Ομιλία στην Κοινοτική Ημερίδα ELFORES_Εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας_

«Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε Περιβαλλοντικά

Ευαίσθητες Περιοχές»Η μεγάλη άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του ενεργειακού αλλά και του περιβαλλοντικού προβλήματος της χώρας.  Αποτελεί ταυτόχρονα το γεγονός αυτό μια ευκαιρία για να αξιολογήσουμε τι έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό κατά τα τελευταία χρόνια και τι πρέπει να γίνει, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και άλλες ρυπογόνες ενεργειακές πηγές, την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ασχολούμενοι άμεσα με το θέμα, περιγράφουν την κατάσταση με τα πιο μελανά χρώματα.  Τα πάντα φαίνεται να βρίσκονται σε ένα τέλμα, ιδίως σε ότι αφορά την αναγκαία στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Δυστυχώς οι διεθνείς συγκρίσεις επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή.

Πράγματι, η ελληνική οικονομία είναι κατά 36% περισσότερο σπάταλη σε ενέργεια από το μέσο όρο της Ε.Ε των «15».  Μάλιστα σε μια περίοδο που πολλές χώρες επεδίωξαν και πέτυχαν την απεξάρτηση τους από ρυπογόνα καύσιμα εμείς αποτελούμε αρνητική εξαίρεση.  Η ένταση ενέργειας και η εξάρτηση από το πετρέλαιο επιδεινώθηκαν κατά τη δεκαετία 1991-2000.

Αν και οι συνέπειες είναι προφανείς, φαίνεται πως δεν έχουν επαρκώς συνειδητοποιηθεί.

Ο υφιστάμενος τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας επιβαρύνει θανάσιμα το περιβάλλον.  Κι αυτό έχει μια εσωτερική και μια διεθνή διάσταση.

Ακόμη κι αν εμείς αποφασίζαμε, λανθασμένα φυσικά, να αδιαφορήσουμε για το περιβάλλον, δηλαδή για την ποιότητα της ζωής μας της δικής μας και των μελλοντικών γενεών, δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σε ότι αφορά τη θέση μας ως προς τις διεθνείς διαστάσεις του προβλήματος.  Μετά την υπογραφή και από τη Ρωσία του πρωτοκόλλου του Κιότο, αναμένεται ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να τεθούν οι όροι του σε εφαρμογή.  Υπάρχει λοιπόν και ένα θέμα διεθνούς πλαισίου, η παραβίαση του οποίου δεν θα μπορεί να γίνεται χωρίς συνέπειες.

Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε και τις άμεσες πρακτικές συνέπειες στο κόστος της παραγωγής και της καθημερινής μας ζωής.  Η ενεργειακή ένταση και η πετρελαϊκή εξάρτηση επιβαρύνουν το κόστος της παραγωγής και το προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού.  Διευρύνουν το εμπορικό έλλειμμα και επιδεινώνουν το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας έναντι άλλων χωρών που πέτυχαν σημαντική ελάφρυνση των οικονομιών τους από το ενεργειακό κόστος, μέσα από πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και εισαγωγής λιγότερο ενεργοβόρων τεχνολογιών. Πέραν του υψηλού κόστους, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία μας συνολικά μοιάζει με μια ανοχύρωτη πόλη και είναι εκτεθειμένη στις μεγάλες αυξήσεις,  αλλά και τις έντονες και αποσταθεροποιητικές διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Υπό το πρίσμα αυτών των κοινά αποδεκτών, θέλω να πιστεύω, διαπιστώσεων, θεωρώ ότι το ζήτημα της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης της ενέργειας πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις.

Δεν αρκεί να μιλάμε απλώς γι αυτές τις αλλαγές, ούτε αρκεί να τις θεωρούμε επιθυμητές γενικώς.  Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως μια κρίσιμη αναγκαία  και επείγουσα στρατηγικής σημασίας παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής μας ζωής.  Για να χρησιμοποιήσω ένα κακοποιημένο όρο της τρέχουσας πολιτικής, το θέμα αυτό πρέπει να δούμε ως μια ώριμη όσο και επείγουσα «διαρθρωτική αλλαγή».  Μια διαρθρωτική αλλαγή όμως που απαιτεί την εμπλοκή του κράτους, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών, όλης της κοινωνίας.

Εδώ όμως, αναδύεται μια ολόκληρη βεντάλια αντιθέσεων που αν και δευτερεύουσες μπορούν να γίνουν κυρίαρχες και να μπλοκάρουν όλη τη προσπάθεια.  Είναι η αντίθεση ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο, τη συνήθεια και την αλλαγή, το ατομικό και το συλλογικό συμφέρον, το μερικό και το συνολικό, το τοπικό και το εθνικό.

Καθήκον της πολιτικής δεν είναι να παρακάμπτει υπαρκτές αντιθέσεις αλλά να δημιουργεί συνθήκες επίλυσής τους και πλαίσια αμοιβαίου οφέλους.

Αυτό δεν έγινε. Για να ακριβολογούμε έγινε το αντίθετο.  Ατέλειες και ασάφειες του θεσμικού πλαισίου, απουσία κινήτρων και ποινών και αντιτιθέμενα συμφέροντα, έχουν οδηγήσει σε τρία αρνητικά αποτελέσματα.  Πρώτον στη συνολική καθυστέρηση που σημειώσαμε προηγούμενα. Δεύτερον στην διαμόρφωση σε ορισμένες περιπτώσεις μιας αρνητικής στάσης σε τοπικές κοινωνίες που καλούνται να γίνουν αποδεκτές των νέων μορφών ενέργειας και τρίτο, στην ανάδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις της δικαιοσύνης σε νομοθέτη και σε ρυθμιστικό παράγοντα για την επίλυση διαφορών.

Για να ξεφύγουμε από αυτή την ισορροπία της αδράνειας στην οποία ως χώρα έχουμε πιστεύω παγιδευτεί, πρέπει να ξεφύγουμε από τη μερικότητα και την αποσπασματικότητα των προσεγγίσεων που συχνά πρυτανεύουν και να διαμορφώσουμε μια συνολική, μακρόπνοη και συνθετική στρατηγική.  Συγκεκριμένα,

1. Πρέπει να διεκδικήσουμε ένα συνολικό σχέδιο με μακρόπνοους σαφείς όσο και δεσμευτικούς στόχους.  Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα που αποφάσισε την απόλυτη απεξάρτηση της από ορυκτά καύσιμα ως το 20030 και επέλεξε να επενδύσει πόρους και προσπάθειες σε μια οικονομία υδρογόνου.  Η Δανία προγραμματίζει ως το 20030 να καλύπτει το 50% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό από αιολική ενέργεια.  Η Γερμανία προτίθεται να περικόψει τις  ρυπογόνες εκπομπές κατά 40% ως το 2020.  Ποιες είναι οι δικές μας στρατηγικές επιλογές;  Ποιες πολιτικές, ποια θεσμικά πλαίσια, ποια κίνητρα και ποιες υποδομές τις υποστηρίζουν;  Ασφαλώς θα χρειασθούν και άμεσες παρεμβάσεις.  Όμως αν αυτές δεν εντάσσονται σε ένα τέτοιο συνολικά σχέδιο φοβούμαι πως και πάλι οι κίνδυνοι εμπλοκής θα είναι ισχυροί.

2. Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να αναμορφωθεί το νομοθετικό και το θεσμικό πλαίσιο δεδομένου ότι ασάφειες, κενά και αντιφάσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου έχουν σοβαρή ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση.  Η επικείμενη κατάθεση του αναπτυξιακού νόμου πρέπει να αξιοποιηθεί για να διορθωθούν τουλάχιστον εκείνες οι ρυθμίσεις του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου που με την τελευταία τροποποίηση του το Δεκέμβριο του 2003 οδήγησε στην αποτελμάτωση σε ότι αφορά την προώθηση των ΑΠΕ. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση δεν προβλέπει πέραν της φορολογικής απαλλαγής για την εγκατάσταση φυσικού αερίου άλλες ρυθμίσεις αφήνοντας στο περιθώριο της καθαρές πηγές ενέργειας. Είναι αναγκαίο να προστεθούν έστω και την τελευταία στιγμή στο φορολογικό, διατάξεις για φοροαπαλλαγές για ηλιακά συστήματα όπως π.χ. ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά συστήματα.

3. Κρίσιμος κρίκος στον όλο ανασχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής αποτελεί ο ρόλος και η στάση της ΔΕΗ.  Η ΔΕΗ ιστορικά, διαδραμάτισε ένα καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.  Με την μετοχοποίηση όμως της ΔΕΗ και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η αποστολή της αφού το συμφέρον των ιδιωτών μετόχων της απαιτεί άμεσα και διανεμόμενα κέρδη.  Είναι πολύ πιθανό επενδύσεις μακρόπνοες, ή υποστηρικτικές της στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αξιολογούνται ως κόστος και ως επιβάρυνση για την ίδια τη ΔΕΗ και τα άμεσα κέρδη των ιδιωτών μετόχων της.  Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ και ο ρόλος της στο όλο ενεργειακό μετασχηματισμό να προσδιορισθούν από την πολιτεία κατά τρόπο συγκεκριμένο και δεσμευτικό.

4. Τέλος καθοριστικός είναι ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών αλλά και  των πολιτών γενικότερα.  Η ορθή ενημέρωση, η διαφάνεια των διαδικασιών, η αναμόρφωση των κινήτρων προς τις τοπικές κοινωνίες για την αποδοχή μονάδων ανανεώσιμων πηγών και ο έγκαιρος χωροταξικός σχεδιασμός μπορούν να αμβλύνουν τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν.  Ειδικά μέτρα και σαφείς περιορισμοί είναι αναγκαία στην περίπτωση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών.  Αλλά και στις υπόλοιπες είναι αναγκαίος ο έγκαιρος προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας της κάθε περιοχής, ώστε αυτή να είναι από τα πριν γνωστή τόσο στους κατοίκους όσο και στους επενδυτές. Στα θέματα όμως αυτά, θα περιμένουμε τα συμπεράσματα της δικής σας συζήτησης η οποία μέσα από τη σφαιρική αξιολόγηση της ως τώρα θετικής και αρνητικής εμπειρίας θα μπορέσει να καταλήξει σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προτάσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία ση συνέχεια των εργασιών σας και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και τις ανησυχίες που μόλις σας εξέθεσα.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,888

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr