Συνέντευξη στην εφημερίδα “ΑΥΓΗ”_Τα ταμεία να φτιάξουν τη δική τους αγορά_

1. Τελικά το σκάνδαλο με τα ταμεία έγινε κατόπιν οργανωμένου σχεδίου;

Το βέβαιο είναι ότι ομόλογα υψηλού κινδύνου φορτώθηκαν υπερτιμημένα σε ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν κέρδη για τους επιτήδειους, όπως υπάρχουν και ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη για τα ταμεία. Υπάρχει επομένως σκάνδαλο με ουρές στο χώρο ευθύνης τόσο του Υπουργείου Απασχόλησης όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, ίσως και σε άλλα επίπεδα.

Τα υπόλοιπα είναι θέμα εξειδικευμένης έρευνας. Γι’ αυτό και ζητούμε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, πρόβλημα υπάρχει και με άλλους τύπους ομολόγων κρατικών ή εταιρικών.

Γι’ αυτό, πέρα από την έρευνα που γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (για τις χρηματιστηριακές εταιρείες), ζητάμε να ξεκινήσει σχετικός έλεγχος άμεσα από την τράπεζα της Ελλάδας, ως εποπτεύουσα αρχή των τραπεζών, για ομόλογα που διακινήθηκαν από τράπεζες και έχουν προκαλέσει ζημιές σε ασφαλιστικά ταμεία.

2. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σ’ αυτή την υπόθεση;

Φυσικά υπάρχουν και, όπως είπα, υπάρχουν σε πολλά επίπεδα. Επίσης, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, αλλά και διαχρονικά για την κατάσταση που υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν αφεθεί αθωράκιστα στο έλεος των γυρολόγων μεσαζόντων. Πέρα από τη διάσταση του σκανδάλου, όμως, εκείνο που ενδιαφέρει τόσο εμάς όσο και τους ασφαλισμένους είναι να αναδειχθεί το συνολικότερο πρόβλημα των ταμείων και ιδίως της αξιοποίησης της περιουσίας τους και να αντιμετωπισθεί σε νέες βάσεις.

3. Από ορισμένες πλευρές έχει τεθεί το θέμα τα ταμεία να επενδύουν μόνο σε ασφαλείς επενδύσεις. Το ΚΚΕ π.χ., δια του ΠΑΜΕ, ζητά “τα αποθεματικά να αξιοποιηθούν με σταθερό και σίγουρο επιτόκιο, με σίγουρη απόδοση χωρίς κανένα ρίσκο”.

Αν στον καπιταλισμό μπορούσε να γίνει αυτό, τότε δε θα ήταν καπιταλισμός. Δυστυχώς, ισχύει αυτό που έλεγε ο Μαρξ: ούτε τα κόκαλα των αγίων δε μπορούν να ξεφύγουν από την κερδοσκοπία και τον τζόγο. Δε το βρίσκω, λοιπόν, σωστό ένα αριστερό κόμμα να καλλιεργεί αυταπάτες και να διαβεβαιώνει τους εργάτες για το αντίθετο.

Σε ό,τι αφορά τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου ή εγγυημένης απόδοσης, αυτά είναι ασφαλής επένδυση όταν τα επιτόκια πέφτουν ή είναι σταθερά. Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, τότε τα ομόλογα αυτού του τύπου υποτιμούνται, οι τιμές τους μειώνονται και τα ταμεία που έχουν τέτοια ομόλογα ενδέχεται να έχουν ζημιές.

4. Σε ποια κατεύθυνση πρέπει, συνεπώς, κατά τη γνώμη σου, να κινηθεί η Αριστερά ως προς το πρόβλημα αυτό;

Τα ταμεία δεν πρέπει να γίνουν υπηρέτες ή υποχείρια των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν λύσεις εκτός αγοράς. Το να βάλουμε τα χρήματά μας κάτω από το στρώμα στο οποίο κοιμόμαστε, δε σημαίνει ότι η αξία τους μετά από 10 ή 20 χρόνια είναι εξασφαλισμένη.

Η δυνατότητα που υπάρχει υπό συνθήκες καπιταλισμού είναι τα ταμεία, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους, συνεργαζόμενα μεταξύ τους, να διαμορφώσουν τη δική τους αγορά, μια “αγορά ειδικού σκοπού”, που θα προσιδιάζει στις ανάγκες των ασφαλισμένων και στις ιδιάζουσες απαιτήσεις που έχει η αξιοποίηση των αποθεματικών τους σε σχέση με την αξιοποίηση του ιδιωτικού πλούτου.

Τη δυνατότητα αυτή, πρέπει, νομίζω, να επεξεργασθούμε σε θεωρητικό και να εξειδικεύσουμε σε πρακτικό επίπεδο.

5. Πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πρακτικά μια τέτοια κατεύθυνση  σήμερα;

Υπάρχει η τεχνική πλευρά του θέματος. Υπάρχουν συστήματα, μαθηματικά μοντέλα και τεχνικές επιλογής και συνδυασμού επενδύσεων, αξιολόγησης, διασποράς και αντιστάθμισης κινδύνων κλπ. Αυτά είναι δουλειά ειδικών. Δε νομίζω ότι  μπορούμε ή πρέπει να γίνουμε όλοι ειδικοί. Αυτό που και μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τα κριτήρια και τα πολιτικά πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η επενδυτική λειτουργία των ταμείων.

Ακριβώς γι’ αυτό, θεωρώ ότι εμείς πρέπει να προτάξουμε τους πολιτικούς όρους της αξιοποίησης των αποθεματικών και όχι τους τεχνικούς.

Πρέπει να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις που να είναι παντού και πάντα εντελώς ασφαλείς. Υπάρχουν όμως πολιτικές που μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους ακόμη και να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές αποδόσεις με σχετικά υψηλή ασφάλεια. Με την έννοια αυτή, η πιο ασφαλής είναι η επένδυση στη διαφάνεια και στη δημοκρατία. Το βάρος μας πρέπει να ρίξουμε στη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία των ταμείων, στο πώς δηλαδή πρέπει να λειτουργούν τα ταμεία, στο πώς πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι και τι εποπτικοί μηχανισμοί πρέπει να υπάρχουν ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα λάθη ή και απάτες.

6. Τι άλλα μέτρα θα πρέπει να παρθούν σε επίπεδο ταμείου για να αποτραπούν ανάλογοι κίνδυνοι στο μέλλον;

Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι διοικήσεις. Ένα μοντέλο με αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία, με πλειοψηφία, δηλαδή, των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη διοίκησή τους μου φαίνεται καλύτερο, υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν πάνω από τα ταμεία θεσμοί και υποδομές εποπτείας και αξιολόγησης των επιλογών τους.

Επίσης η άμεση εκλογή των αντιπροσώπων των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τη βάση, θα βοηθήσει στη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη δημόσια λογοδοσία. Αυτά, όμως, πρέπει να συζητηθούν ευρύτερα, αξιολογώντας και την εμπειρία κάποιων ταμείων που σήμερα λειτουργούν με αυτοδιαχείριση. Τέλος, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στην κατεύθυνση μιας διαφανούς, δημοκρατικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης των ταμείων. Σημαντική είναι η πρόβλεψη μέτρων για τη δημοσιότητα των αποφάσεων, τη συχνή λογοδοσία στα μέλη των ταμείων, η αναγνώριση δικαιωμάτων μειοψηφίας, η ύπαρξη κανονισμών λειτουργίας, η οριοθέτηση του ρόλου του κυβερνητικού επιτρόπου όπου η ύπαρξή του είναι αναγκαία, κλπ.

7. Σε συνολικότερο επίπεδο, τι προτείνεις για τη βελτίωση της κατάστασης;

Το σημαντικότερο νομίζω είναι να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια δύναμη που αντιπροσωπεύουν τα ταμεία και να ενεργοποιήσουμε τη δύναμη αυτή υπέρ των ασφαλισμένων και υπέρ της κοινωνίας.

Τα ασφαλιστικά ταμεία αποτελούν ένα δυναμικό κοινωνικό θεσμό με τεράστια οικονομική, κοινωνική, ακόμη και πολιτική δύναμη. Είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας.

Κι όμως η δύναμή τους μένει σκόπιμα κατακερματισμένη και ανοργάνωτη για να μπορούν να τη λυμαίνονται διάφοροι επιτήδειοι ή να μένει αναξιοποίητη.

Η λογιστική αξία της περιουσίας των ταμείων είναι σήμερα περίπου 30 δις ευρώ, όταν η λογιστική αξία όλων των τραπεζών μαζί δε φτάνει ούτε στο μισό αυτού του ποσού. Τα ταμεία είναι ήδη ο μεγαλύτερος μεμονωμένος επενδυτής τόσο στην αγορά μετοχών όσο και στην αγορά ομολόγων και προοπτικά το ίδιο θα συμβεί και στην αγορά ακινήτων. Κι όμως δεν εκπροσωπούνται καν ούτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ούτε στον ΟΔΔΗΧ ούτε και σε κανένα άλλο κέντρο λήψης των αποφάσεων.

8. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αναδειχθεί και να εκφραστεί αυτή η δύναμη των ταμείων;

Το πιο απλό και το πιο άμεσα υλοποιήσιμο που μπορώ να σκεφτώ, είναι τα ταμεία να συγκροτήσουν ένα φορέα, μια Ένωση Ασφαλιστικών Οργανισμών, κατά το πρότυπο της Ένωσης Τραπεζών και, μέσω αυτής της Ένωσης, να διεκδικήσουν την εκπροσώπησή τους σε διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία τους, την υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων των ασφαλισμένων. Τέλος, μια τέτοια Ένωση, θα μπορούσε να παρέχει ποικίλες υπηρεσίες υποστήριξης στα μέλη της, δηλαδή στα επιμέρους ταμεία, κατά το πρότυπο της Ένωσης Τραπεζών.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,824

Βουλευτής | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ομιλία στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «Διέξοδοι & προοπτικές της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας / Η πρόταση του #ΣΥΡΙΖΑ - #Προοδευτική_Συμμαχία»▶️ Δείτε απευθείας την εκδήλωση ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων που οδήγησε στον θάνατο και τον ξεριζωμό ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού με μεγάλη ιστορία. Δεν ξεχνούμε πως οι Πόντιοι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα συνέβαλαν καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανόρθωση της χώρας παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες.Στηρίζουμε ενεργά την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, τη διεθνή αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας σε επιστημονικό και διπλωματικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας αλλά και ο διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι η απάντηση σε κάθε μορφής εθνικισμό και αναθεωρητισμό που φέρνει νέους πολέμους, νέες γενοκτονίες και νέες εθνοκαθάρσεις. Αλλά και η βάση για την ανάπτυξη σχέσεων ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού στην περιοχή μας. ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Δήλωση για το αποτέλεσμα των εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Σήμερα στο Περιστέρι* Μάθε πώς & που ψηφίζεις 👉 www.syriza.gr/page/ekloges.html#15Μαιου #ΣτειλεΤονΛογαριασμο ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Η αυριανή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου & της Κεντρικής Επιτροπής του #ΣΥΡΙΖΑ-#Προοδευτική_Συμμαχία δεν είναι απλά μια ακόμη «τυπική» εσωτερική δραστηριότητα που αποφάσισε το πρόσφατο Συνέδριό μας. Η 15η Μάη λαμβάνει τον χαρακτήρα ενός γεγονότος-σταθμού για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Με γνώμονα τις ανάγκες & τις προσδοκίες της κοινωνίας, λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε την αυριανή μέρα, ως ένα εφαλτήριο για μια νέα δυναμική πορεία. Κι από τη Δευτέρα, από όποια θέση κι αν βρίσκεται η καθεμιά & ο καθένας μας, όλες & όλοι μαζί θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη για μια νέα αρχή. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο της αυριανής ημέρας. Ένας ΣΥΡΙΖΑ πιο ισχυρός, πιο ενωμένος, πιο αποφασιστικός. Στον αγώνα την πολιτική αλλαγή & την προοδευτική διέξοδο. ΓΔρΓιάννης Δραγασάκης, Υποψήφιος για την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην Περιφέρεια Αττικής* Μάθε πώς & που ψηφίζεις 👉 www.syriza.gr/page/ekloges.html#15Μαιου #ΣτειλεΤονΛογαριασμο ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis
RT @leftgr:«Διέξοδοι και προοπτικές της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας»: Δείτε ζωντανά την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά https://t.co/JDRYOFQnjM
RT @atsipras:Από σήμερα είμαστε ένα άλλο κόμμα. Πιο μαζικό, λαϊκό, νεανικό, ριζοσπαστικό. Και θέλω να υπενθυμίσω: Ο ΣΥΡΙΖΑ των 3… https://t.co/z1C5r6ev2r
RT @Neolaia_Syriza:Περισσότερα απο 150.000 μέλη, προσήλθαν μαζικά στις κάλπες σε όλη την Ελλάδα! Χιλιάδες νέοι/ες συστρατεύονται στη… https://t.co/1KNN0Yjw7Y
RT @syriza_gr:.@atsipras: Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές – Μεγάλο βήμα για να ξαναφέρουμε… https://t.co/DV93yXCpUW

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr