Ομιλία στη Συνέντευξη Τύπου ΣΥΝ_Πανωτόκια Τραπεζών_

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα πανωτόκια και την υπερχρέωση εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι μία μόνο πτυχή του γενικότερου ζητήματος που αφορά τη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος.

Η αφετηρία του προβλήματος βρίσκεται στο πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις τραπεζών και κοινωνίας, σε ποια βάση οικοδομούνται οι σχέσεις του ατόμου – πελάτη με το τραπεζικό σύστημα. Χαρακτηριστικό της σχέσης αυτής είναι η τεράστια ανισότητα διαπραγματευτικής δύναμης. Ο πολίτης έχει ελάχιστη ή και μηδενική διαπραγματευτική δύναμη. Όταν τα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας των τραπεζών δεν προστατεύουν τον πελάτη αλλά ρυθμίζονται με βάση μόνο τα συμφέροντα των τραπεζών, τότε η γιγάντια δύναμη των τραπεζών μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές εξουθενωτικές για τους πολίτες και την κοινωνία. Στη διάστασή του αυτή το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Δεν αφορά μόνο όσους έχουν προβλήματα σήμερα, αλλά πρακτικά κάθε πολίτης μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί αντιμέτωπος με το πρόβλημα αυτό”.Οι προτάσεις του ΣΥΝ

1. Για παλιά δάνεια να ισχύσει οροφή ανάλογα με τον χρόνο σύναψης του δανείου και σε καμία περίπτωση “η τελική υποχρέωση να μην ξεπερνά το τετραπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου”.

2. Για το μέλλον είναι ανάγκη να καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος, που θα υποχρεώνει τις τράπεζες για την έγκαιρη, πλήρη και σαφή ενημέρωση των δανειοληπτών και θα παρέχει ένα πλέγμα προστασίας του πελάτη έναντι της ισχύος των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ορίζεται και να διευκρινίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατά τον οποίο καταγγέλλεται η σύμβαση και το δάνειο κηρύσσεται απαιτητό. Επίσης με την προοπτική χαμηλών επιτοκίων είναι εύλογο η ανώτατη οροφή μέχρι την οποία μπορεί να φτάσει ένα δάνειο να είναι μικρότερη του τετραπλασίου.

3. Πέρα από τις ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος αναδεικνύεται η ανάγκη διαμόρφωσης θεσμοθετημένων μηχανισμών και λειτουργιών που σε περίπτωση έκτακτων ή απρόβλεπτων συνθηκών (σεισμοί, φυσικές καταστροφές, ειδικές οικονομικές συνθήκες κλπ.), θα βοηθούν στην αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών ώστε το πρόβλημα να μην μεταφέρεται στο πιστωτικό σύστημα.

4. Λόγω της έκτασης του προβλήματος, της μεγάλης ποικιλίας περιπτώσεων και αιτίων, αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια γενικευμένη, χωρίς αρχές και κριτήρια ρύθμισης. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι ουσιαστικό με κάποια τροπολογία ή κάποια γενική ρύθμιση που θα βάλει ξερά και χλωρά στο ίδιο σακί. Και αν περάσει από τη Βουλή, δεν είναι βέβαιο αν, και πώς, θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Υποστηρίζουμε ότι, αντίθετα, πρέπει να έρθει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο γρήγορα, ασφαλώς πριν από τις εκλογές.

Πρώτον, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει μια ανατομία του προβλήματος, μια κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων και των αναγκαίων ρυθμίσεων για την κάθε ομάδα περιπτώσεων.

Δεύτερον, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν και πιθανές παρενέργειες, για ορισμένες τράπεζες που θα πρέπει να διευκολυνθούν στην αντιμετώπισή τους.

Τρίτον, διότι με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής μόνον έτσι μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση, να κληθούν υπεύθυνοι φορείς των ενδιαφερομένων, τόσο από την πλευρά των δανειοληπτών όσο και από την πλευρά των τραπεζών, να κατατεθούν στοιχεία, επιχειρήματα και λύσεις που να απαντούν στο πρόβλημα και ως κατάλοιπο του παρελθόντος αλλά και ως πρόβλημα του μέλλοντος.

Με τον τρόπο αυτόν μπορούν να αξιοποιηθούν και οι συγκλίνουσες απόψεις που έχουν διαμορφωθεί από βουλευτές όλων των κομμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε και η ρύθμιση να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης και η πολιτική στήριξή της να έχει μια ευρύτερη βάση.

5. Η τυχόν ύπαρξη δανειοληπτών – μπαταχτσήδων ή φαινομένων λαϊκισμού δεν αναιρεί την ύπαρξη του προβλήματος ούτε μειώνει τις δραματικές διαστάσεις του. Αντίθετα, τα φαινόμενα αυτά εκτρέφονται από τη συγκάλυψη του προβλήματος και τη διαιώνιση πελατειακών λογικών. Η ολόπλευρη και ειλικρινής αναγνώριση του προβλήματος και η αντιμετώπισή του στη βάση των βαθύτερων αιτίων που εισηγείται ο Συνασπισμός αποτελούν την ουσιαστική απάντηση και στα φαινόμενα αυτά.

“Η ασκούμενη κριτική για τα πανωτόκια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα”, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η ΕΤΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

1) Οι καθυστερούμενες οφειλές αποτελούνται από ανεξόφλητο κεφάλαιο, από συσσωρευμένους κανονικούς τόκους και δευτερευόντως από τόκους ανατοκισμού. Όσον αφορά τους τόκους από ανατοκισμό, αν οι τράπεζες δεν τους λόγιζαν, θα διέπρατταν το αδίκημα της απιστίας το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2) Από τους δανειολήπτες, το 95% εξοφλεί κανονικά τις υποχρεώσεις του, ενώ από αυτούς που δεν εξοφλούν κανονικά μόνο το 20% είναι επιχειρήσεις, που χρωστάνε όμως το 60% των συσσωρευμένων οφειλών. Λίγες μάλιστα εκατοντάδες επιχειρήσεις είναι μεγαλοοφειλέτες, οι οποίοι άφησαν σε εκκρεμότητα τα δάνειά τους.

3) Οι τράπεζες, για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των συσσωρευμένων χρεών των πελατών τους, έχουν προχωρήσει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που έφταναν μέχρι και το 90% των οφειλών τους. Σε αυτές ανταποκρίθηκε η πλειονότητα και διαγράφηκαν, τα τελευταία 2-3 χρόνια , οφειλές περίπου 1 τρις. δραχμών.

4) Το σχέδιο ρύθμισης των καθυστερούμενων οφειλών από τόκους, με τα όρια που προβλέπει (διπλάσιο, τριπλάσιο, τετραπλάσιο), θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή όχι μόνο τόκων από ανατοκισμό, αλλά και ένα μέρος των συμβατικών τόκων, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ μεγάλο.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr