Ομιλία στην εκδήλωση «Αριστερά, Κυβέρνηση & Ρεαλιστικές Ουτοπίες»

Oμιλία στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τίτλο «Αριστερά, Κυβέρνηση & Ρεαλιστικές Ουτοπίες».