Απριλίου αναμένεται να αποκαταστήσει «μερικώς» την περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών το 2023. 1️⃣ Συμπέρασμα 1ο: Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2022, & με «τη βούλα» της Κομισιόν, επομένως ο κ. Σκέρτσος ψεύδεται εφόσον υποστηρίζει το αντίθετο. 2️⃣ Συμπέρασμα 2ο: Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να μειωθούν & το 2023 εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. 3️⃣ Συμπέρασμα 3ο: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να μειώνει αφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω ανεπαρκών αυξήσεων που δεν καλύπτουν την άνοδο του πληθωρισμού και μέσω των έμμεσων φόρων που «πολλαπλασιάζονται» εξαιτίας της ακρίβειας. Με τους δυο αυτούς τρόπους εγκαθιστά ένα σύστημα εσωτερικής υποτίμησης των μισθών οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σωρευτικά τα επόμενα χρόνια. 🚮 Όσο για την… υπόσχεση της ΝΔ για αυξήσεις 25% είναι εντελώς αίολη & απατηλή αφού δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 🚫 Αυτή ήταν η πολιτική της ΝΔ για 4 χρόνια & αυτή & χειρότερη θα είναι εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 25 Ιούνη. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Και με τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Έκθεση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σ.12], ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα πυροδοτείται από τα υψηλά κέρδη. Αυτά που η ΝΔ άφησε ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο στις αγορές. Υπερκέρδη που είναι η άλλη όψη της αφαίμαξης του εισοδήματος εξαιτίας των έμμεσων φόρων που η ΝΔ άφησε άθικτους. Αυτή ήταν η 4ετία ΝΔ & Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή & χειρότερη θα είναι μια νέα, αν δεν ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στις 25 Ιούνη#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr