Συνέντευξη στην εφημερίδα “ΑΥΓΗ”_Εξαγορά της Φάινανσμπανκ από Εθνική – Πολιτικο-οικονομική επιλογή υψηλού κινδύνου_

1. Η υπόθεση της εξαγοράς της Φάινανσμπανκ από την Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ποια η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης αυτής;

Έχουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση, υψηλού κινδύνου, μέσω τα οποίας, εφόσον τελικά υλοποιηθεί, επιδιώκεται η υποβάθμιση του ρόλου των ασφαλιστικών Ταμείων και η αλλαγή του χαρακτήρα και του ρόλου της Εθνικής.

Η Εθνική, βέβαια, δεν είναι κρατική Τράπεζα. Αλλά ούτε είναι μια κοινή ιδιωτική Τράπεζα. Είναι μια ιδιωτική, ως προς τη λειτουργία της, Τράπεζα με αυξημένο όμως κοινωνικό ρόλο λόγω της ιστορίας της, του μεγέθους της, αλλά και της ηγετικής παρουσίας των ασφαλιστικών ταμείων σ’ αυτήν. Τα ασφαλιστικά Ταμεία, συνολικά, έχουν επενδύσει στην Εθνική το 54% των μετοχικών επενδύσεών τους και ελέγχουν το 17,56% του μετοχικού της κεφαλαίου (στοιχεία 31/12/04). Είναι η μεγαλύτερη συμπαγής και ομοιογενής ομάδα μετόχων της Εθνικής. Αυτό, φαίνεται πως κάποιους ενοχλεί και προσπαθούν να μειώσουν το ρόλο των Ταμείων. Κάθε προσπάθεια, λοιπόν, να παρακαμφθούν τα Ταμεία ή να αγνοηθούν ή να υποβαθμισθεί η θέση τους, αποτελεί μείζον πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο.

2. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ποια είναι η θέση σου;

Εμείς, από την αρχή, σταθήκαμε στις ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις που έχουν σχέση με το ρόλο και την προοπτική της Εθνικής και τη θέση των ασφαλιστικών Ταμείων σ’ αυτήν. Από την άποψη αυτή ερωτήματα και ανησυχίες που, από την πρώτη στιγμή, διατυπώσαμε, παραμένουν, εντάθηκαν μάλιστα, μετά από τις ακροάσεις που είχαμε στη βουλή.

Εφόσον, με κυβερνητική ευθύνη, τελικά, προχωρήσει η συγκεκριμένη επιλογή, η θέση μας είναι ότι η κυβέρνήση πρέπει να ενισχύσει τα ασφαλιστικά Ταμεία που μπορούν και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, σε κάθε περίπτωση, να δεσμευτεί ότι τα αδιάθετα δικαιώματα των Ταμείων θα αγορασθούν από φορέα του δημοσίου. Χωρίς μια τέτοια δέσμευση, τα Ταμεία που, ενδεχομένως, θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της επιλογής είναι σα να συναινούν σε μια διαδικασία που μειώνει το ρόλο τους.

3. Υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με το τίμημα εξαγοράς, το οποίο, αναλόγως με τις εκτιμήσεις, κινείται ανάμεσα στα 2,5 – 5 δις ευρώ. Εσύ ποια εικόνα έχεις για το θέμα αυτό;

Ως προς το τίμημα, ακούγονται πολλά και αντιφατικά. Δεν εξαρτάται από τον παράγοντα αυτό η δική μας στάση. Τα βέβαιο είναι ότι η επιχειρούμενη επένδυση είναι επικίνδυνα μεγάλη. Μπορεί να φτάσει τα σημερινά ίδια κεφάλαια της Εθνικής. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, αυτό θεωρείται μια ασυνήθιστη και ριψοκίνδυνη επιλογή. Δεύτερον, η συγκεκριμένη επένδυση γίνεται σε μια χώρα με υψηλούς κινδύνους. Δεν έχουμε, συνεπώς, μια συνήθη ή στενά επιχειρηματική κίνηση, αλλά μια πολιτικο-οικονομική επιλογή υψηλού κινδύνου. Κανείς δεν το εύχεται, αλλά και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, η συγκεκριμένη επένδυση, να αποδειχθεί μια περιπέτεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ερώτημα είναι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και ποιος πληρώνει τις συνέπειες.

4. Τι επιπτώσεις θα έχει μια πιθανή μείωση των ποσοστών που κατέχουν τα ασφαλιστικά Ταμεία;

Εξαρτάται από τη συνολική μετοχική κατανομή μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αν η συμμετοχή των Ταμείων μειωθεί και αυξηθεί η συμμετοχή άλλων φορέων του δημοσίου, δε θα υπάρξουν επιπτώσεις στο μετοχικό έλεγχο της Εθνικής. Αν όμως αυτό δε συμβεί, μπορεί να επέλθει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και κάποια στιγμή ίσως και στον έλεγχο της Εθνικής.

5. Εννοείς ότι μπορεί να επέλθει και πλήρης ιδιωτικοποίηση του Managment και ίσως να μεταβιβαστεί σε ξένα κέντρα;

Το βέβαιο είναι ότι, για να διοικηθεί μια τράπεζα, χρειάζεται ένα «ηγετικό μπλοκ» που μπορεί να είναι μειοψηφικό, αλλά είναι ομοιογενές ως προς τους γενικούς στόχους και τη γενική στρατηγική. Σήμερα, το μπλοκ αυτό συγκροτείται με άξονα και κέντρο βάρους τα ασφαλιστικά Ταμεία.  Αυτό εκλέγει τις διοικήσεις και, θεωρητικά τουλάχιστον, χαράσσει τη στρατηγική. Η μείωση της συμμετοχής των ταμείων μπορεί να οδηγήσει σε μια ηγετική αστάθεια ή σε αυτονόμηση του Managment από τους μετόχους ή και στη συγκρότηση άλλου «ηγετικού μπλοκ» με διαφορετικό κέντρο βάρους, διαφορετικές πολιτικο-οικονομικές αναφορές και στρατηγικές επιδιώξεις.

6. Κάποιος θα πει γιατί είναι κακό το να τεθεί η Εθνική υπό ξένο έλεγχο; Έχει νόημα να μιλάμε σήμερα για ελληνικές ή ξένες Τράπεζες;

Διαβάζω κι εγώ σχετικές απόψεις. Με έκπληξη μάλιστα είδα και το ΚΚΕ, με το σκεφτικό ότι “όλα είναι καπιταλισμός”, να χαρακτηρίζει  «ψευτοδίλημμα» το ποιος θα ελέγχει την Εθνική.

Ο έλεγχος των Τραπεζών, αποτελεί σήμερα πεδίο ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού για το ξαναμοίρασμα των αγορών, τη διαχείριση της κοινωνικής αποταμίευσης και τον έλεγχο του μηχανισμού συσσώρευσης του κεφαλαίου. Κάθε μεταβολή, συνεπώς, στη μετοχική σύνθεση ή τον έλεγχο των Τραπεζών, μόνο ουδέτερη, κοινωνικά και πολιτικά, δεν είναι.

7. Ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισείουν τον κίνδυνο “αφελληνισμού” της Εθνικής. Συμμερίζεσαι τους φόβους αυτούς; Και πώς μπορεί να διασφαλισθεί ο έλεγχος της Εθνικής;

Για όποιον ανησυχεί για το μέλλον της Εθνικής, δύο λύσεις υπάρχουν. Είτε να μη γίνει η συγκεκριμένη επένδυση είτε, εφόσον γίνει, το Δημόσιο να αγοράσει τα αδιάθετα δικαιώματα, όπως έχουμε, ήδη, προτείνει.

8. Πέρα από τη συγκεκριμένη επένδυση, πώς διαμορφώνεται, γενικότερα, η κατάσταση στα Βαλκάνια με βάση και τις επενδύσεις πολλών ελληνικών επιχειρήσεων εκεί;

Τα Βαλκάνια είναι η γειτονιά μας. Αν οι γείτονες δεν είναι καλά, δε μπορούμε να είμαστε κι εμείς. Γι αυτό, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, εμείς μιλήσαμε για ένα σχέδιο “συνανάπτυξης των Βαλκανίων”.

Δυστυχώς, αντί γι αυτό, τα Βαλκάνια αποτελούν πεδίο εφαρμογής ενός νεοιμπεριαλιστικού σχεδίου που στηρίζεται στην αρχή του “διαίρει και βασίλευε” και υλοποιείται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Ρόλο μέσα σ’ αυτό έχουμε και εμείς ως χώρα, με ευθύνη των κυβερνήσεών μας..

Αυτό, όμως, οδηγεί σε νέες τεράστιες ανισότητες στο εσωτερικό των κοινωνιών και μεταξύ των χωρών, σε νέους εθνικισμούς, σε “σφαίρες επιρροής” των μεγάλων, αλλά και των μικρότερων περιφερειακών δυνάμεων, κι όλα αυτά δημιουργούν νέους κινδύνους για το μέλλον. Ένα περιφερειακό σχέδιο ενδοβαλκανικής σύγκλισης, ειρηνικής και ισότιμης συνεργασίας και απομάκρυνσης των ξένων στρατιωτικών βάσεων από την περιοχή, θα μπορούσαν να αποτελέσουν άξονες μιας εναλλακτικής στρατηγικής.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr