«Υγιής ανταγωνισμός προς όφελος της κοινωνίας»

Χαιρετισμός στην εκδήλωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης του ΟΟΣΑ.

"Υγιής ανταγωνισμός προς όφελος της κοινωνίας" – Χαιρετισμός στην εκδήλωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης του ΟΟΣΑ

Δημοσιεύτηκε από Γιάννης Δραγασάκης – Yannis Dragasakis στις Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

 

H εκδήλωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο που εμείς, ως κοινωνία και ως χώρα, διανύουμε τα πρώτα μας βήματα, έπειτα από τη μακρά και οδυνηρή εμπειρία των μνημονίων. Είναι, λοιπόν, μια φάση κρίσιμη, με την έννοια ότι, αν και είναι σημαντικό το ότι τέλειωσε αυτή η περίοδος, έχουμε όλοι επίγνωση ότι δεν χωρά εξωραϊσμός της κατάστασης, διότι τα προβλήματα παραμένουν σοβαρά ιδίως τα κοινωνικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την κληρονομιά της κρίσης και τις πληγές που άνοιξε, αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχεδιάζοντας το μέλλον της χώρας.

Από την άλλη μεριά, όμως, νομίζω ότι είναι εντελώς αντιπαραγωγική και η καταστροφολογική τάση που καμιά φορά παρατηρείται, ο μηδενισμός των πάντων, η λογική μια ευθείας συνέχειας των πραγμάτων, χωρίς να βλέπουμε τις αλλαγές των συνθηκών, τις δυνατότητες που διαθέτουμε, διότι χωρίς τις δυνατότητες αυτές, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Επομένως, νομίζω ότι περνάμε μια φάση νέας αυτογνωσίας που πρέπει να κατακτήσουμε και αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε μια φιλοδοξία να δημιουργήσουμε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, το οποίο να μην έχει τις παθογένειες του παρελθόντος, να ενσωματώνει μαθήματα από αυτή την οδυνηρή κρίση που περάσαμε και βεβαίως να θέτει ως στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας βιώσιμης, ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς, καινοτόμου και δίκαιης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ένα κρίσιμο ρόλο. Αφενός γιατί καλούμαστε να υλοποιήσουμε την Αναπτυξιακή Στρατηγική, που για πρώτη φορά διαμορφώσαμε ως χώρα και μπορούμε να την υλοποιήσουμε ως δική μας πολιτική, αφετέρου πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον. Πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη Προγραμματική περίοδο που αντιστοιχεί στον ορίζοντα 2020 – 2030. Και οι δύο αυτές προτεραιότητες καθιστούν το Υπουργείο μας, στην πράξη, ως ένα Υπουργείο Συντονισμού, διότι όλα αυτά συνδέονται με συνέργειες και με άλλα υπουργεία. Και στις δύο αυτές προτεραιότητες, δηλαδή στην υλοποίηση της άμεσης Στρατηγικής, της Ολιστικής όπως την αποκαλούμε, αλλά και του σχεδιασμού της επόμενης φάσης, της επόμενης δεκαετίας, τα θέματα του ανταγωνισμού είναι κρίσιμα. Διαπερνούν θα έλεγα οριζόντια, όλο το φάσμα της πολιτικής. Δεν είναι απλώς ένα ειδικό θέμα. Και τούτο για δύο κυρίως λόγους:

Ο πρώτος, διότι στην εποχή μας βιώνουμε μια αντίφαση, αφού μιλούμε βασικά για το ρόλο εθνικών επιτροπών ανταγωνισμού, όταν οι δυνάμεις που προσδιορίζουν τον ανταγωνισμό είναι παγκόσμιες. Ζούμε σε μια εποχή υπέρ-μονοπωλίων, ιδίως στο χώρο των νέων τεχνολογιών, της επικοινωνίας, της ψηφιακής οικονομίας κ.ά. και εδώ προκύπτει και η ανάγκη δράσης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να συζητήσουμε με την αρμόδια Επίτροπο και ακριβώς σκεπτόμενοι τα θέματα αυτά, βλέπουμε τη σημασία της δράσης σε εθνικό επίπεδο αλλά και της ανάγκης να υπάρχει ένα πλαίσιο ευρύτερο, ευρωπαϊκό, ει δυνατόν και παγκόσμιο, το οποίο να θέτει κάποιους κανόνες, ιδίως για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προκλήσεων.

Το δεύτερο, ας το πω «ιδιαιτερότητα» στη χώρα μας, που δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις και για την πολιτική εξουσία, αλλά και για την ανεξάρτητη Αρχή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού δηλαδή, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η μετάβαση από τα κρατικά μονοπώλια σε ανταγωνιστικές αγορές ήταν προβληματικός. Χωρίς σχέδιο, αποσπασματικά, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση που σε πολλές περιπτώσεις τα κρατικά μονοπώλια έδωσαν τη θέση τους σε ιδιωτικά μονοπώλια. Επίσης, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου αλλού έχουμε βαριές ρυθμίσεις, πολλαπλούς ελέγχους, αποπνικτική γραφειοκρατία και αλλού έχουμε πλήρη ασυδοσία, κανέναν έλεγχο. Και ενώ αυτά τα φαινόμενα που περιγράφω τα ζούμε καθημερινά, μέχρι τώρα δεν είχαν τεθεί ως προτεραιότητες προς αντιμετώπιση.

Τι κάναμε; Καταρχάς αξιοποιήσαμε τις τρεις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και καταφέραμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν υλοποιηθεί πάνω από 300 από τις συστάσεις που είχαν γίνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μέσω των συστάσεων αυτών οπωσδήποτε εξασφαλίσαμε την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό σε μια σειρά από κλάδους, όπως στο εμπόριο, στα καύσιμα και αλλού. Υλοποιήσαμε όλες αυτές τις συστάσεις που υπήρχαν στις δύο προηγούμενες εργαλειοθήκες, όσες δεν είχαν υλοποιηθεί, αλλά κι εκείνες στην τρίτη εργαλειοθήκη η οποία είχε την ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις προηγούμενες ότι ήταν προϊόν, σε μεγάλο βαθμό, όχι κάποιας εταιρείας ή εξωγενούς δύναμης, αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού των ίδιων των υπηρεσιών, σε διάλογο με τις αγορές και τους παράγοντες της οικονομίας και αυτό επέτρεψε να είναι «ιδιοκτησίας» δικής μας -να το πω έτσι- βοηθώντας στην υλοποίηση των σχετικών οδηγιών.

Αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη διάγνωση των όρων ανταγωνισμού στις διάφορες περιοχές, που αυτό επίσης θα βοηθήσει -πιστεύουμε- και την Επιτροπή Ανταγωνισμού στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των ενεργειών που πρέπει να κάνει. Βεβαίως, το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι να αξιολογήσουμε τόσο τα συμπεράσματα της Έκθεσης του ΟΟΣΑ, όσο και της δικής μας εμπειρίας, ώστε μελετώντας παράλληλα διεθνείς καλές πρακτικές, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και το ρόλο της Επιτροπής, αλλά κυρίως να διασφαλίσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Κάτι, δηλαδή, το οποίο περιλαμβάνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και την υπερβαίνει, διότι χρειάζεται συνέργεια και με άλλους φορείς.

Από την άποψη αυτή, η Έκθεση του ΟΟΣΑ για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί μια χρήσιμη, νομίζω, συνεισφορά σε αυτό το σχεδιασμό. Αναδεικνύει όπως είδαμε, τη σημασία που έχει η κοινωνική λογοδοσία και η διαφάνεια και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι βεβαίως οι ανεξάρτητες Αρχές είναι ανεξάρτητες και πρέπει να είναι ανεξάρτητες, αλλά δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτες και εδώ μιλώ γενικότερα. Πρέπει, λοιπόν, να διασφαλιστεί ένας τρόπος κοινωνικής νομιμοποίησης του έργου αυτών των Αρχών. Και ένα μέσο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία και -όπως θα αναφέρω παρακάτω- η σύνδεση του έργου των Αρχών αυτών με την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, κοινωνικών στόχων.

Ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα μέσο για να υπηρετήσουμε κάποιους ευρύτερους στόχους και αυτό, ακριβώς, στο μέτρο που γίνεται κατανοητό από την κοινωνία, βοηθά στην αποδοχή και στην νομιμοποίηση του έργου των Αρχών αυτών. Θα μελετήσουμε, λοιπόν, με προσοχή όλες τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, όσα από αυτά κρίνουμε ότι βοηθούν στην αναβάθμιση του έργου της Επιτροπής, να τα υιοθετήσουμε. Άλλωστε, σας είναι γνωστό αυτό το οποίο ελέχθη, ότι η ανεξαρτησία είναι θεσμικά κατοχυρωμένη και στην πράξη επιβεβαιώνεται καθημερινά.

Θα ήθελα, λοιπόν, να ολοκληρώσω επεκτείνοντας τη σκέψη που μόλις είπα πριν, ότι δηλαδή πρέπει να δούμε το ρόλο της Επιτροπής, πώς συνδέεται με κάποιους ευρύτερους στόχους, γεγονός που τελικά δικαιολογεί και νομιμοποιεί τη δράση της, επιτρέπει και διευκολύνει την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της. Θα ήθελα να απαριθμήσω 2-3 τέτοιους στόχους. Ο πρώτος νομίζω ότι είναι και πρέπει να κατανοηθεί ευρύτερα από την κοινωνία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού να συμβάλει συμβάλει ακόμη περισσότερο στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό είναι πολύ καίριο σε μια εποχή που ακόμη και διεθνείς θεσμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -που δεν το έκανε στο παρελθόν, ο ΟΟΣΑ -που το αναγνώριζε ανέκαθεν, σημειώνουν πως οι ανισότητες είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη, ότι δηλαδή δεν είναι απλώς θέμα ηθικής και δικαιοσύνης. Η πολιτική ανταγωνισμού, λοιπόν, μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην άρση των ανισοτήτων που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ασύμμετρη πληροφόρηση και την ασύμμετρη δύναμη ανάμεσα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες, ανάμεσα σε εγχώριες και ξένες κ.ο.κ. Σε όλο αυτό το φάσμα των ανισοτήτων ισχύος, δύναμης επιρροής κ.ά., η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.

Δεύτερον, σε ότι αφορά ειδικά στη χώρα μας, θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι από όλο το φάσμα της κοινωνίας και των πολιτικών εκφράσεών της, με αφορμή κάποια μεγάλα σκάνδαλα όπως η Siemens, η Novartis, κ.ά., ή κάποιες ακραία παραβατικές επιχειρηματικές πρακτικές, όπως τώρα η συζήτηση που γίνεται για τη Folli Follie, αναγνωρίζεται πια ότι στην Ελλάδα έχουμε έναν ιδιόμορφο καπιταλισμό. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δρουν στο πλαίσιο των κανόνων και της νομιμότητας, προσπαθούν να κερδίσουν επενδύοντας, προσπαθούν να γιγαντωθούν επενδύοντας στην οργάνωση, στην Έρευνα και την Καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στις καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Αυτή θα την έλεγα «κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα». Φροντίζει για τα κέρδη της βεβαίως, για τους μετόχους, αλλά φροντίζει και για τους εργαζόμενους, φροντίζει για την κοινωνία. Έχουμε όμως και φαινόμενα επιχειρηματικών δράσεων που, όπως είπα, είναι αρπαχτική επιχειρηματικότητα, πειρατική επιχειρηματικότητα, παρασιτική επιχειρηματικότητα. Αν, λοιπόν, αναγνωρίσουμε ότι έχουμε τέτοια φαινόμενα -και δυστυχώς έχουμε- τότε πρέπει να δούμε ότι και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρέπει να συμβάλουμε όλοι ώστε να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο επιχειρηματικότητας στη χώρα, να αναβαθμιστεί ο έλεγχος, να αναβαθμιστεί η εταιρική ευθύνη.

Τρίτον, ζούμε σε μια εποχή, όπως λέμε συχνά, νέων προκλήσεων: Ψηφιακή εποχή, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, παγκόσμιος ανταγωνισμός. Πολλές φορές ο ανταγωνισμός προβάλλεται ως αντίπαλος στα δημόσια αγαθά. Νομίζω, λοιπόν αντιθέτως, ότι εδώ πρέπει ο στόχος να είναι πως η οργάνωση του ανταγωνισμού όχι μόνο δεν θα απειλεί, αλλά θα προστατεύει, θα στηρίζει εκείνα τα κοινωνικά αγαθά, εκείνα τα δημόσια αγαθά που είναι όρος για τη συνοχή της κοινωνίας. Επομένως, στο μέτρο που μπορούμε, η πολιτική του ανταγωνισμού και το έργο της Αρχής, όπως και άλλων Αρχών, είναι να συμβάλουν στην επίτευξη ή στην προώθηση αυτών ή και άλλων στόχων. Στην έρπουσα κρίση νομιμοποίησης των θεσμών, πιστεύω πως αυτή μπορεί να είναι η απάντηση σε μια ευρύτερη στόχευση, στόχευση που έχει να κάνει με την αναβάθμιση των θεσμών και του κύρους τους στην κοινωνία και για αυτό ακριβώς έκανα αυτά τα σχόλια με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι εμείς στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως και όλη η Κυβέρνηση φυσικά, χωρίς να παρεμβαίνουμε στο έργο της Επιτροπής, θα είμαστε πλάι σας, στηρίζοντας τις προσπάθειές σας και απαιτώντας διαρκώς περισσότερα στο όνομα της κοινωνίας, όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω πριν. Σας ευχαριστώ.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr