Συνέντευξη στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

1. Συζητούμε για πρόγραμμα εφαρμογής στο πεδίο της σημερινής πραγματικότητας ή κείμενο ιδεολογικής κατεύθυνσης για την οικονομία;

 

Αφετηρία μας είναι οι ανάγκες των εργαζόμενων τάξεων και της νεολαίας, καθώς και οι ανάγκες του περιβάλλοντος και της κοινωνίας συνολικά. Άμεση επιδίωξή μας είναι οι ώριμες αλλαγές και μάλιστα αλλαγές που να έχουν κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

 

Αυτό είναι αναγκαίο για να μπει ένα φρένο στον κατήφορο και να τιθασευτούν οι συνέπειες της κρίσης, αλλά δεν αρκεί. Η κρίση που ζούμε αποκαλύπτει τη χρεοκοπία ενός ολόκληρου συστήματος ιδεών και πολιτικής, του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, του ίδιου του καπιταλισμού.

 

Επομένως οι άμεσες προτάσεις και οι ώριμες αλλαγές πρέπει να εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο σχέδιο εξόδου από την κρίση, αλλά και από το σύστημα που γεννά τις κρίσεις.

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι προγραμματικές μας επεξεργασίες υπηρετούν τους άμεσους πολιτικούς μας στόχους σε σύνδεση όμως με το όραμά μας για ένα νέο σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία.

 

Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική διάσταση, η κρίση που ζούμε είναι και μια κρίση ιδεολογική. Η ιδέα ότι οι αγορές μπορούν να αυτορυθμίζονται, ότι η μεγιστοποίηση του κέρδους οδηγεί στην κοινωνική ευημερία και άλλες συναφείς, οδήγησαν και οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα.

 

Οι προγραμματικές επεξεργασίες μας, επομένως, δε γίνονται σ’ ένα κενό ιδεών. Αντίθετα στηρίζονται σε αξίες, ιδέες και πολιτικές που βρίσκονται στον αντίποδα και σε ευθεία ρήξη και αντιπαράθεση προς τις νεοφιλελεύθερες ιδέες που κυριάρχησαν και προς τις πολιτικές, που με παραλλαγές εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 

 

2. Ποια είναι η «κεντρική ιδέα» του προγράμματος πάνω στην οποία χτίζονται τα μέτρα πολιτικής;

 

Ζούμε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων. Δε ζούμε απλά μια εποχή αλλαγών. Ζούμε μια αλλαγή εποχής. Έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική φάση.

 

Στον 19ο αιώνα κεντρικοί άξονες των κοινωνικών αγώνων ήταν η αναγνώριση και η κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των γυναικών καθώς και η ρύθμιση της τιμής και των όρων διαπραγμάτευσης της εργατικής δύναμης, όπως μισθοί, ωράρια κλπ.

 

Στον 20ο αιώνα κεντρικοί άξονες ήταν η επέκταση και η μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και οι δημόσιες πολιτικές  – κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικό κράτος κλπ – για την αναδιανομή του αποτελέσματός της.

 

Στον 21ο αιώνα, σε κυρίαρχο άξονα των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων αναδεικνύεται η διασφάλιση των προϋποθέσεων της ζωής, το ζήτημα που τίθεται, δηλαδή, είναι ποια ανάπτυξη, πώς και για ποιους, ποια η σχέση της με τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το ζήτημα που τίθεται αφορά το σκοπό, τα κίνητρα και τα κριτήρια που παρακινούν, κατευθύνουν και αποτιμούν την οικονομική και εν γένει την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή, που οφείλεται στη συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής, στην οικολογική και την οικονομική κρίση. Όλα αυτά μας επιβάλουν να ξαναδούμε το νόημα της προόδου και το περιεχόμενο της ανάπτυξης σε σχέση με τις ανάγκες των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

 

Κεντρική ιδέα, λοιπόν, των προγραμματικών μας επεξεργασιών είναι η προσπάθεια σύνδεσης της πολιτικής μας με τις ιστορικές τάσεις και δυναμικές της εποχής μας. Θέλουμε να κάνουμε, από σήμερα, υπόθεση των καθημερινών κοινωνικών και οικολογικών αγώνων τη διεκδίκηση και την εφαρμογή πολιτικών που βάζουν τις ανάγκες των ανθρώπων πάνω από τα κέρδη και οδηγούν σε μια οικονομία των αναγκών και σε μια κοινωνία όπου τα συλλογικά αγαθά, οι αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης θα γίνουν ο βασικός άξονας της συγκρότησής της.

 

3. Πώς συνδέετε αυτή την κεντρική ιδέα με την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης που ζούμε;

 

Στις σημερινές συνθήκες βαθιάς οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής κρίσης η αριστερά δε μπορεί να αρκεστεί στην κριτική της νεοφιλελευθερισμού, ούτε μπορεί να υποτάξει την πολιτική της στην προοπτική μιας απλής επιδιόρθωσης των συστημάτων ρύθμισης και εποπτείας των αγορών. Αυτή η σύνθετη κρίση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής του πλούτου, σε συνάρτηση με τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου που του αντιστοιχούν.

 

Γύρω απ’ αυτόν τον πυρήνα κτίζονται τα 3 επίπεδα των προτάσεων μας. Στο πρώτο επίπεδο είναι μέτρα που στοχεύουν στην ανάσχεση της κρίσης και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της από τη σκοπιά των εργαζόμενων τάξεων με άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίζουν την απασχόληση, το εισόδημα και την ασφάλεια των εργαζομένων και θα αποτρέπουν τη μεταφορά του κόστους της κρίσης σε αυτούς.

 

Στο δεύτερο επίπεδο είναι αλλαγές και μετασχηματισμοί που αποσκοπούν στην υλοποίηση ενός εναλλακτικού σχεδίου ανάπτυξης.  Αυτό το σχέδιο θα απαντά συγκεκριμένα και πειστικά, από τη σκοπιά των εργαζόμενων τάξεων και των αναγκών της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,  σε μια σειρά από θεμελιώδη ζητήματα όπως τι παράγουμε και πώς το παράγουμε ως κοινωνία, πώς διανέμουμε τον παραγόμενο πλούτο και τι καταναλώνουμε, πώς προστατεύουμε και αξιοποιούμε δημιουργικά το περιβάλλον, πώς αποκτούμε, αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε τη γνώση προς όφελος της κοινωνίας συνολικά, πώς ορίζουμε το δημόσιο χώρο και τα συλλογικά αγαθά, πώς αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα ατομικά δικαιώματα, πώς συμβάλλουμε στο να οργανωθεί η δημοκρατία και οι θεσμοί της.

 

Τέλος, τα παραπάνω συνδέονται με τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα αποσκοπεί στο να αναιρέσει τις δομικές αιτίες που προκαλούν τις καπιταλιστικές κρίσεις εν γένει, δηλαδή, στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής στρατηγικής.

 

Δεν πρόκειται για τρία διαδοχικά στάδια, αλλά για ανάγκες και καθήκοντα επάλληλα που τίθενται στην κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και στην Ευρώπη και τον κόσμο ταυτόχρονα.

 

4. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθερες λογικές, είναι υλοποιήσιμο ένα τέτοιο πρόγραμμα;

 

Η κυβέρνηση και ορισμένα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την κρίση ως ένα μυστηριώδες φυσικό φαινόμενο. Ως μια φυσική καταστροφή απέναντι στην οποία δε μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Στην ουσία ασκούν μια τρομοκρατία στον κόσμο. Ο φόβος και ο τρόμος γίνονται στοιχεία μιας συντηρητικής διαχείρισης της κρίσης που σκοπό έχει να ρίξει τα βάρη στους εργαζόμενους. Όμως η κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και κοινωνικών αιτίων. Μπορούν, επομένως, να αντιμετωπιστούν με άλλες πολιτικές, άλλους συσχετισμούς και κοινωνικές σχέσεις.

 

Οι προγραμματικοί μας στόχοι συνιστούν πρόταση ρήξης, ανατροπής και υπέρβασης του πλαισίου που διαμορφώνει η κυρίαρχη σήμερα πολιτική στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Επίσης έρχονται σε σύγκρουση με τις παγιωμένες καταστάσεις που έχει επιβάλει η πολύχρονη μονοπώληση της εξουσίας από τις δυνάμεις του δικομματισμού. Οι στόχοι που περιέχονται στο πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικοί. Είναι άμεσα διεκδικήσιμοι. Εφόσον αναπτυχθούν οι αντίστοιχοι αγώνες, κάποιοι από αυτούς μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, έχουμε επίγνωση ότι η υλοποίηση του προγράμματος στο σύνολό του προϋποθέτει διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς και διαφορετικές δομές εξουσίας, μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, με πυρήνα της τις δυνάμεις της αριστεράς και της μαχόμενης οικολογίας.

5. Πέραν του Συνασπισμού, ενδεχομένως και των δυνάμεων που συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις σήμερα με τις οποίες μπορείτε να συνεργαστείτε προγραμματικά;

 

Το διαμορφωμένο πολιτικό σύστημα είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης του.  Δε μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να δώσει διέξοδο από την κρίση από τη σκοπιά των εργαζόμενων τάξεων. Τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ειδικότερα, είναι ταυτισμένα με εκείνο ακριβώς το σύστημα, τις επιλογές και τις πολιτικές που ευθύνονται για την κρίση. Οι ευθύνες της ΝΔ είναι βέβαια τεράστιες. Αλλά το δημόσιο χρέος, η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η άνιση κατανομή του πλούτου και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των συλλογικών αγαθών δεν άρχισαν χθες.

 

Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, για την ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού, την αλλαγή των συσχετισμών, την ανάδειξη του κόσμου της εργασίας και της γνώσης σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, την ενίσχυση των κοινωνικών κινημάτων και της κοινωνικής αριστεράς, τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνική και την πολιτική αριστερά.

 

Στην κατεύθυνση αυτή είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και συνεργασία με όλους όσους αναγνωρίζουν την ανάγκη της κοινής δράσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων τάξεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και την υπέρβαση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού.

 

6. Το πάγιο πολιτικό ερώτημα είναι «πού θα βρεθούν τα χρήματα» τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων κοινωνικής πολιτικής, στήριξης των εργαζομένων κλπ. Πώς απαντάτε προγραμματικά αυτό το ερώτημα;

 

Οι προτάσεις μας, εκτός των άλλων, συγκροτούν ένα νέο μοντέλο παραγωγής, δηλαδή αύξησης του κοινωνικού πλούτου και δίκαιης κατανομής του. Αυτή είναι η στρατηγική απάντησή μας στο πρόβλημα αυτό.

 

Από κει και πέρα ή μάλλον πριν απ’ αυτό, υπάρχει ένα ζήτημα αναδιανομής, αφού ως χώρα έχουμε ένα από τα πιο άνισα και άδικα συστήματα αναδιανομής σε όλη την Ε.Ε.

 

Το βασικό μέσο αναδιανομής, αν και όχι το μοναδικό, είναι η φορολογία.

 

Εκτιμούμε ότι αν οι φορολογικοί συντελεστές του πλούτου και των μεγάλων εισοδημάτων και η αποτελεσματικότητα του φορολογικού μας συστήματος ήταν στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, τότε τα φορολογικά έσοδα θα ήταν περισσότερα κατά 10-15 δις ευρώ το χρόνο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η διάχυτη φοροδιαφυγή, αλλά και η τεράστια φοροαποφυγή μέσω διάφορων φοροαπαλλαγών. Γι’ αυτό και ζητούμε άμεσα την αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα μεγάλα εισοδήματα, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών προς ισχυρές οικονομικές ομάδες, τη φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, την προοδευτική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

 

Δυστυχώς, πρόταση νόμου που καταθέσαμε πρόσφατα για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τις εμπορικού χαρακτήρα δραστηριότητες της εκκλησίας καταψηφίστηκε τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΠΑΣΟΚ.

 

7. Βλέπετε δυνατότητες περικοπών στον τομέα των δημόσιων δαπανών;

 

Βεβαίως. Μια άλλη πηγή εξοικονόμησης πόρων είναι ο τομέας των δημόσιων δαπανών. Εδώ, πέρα από τη δυνατότητα μείωσης των εξοπλιστικών δαπανών και διάφορων μορφών σπατάλης κυρίως λόγω κομματικοποίησης του κράτους, περιθώρια υπάρχουν μέσα από την ανακατανομή και την αλλαγή της χρήσης των πόρων. Υπάρχουν, δηλαδή, σημαντικά περιθώρια όχι περικοπών, αλλά αύξησης του κοινωνικού αποτελέσματος με τη χρήση των ίδιων πόρων, όπως π.χ. οι πόροι που δίνονται για την κατάρτιση, την επιδότηση επιχειρήσεων κλπ.   

 

Μια τρίτη πηγή εσόδων μπορεί να είναι η καταγραφή, η προστασία και η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και των κερδοφόρων δημόσιων επιχειρήσεων υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή να μπει τέλος στη λεηλασία και το πλιάτσικο που ζήσαμε τελευταία, και όχι μόνο, χρόνια. 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,888

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr