Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ”_Διευρύνονται οι φορολογικές ανισότητες_

Διαπιστώνω ότι δεν έχουμε μπροστά μας φορολογική μεταρρύθμιση. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο αποσπασματικό, σαν αυτά του παρελθόντος. Παρεμβαίνει κυρίως για τη μείωση της φορολογίας των κερδών και τη φοροαπαλλαγή της Εκκλησίας. Αυτός θα έπρεπε να είναι και ο τίτλος του.

Με το νομοσχέδιο διευρύνονται οι φορολογικές ανισότητες σε σημαντικό βαθμό, και αυτό θα οδηγήσει σε έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, τις οποίες είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα αμβλύνει.

Θα αναφερθώ στα διαρθρωτικά προβλήματα του φορολογικού συστήματος, στις επιπτώσεις επ’ αυτών, που έχει το παρόν νομοσχέδιο και στις προτάσεις μας, πολλές από τις οποίες έχουμε διατυπώσει συχνά στο παρελθόν, αλλά προς ώτα μη ακουόντων.

1. Ένα μεγάλο πρόβλημα του φορολογικού εισοδήματος είναι η σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων, διότι οι έμμεσοι φόροι δεν έχουν προοδευτικότητα. Επομένως, όσο μεγαλύτεροι είναι τόσο πιο άδικο είναι το φορολογικό σύστημα. Στην Ε.Ε. η σχέση μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων είναι 51% προς 49%. Στη χώρα μας είναι 60% προς 40%. Το νομοσχέδιο επιδιώκει τη μείωση των άμεσων φόρων και, παρά το ότι δεν έχουμε νέους έμμεσους, το ειδικό βάρος από αυτούς θα αυξηθεί.

Επομένως, πρέπει να συζητηθούν επιλεκτικές αναπροσαρμογές των συντελεστών του ΦΠΑ με στόχο την προώθηση κοινωνικών ή διαρθρωτικών επιδιώξεων. Επιλογές γι’ αυτό υπάρχουν πολλές, αρκεί να γίνει δεκτό το πρόβλημα. Πρέπει να υιοθετηθεί δεκαετές πρόγραμμα σύγκλισης με τα επίπεδα της Ε.Ε., όσον αφορά τη σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων.

2. Άλλο σοβαρό ζήτημα του φορολογικού μας συστήματος είναι η βαθμιαία “διάβρωση της προοδευτικότητας των άμεσων φόρων”. Η διάβρωση αυτή οφείλεται στη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Εισήγηση που έγινε από τους κυρίους Μανεσιώνη και Ρεϊσχάουερ σε συνέδριο της Τράπεζας της Ελλάδος υπολογίζει ότι, αν υπήρχε αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας από το 1961 μέχρι σήμερα, τότε ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων του 40% θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 180.000 ευρώ. Έτσι φτάσαμε στο σήμερα όπου το 40% ισχύει για εισοδήματα άνω των 23.000 ευρώ. Επομένως, μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους και εισόδημα 25.000 ευρώ χαρακτηρίζεται πλούσια από το φορολογικό μας σύστημα. Η διάβρωση οφείλεται, επίσης, στη μη αναγνώριση του τεκμηρίου δαπάνης, όπως: παιδί που πηγαίνει σχολείο, άνεργο μέλος της οικογένειας και χρόνια ασθενές άτομο, περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει να αναγνωρίζεται σεβαστό ποσό απαλλαγής από τη φορολογία. Ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση προ ημερών για την παιδεία ενώπιον της Ολομέλειας είπε ότι ένα παιδί στο σχολείο στοιχίζει 4.500 ευρώ για την οικογένεια. Δε θα έπρεπε να υπάρχει απαλλαγή γι’ αυτό το ποσό;

Επομένως, πρέπει να μειωθεί ο ανώτατος συντελεστής, να αναγνωριστεί το τεκμήριο της δαπάνης, διότι αυτά που προβλέπονται για τα προστατευόμενα μέλη δεν καλύπτουν το πρόβλημα, να τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα, αν θέλουμε να υπάρξει ελάφρυνση των μισθωτών.

3. Σημαντικό πρόβλημα του φορολογικού συστήματος είναι και η υπερφορολόγηση των εισοδημάτων από την εργασία και η υποφορολόγηση των εισοδημάτων από περιουσία και δραστηριότητες του κεφαλαίου.

Το θέμα αυτό είναι σοβαρό, διότι πέρα από την κοινωνική αδικία που αντανακλά, δείχνει και το μοντέλο κοινωνίας που θέλουμε να έχουμε.

Επισημαίνω ότι σύμφωνα με έρευνα της Eurostat με έτος βάσης το 2002, η φορολογία για δραστηριότητες του κεφαλαίου (μετοχές, αμοιβαία, τόκοι, κέρδη κ.λπ.) στην Ε.Ε. είναι 28%,ενώ στην Ελλάδα είναι 18%, το χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την Ε.Ε. Το νομοσχέδιο σ’ αυτό το θέμα επιφέρει δραστική αλλαγή προς το χειρότερο. Σας επισημαίνω ότι το παρόν νομοσχέδιο, μειώνοντας τη φορολογία επί των κερδών, μειώνει και τη φορολογία των μερισμάτων. Δηλαδή σε δύο χρόνια το μέρισμα θα φορολογείται με 25%. Το εισόδημα από εργασία, πάνω από ένα ύψος θα φορολογείται με 40%. Θα ήθελα μια εξήγηση, γιατί αυτός που έχει έσοδα από μέρισμα πρέπει να φορολογείται λιγότερο από αυτόν που έχει εισόδημα από τη δουλειά του.

Οι προτάσεις μας εδώ είναι οι εξής: Πρώτον, άμεση εναρμόνιση του ανώτατου συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων από εργασία με τον συντελεστή φορολόγησης εισοδημάτων από μερίσματα. Εάν, κύριε υπουργέ, δεν μπορείτε να μειώσετε τώρα το 40% στο 25%, μη μειώσετε και τη φορολογία από τα μερίσματα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ανισότητα και αδικία. Επισημαίνω ότι ακόμη και στη Ρουμανία ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών που επανεπενδύονται είναι 25%. Όμως ο συντελεστής για τα κέρδη που διανέμονται είναι 35%. Το θέμα που θέτω είναι ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τόσο ευνοϊκότερη μεταχείριση εισοδημάτων από περιουσιακούς τίτλους σε σχέση με εισοδήματα που προέρχονται από δραστηριότητες εργασίας. Πρέπει σε μια προοπτική πενταετίας-δεκαετίας να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Η ριζοσπαστική πρόταση την οποία εμείς καταθέτουμε είναι η εξής: Ενιαία φορολόγηση όλων των εισοδημάτων ανεξάρτητα από την πηγή τους, με ενιαίους συντελεστές. Εάν αυτή η πρόταση κάποτε εφαρμοστεί, θα έχει τα εξής αποτελέσματα: Θα μπορέσει να κάνει η όποια κυβέρνηση δραστική μείωση όλων των συντελεστών και ταυτόχρονα τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν.

4. Τέταρτο πρόβλημα είναι |το αφορολόγητο όριο|. Τα προβλήματα εδώ είναι δύο. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή, γιατί 11.000 και όχι 10.000 ή 15.000; Πρέπει εδώ να υπάρξουν κάποια κριτήρια αντικειμενικά, με βάση τις ανάγκες των νοικοκυριών και τις δυνατότητές τους. Δεύτερον, δεν κατανοούμε και δεν συμφωνούμε με τη διαφορετική αντιμετώπιση των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί στη μία περίπτωση το αφορολόγητο όριο είναι 11.000 και στην άλλη 9.500; Σας επισημαίνω ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που, ενώ προσφέρουν εξαρτημένη εργασία, πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δώρο Χριστουγέννων, δεν έχουν δώρο Πάσχα, δεν δικαιούνται άδεια και τους βάζουμε χαμηλότερο αφορολόγητο όριο. Είναι μια αρνητική εξέλιξη, που δεν πρέπει να την επιβραβεύσουμε και θα πρέπει να υπάρξει κατά τη γνώμη μας ενιαίο αφορολόγητο όριο.

5. Πέμπτο ζήτημα είναι αυτό που αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα, εάν θυμάμαι καλά είναι το άρθρο 6. Προτείνω να μελετήσετε το άρθρο αυτό, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Εδώ, εμπλέκονται Εκκλησία, κοινωφελή ιδρύματα που ιδρύονται με Π.Δ., διάφορα νομικά πρόσωπα που ασκούν κοινωφελές έργο. Είμαστε θετικοί, για ένα ίδρυμα που αποδεδειγμένα προσφέρει κοινωφελές έργο, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση. Επισημαίνω όμως δύο πράγματα που θα πρέπει ο υπουργός και η κυβέρνηση να προσέξουν. Το πρώτο είναι το εξής: Εάν ένα ασφαλιστικό ταμείο έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, φορολογείται με συντελεστή 35% συν 3% χαρτόσημο, δηλαδή 38%, π.χ. εάν το ΙΚΑ έχει ένα κτίριο και το ενοικιάζει, θα φορολογηθεί. Με ποιο δικαίωμα λ.χ. η Εκκλησία, εάν έχει εισοδήματα από ακίνητα, δεν πρέπει να φορολογηθεί καθόλου; Αναγνωρίζουμε σε κάποιους να έχουν πιο ευνοϊκό καθεστώς φορολογικό από ένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης; Υπάρχει ιερότερο πράγμα από την κοινωνική ασφάλιση; Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σ’ αυτή τη διάταξη. Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να καταργήσει τη φορολογία για τα ιδρύματα αυτά, να την καταργήσει και για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Δεύτερον, θέλει μια συζήτηση τι είναι κοινωφελές έργο και τι είναι πολιτική διακρίσεων μέσα στην κοινωνία. Εάν υπάρχει ένα ίδρυμα που προσφέρει κοινωφελές έργο μόνο σε παιδιά των ιεχωβάδων, σε παιδιά των μουσουλμάνων κατ’ εξαίρεση, όχι σε χριστιανούς; Θα δεχθούμε να του δώσουμε φοροαπαλλαγή; Εάν ένα ίδρυμα δίνει μόνο σε χριστιανόπουλα, αποκλείοντας άλλα παιδιά, θα του δίνουμε φοροαπαλλαγή;

Εμείς θεωρούμε στην εποχή μας ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να ασκείται με όρους κοινωνίας, με ευθύνη του κράτους~ τα όποια ιδρύματα μπορούν να βοηθούν, με τρόπο όμως που δεν θα ασκούν πολιτική διακρίσεων. Δεν θα ασκούν πολιτική αποκλεισμών.

6. Έρχομαι στο έκτο πρόβλημα, που είναι η φορολογία για τις επιχειρήσεις. Παρόλο που είναι μέσο αναδιανομής, έχει και ένα σημαντικό διαρθρωτικό στοιχείο. Εντύπωση μας κάνει ο επίπεδος χαρακτήρας των μέτρων που προβλέπει το νομοσχέδιο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει εάν μια επιχείρηση επενδύει ή δεν επενδύει; Δεν μας ενδιαφέρει εάν μια επιχείρηση προσλαμβάνει εργαζόμενους ή απολύει εργαζόμενους; Δεν μας ενδιαφέρει εάν μια επιχείρηση τηρεί την εργατική νομοθεσία ή την παραβιάζει; Δεν θα είχαμε αντίρρηση εάν μια επιχείρηση, η οποία επανεπενδύει τα κέρδη της, η οποία προσλαμβάνει προσωπικό και σέβεται την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία, έχει ευνοϊκότερο καθεστώς. Δεν θεωρούμε, όμως, μια επιχείρηση, η οποία δεν επενδύει τα κέρδη της, δεν προσλαμβάνει κόσμο, αλλά απολύει, καταστρέφει συστηματικά το περιβάλλον και δεν σέβεται την εργατική νομοθεσία, ότι πρέπει να της δώσουμε ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Η πρότασή μας, λοιπόν, είναι ότι θα έπρεπε οι συντελεστές να είναι διαφοροποιημένοι. Άλλος συντελεστής για τα επανεπενδυόμενα κέρδη, άλλος για τα διανεμόμενα. Εν πάση περιπτώσει να μπουν κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας, για το ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται και ποιες όχι. Ένα “πόιντ σύστεμ” και για τις επιχειρήσεις.

7. Το έβδομο πρόβλημα είναι η φορολογία και το περιβάλλον. Επιγραμματικά, επισημαίνω το εξής στοιχείο. Έχουμε ανάγκη από μία γενικότερη μεταστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας, σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Δεν είναι στιγμή να αναπτυχθεί το θέμα, το οποίο είναι και παγκόσμιο. Από αυτή, λοιπόν, την άποψη θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φορολογικό σύστημα ως εργαλείο υποβοήθησης αυτής της στροφής προς καθαρές μορφές ενέργειας. Το μέτρο που προβλέπει το νομοσχέδιο για το φυσικό αέριο είναι θετικό. Θα πρέπει, όμως, να διευρυνθεί και με άλλα μέτρα, που να αφορούν την ενθάρρυνση της ηλιακής ενέργειας, συσκευών φυσικού αερίου και διαφόρων άλλων τέτοιων ανανεώσιμων πηγών.

8. Όπως λειτουργεί το φορολογικό μας σύστημα, δεν τιμά τον ειλικρινή φορολογούμενο. Επιβραβεύει πολλές φορές τον ασυνεπή φορολογούμενο. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να επιβραβεύει τους συνεπείς φορολογούμενους και θα τιμωρεί με διάφορους τρόπους εκείνους που δεν τηρούν τη φορολογική νομοθεσία.

* Το κείμενο αποτελεί εισήγηση στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,907

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μαζί - Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς & στη Δυτική ΑθήναΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Εχθές ο κ. Σκέρτσος υποτίθεται ότι... αποκάλυψε τα «fake news» του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία & το εισόδημα. Για το πώς οι έμμεσοι φόροι σε συνθήκες πληθωρισμού αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση το αναλύσαμε εχθές. Σήμερα, ας δούμε πώς ο πληθωρισμός μειώνει το πραγματικό εισόδημα.❌ Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι: «Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν». ❌ Και για την Έκθεση του ΟΟΣΑ που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι «Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023... άρα δεν ήταν επίκαιρη…».📉Αφού δεν τους αρέσει λοιπόν η Έκθεση του ΟΟΣΑ, ας δούμε τι λέει η Έκθεση της Κομισιόν (Country Report) που δημοσιεύτηκε στις 25.5.2023, άρα είναι εντελώς… επίκαιρη. ❗️Το πρώτο που λέει είναι ότι «ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2022 μειώθηκε κατά 4,7%, γιατί η ονομαστική αύξησή του υπολειπόταν της αύξησης του πληθωρισμού». Άρα επιβεβαιώνει επί της ουσίας την Έκθεση του ΟΟΣΑ. ❗️Το δεύτερο που λέει είναι ότι η αύξηση που δόθηκε εντός Απριλίου αναμένεται να αποκαταστήσει «μερικώς» την περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών το 2023. 1️⃣ Συμπέρασμα 1ο: Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2022, & με «τη βούλα» της Κομισιόν, επομένως ο κ. Σκέρτσος ψεύδεται εφόσον υποστηρίζει το αντίθετο. 2️⃣ Συμπέρασμα 2ο: Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να μειωθούν & το 2023 εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. 3️⃣ Συμπέρασμα 3ο: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να μειώνει αφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω ανεπαρκών αυξήσεων που δεν καλύπτουν την άνοδο του πληθωρισμού και μέσω των έμμεσων φόρων που «πολλαπλασιάζονται» εξαιτίας της ακρίβειας. Με τους δυο αυτούς τρόπους εγκαθιστά ένα σύστημα εσωτερικής υποτίμησης των μισθών οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σωρευτικά τα επόμενα χρόνια. 🚮 Όσο για την… υπόσχεση της ΝΔ για αυξήσεις 25% είναι εντελώς αίολη & απατηλή αφού δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 🚫 Αυτή ήταν η πολιτική της ΝΔ για 4 χρόνια & αυτή & χειρότερη θα είναι εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 25 Ιούνη. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Και με τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Έκθεση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σ.12], ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα πυροδοτείται από τα υψηλά κέρδη. Αυτά που η ΝΔ άφησε ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο στις αγορές. Υπερκέρδη που είναι η άλλη όψη της αφαίμαξης του εισοδήματος εξαιτίας των έμμεσων φόρων που η ΝΔ άφησε άθικτους. Αυτή ήταν η 4ετία ΝΔ & Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή & χειρότερη θα είναι μια νέα, αν δεν ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στις 25 Ιούνη#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr