Συνέντευξη στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ”_Συνταγματική αναθεώρηση_

1. «Επάγγελμα βουλευτής» ή  επαγγελματίας και παράλληλα  βουλευτής. Το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ της βουλευτικής και της επαγγελματικής ιδιότητας θα μπορούσε να επανεξεταστεί και αν ναι προς ποια κατεύθυνση;

 Στη δική μου αντίληψη, η πολιτική είναι χώρος προσφοράς και η ιδιότητα του βουλευτή, είναι συνυφασμένη με την άσκηση λειτουργήματος και όχι επαγγέλματος. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να το διασφαλίσει κανένας νόμος. Είναι θέμα συνείδησης του ίδιου του βουλευτή, αλλά και ελέγχου των πολιτών. Η δική μου εμπειρία επίσης είναι ότι η παράλληλη επαγγελματική ενασχόληση δεν είναι εφικτή, εκτός των άλλων, και λόγω χρόνου. Από κει πέρα, όμως, η πολιτική απαγόρευση κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θέλησε να λύσει. Γι’ αυτό και το θέμα πρέπει να συζητηθεί σε μια κατεύθυνση να τεθούν κανόνες τόσο στην άσκηση του λειτουργήματος του βουλευτή όσο και στην άσκηση της όποιας παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Το καθεστώς της βουλευτικής ασυλίας θα ήταν δυνατό επανεξεταστεί στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση;

 Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια πρόοδο. Κατά κανόνα οι ίδιοι οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας τους. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Το κύριο πρόβλημα όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που αφορά την ευθύνη Υπουργών και όχι τόσο των απλών βουλευτών. Το κεφάλαιο αυτό χρήζει νομίζω ιδιαίτερης προσοχής.

3. Μέχρι σήμερα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Ωστόσο, το Σύνταγμα προβλέπει την υποχρεωτική διάλυση  της Βουλής εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος που να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 3/5 του σώματος (180 βουλευτές). Αυτή η διάταξη κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να αναθεωρηθεί;  

Εφόσον η εκλογή του προέδρου γίνεται έμμεσα, δηλαδή από τη βουλή, η διάταξη στην οποία αναφέρεστε   είναι αναγκαία. Άλλωστε δε νομίζω ότι δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα.

4. Κρατική και μη κρατική ανώτατη παιδεία είναι δυνατό να έχουν παράλληλη πορεία με τη θέσπιση μη κρατικών ΑΕΙ;

 Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης συνολικά. Το θέμα αυτό δε θα μας το λύσουν τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Αυτά, στην καλύτερη περίπτωση, θα οδηγήσουν στην αύξηση των ανισοτήτων, αφού αυτά, προφανώς, θα λειτουργούν με δίδακτρα. Στη δε χειρότερη, μπορεί να οδηγήσουν σε μια γενικότερη αποδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Φοβάμαι ότι η όλη συζήτηση δρα αποπροσανατολιστικά και είναι μια υπεκφυγή από τα πραγματικά προβλήματα.

5. Η βασικότερη διάταξη του συνταγματικού χάρτη που αναθεωρήθηκε το 2001 ήταν το άρθρο 14 και οι διατάξεις για το ζήτημα του βασικού  μετόχου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το επίμαχο άρθρο θα μπορούσε να γίνει και πάλι αντικείμενο αναθεώρησης;

Το άρθρο 14 έχει ένα ευρύτερο περιεχόμενο. Αφορά στην ελευθερία και την ποιότητα της ενημέρωσης, την αποτροπή της συγκέντρωσης πολλών μέσων υπό τον ίδιο έλεγχο κλπ. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το άρθρο 14, στα ουσιαστικά του σημεία, δεν έχει εφαρμοστεί. Ενδεχόμενη αναθεώρησή του, συνεπώς, θα είχε νόημα μόνο αν υπήρχε πρόθεση να γίνει αυστηρότερο, ως προς την ισοτιμία και τον πλουραλισμό της ενημέρωσης.

6. Οι σχέσεις Πολιτείας – Εκκλησίας είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες. Κράτος και Εκκλησία μπορούν ακόμα να συμπορεύονται ή πρέπει να επανεξεταστεί  το καθεστώς αυτής της σχέσης και αν ναι σε ποιο βαθμό;

 Όπως σωστά επισημαίνετε, οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας ή ορθότερα εκκλησιών, απασχολεί σήμερα, ξανά, για διαφορετικούς λόγους απ’ ότι στο παρελθόν, όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες. Το να αγνοούμε το πρόβλημα αυτό ή να το κρύβουμε πίσω από κάποια δήθεν “ανωριμότητα” της κοινωνίας, φοβάμαι ότι δεν είναι παρά ένας πολιτικός στρουθοκαμηλισμός. Υπάρχουν προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν και προβλήματα σύγχρονα, που πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν νηφάλια και να ρυθμιστούν δημοκρατικά.

Πως θα κρίνατε την περίπτωση ίδρυσης ενός συνταγματικού  δικαστηρίου με σκοπό τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων και τη διασφάλιση του σεβασμού ορισμένων θεμελιακών συνταγματικών κανόνων;

 Κάθε κοινωνία διαμορφώνει το δικό της νομικό πολιτισμό και τις δικές της παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο, ότι Συνταγματικό Δικαστήριο, επιχειρήθηκε να εισαχθεί μόνο επί δικτατορίας. Φοβάμαι ότι και σήμερα, το σχετικό αίτημα εντάσσεται σε μια επιδίωξη ακόμη μεγαλύτερης ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας έναντι τόσο της νομοθετικής όσο και της δικαστικής.

8. Η διαδικασία του δημοψηφίσματος θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να επανεξεταστεί κατά την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση; Δεν θα ήταν θετικό να καταφεύγαμε πιο συχνά στην ετυμηγορία των πολιτών για μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Πολιτεία και την Κοινωνία, η μήπως η ευρύτερη χρήση αυτού του θεσμού της άμεσης δημοκρατίας αποτελεί «όπλο» ενάντια στο κοινοβούλιο και μέσο προσωπικής επιβολής και προβολής άλλων θεσμικών ομάδων και προσώπων;

 Σχετική συζήτηση γίνεται και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι απόψεις είναι διχασμένες, διότι η αποτελεσματικότητα του θεσμού του δημοψηφίσματος εξαρτάται από την ποιότητα των ερωτημάτων και άλλους παράγοντες. Υπάρχουν θετικές εμπειρίες, όπως υπάρχουν και αρνητικές. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, στην περίπτωση της χώρας μας, πρέπει να γίνει πιο ανοιχτή η δυνατότητα προσφυγής σε δημοψηφίσματα, όπως πρέπει να θεσπιστεί και η δυνατότητα λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή, ένας αριθμός πολιτών να μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση νόμου στη βουλή. Το έχει προτείνει και ο κ. Βαρβιτσιώτης και, προσωπικά, συμφωνώ.

Στη χώρα μας πάσχουμε, όχι από την “κατάχρηση” τέτοιων δυνατοτήτων, αλλά από την απουσία τους. Η ενίσχυση, συνεπώς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με μορφές άμεσης δημοκρατίας είναι ένα ώριμο και αναγκαίο βήμα.

9. Ποια άλλα θέματα, θεωρείτε εσείς, ότι πρέπει να περιληφθούν στις υπό αναθεώρηση διατάξεις;

 Έχουμε συγκροτήσει, στο πλαίσιο του Συνασπισμού, μια επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το όλο θέμα.

 Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις:

Κατά την άποψη μου, βρισκόμαστε σε μια φάση διαμόρφωσης, διεθνώς, ενός νέου πιο επιθετικού, προς την κοινωνία, καπιταλισμού, ο οποίος θέλει το Σύνταγμά του. Πρέπει, λοιπόν, να υπερασπιστούμε ό,τι θετικό, από κοινωνική άποψη, περιέχει το Σύνταγμά μας. Πρέπει να απορρίψουμε απόψεις που, ουσιαστικά, θέλουν μια συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, του Συμφώνου Σταθερότητας και μιας διαρκούς λιτότητας. Δυστυχώς τέτοιες απόψεις ακούστηκαν και από τον κ. Αλογοσκούφη της Ν.Δ. και από τον κ. Χριστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι απορρίφθηκε στην Ευρώπη με το Ευρωσύνταγμα θέλουν να το περάσουν στο εθνικό Σύνταγμα.

Η δεύτερη επισήμανσή μου είναι ότι πρέπει να εντοπίσουμε νέα πραγματικά προβλήματα που απαιτούν ρύθμιση. Αναφέρω δύο:

Το πρώτο είναι η αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό. Ενώ έχουμε, στο Σύνταγμά μας, ρύθμιση για τους όρους υπό τους οποίους ξένα στρατεύματα μπορούν να βρίσκονται στη χώρα μας, δεν υπάρχει ρύθμιση αν και υπό ποιους όρους δικά μας στρατεύματα μπορούν να στέλνονται στο εξωτερικό.

Το δεύτερο αφορά στα όρια των ανισοτήτων της κοινωνίας. Οι ανισότητες διευρύνονται επικίνδυνα. Πρέπει, λοιπόν, να θεσπιστεί ένα κατώτερο όριο εγγυημένων όρων ζωής και εγγυημένου εισοδήματος, ως μια άμυνα της κοινωνίας σε κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού και εξαθλίωσης.

 Σ’ αυτή τη φάση, λοιπόν, ο σχηματισμός της ατζέντας των θεμάτων που πρέπει να τεθούν προς συζήτηση είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα.

 

Οι εξελίξεις κάνουν αναγκαίο ένα νέο μαζικό, λαϊκό κόμμα της ΑριστεράςΣτους παράξενους καιρούς που ζούμε, δεν θα ήθελα, από δική μου αδράνεια, να βρεθώ εγκλωβισμένος σε ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που υπηρέτησα από την ίδρυσή του, & είμαι περήφανος που συνέβαλα στη δημιουργία του. Θέλω να δηλώσω λοιπόν, ότι παραιτούμαι από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια απόφαση που δεν θα ήθελα να χρειαστεί να λάβω, αλλά οι εξελίξεις την έχουν καταστήσει αναγκαία από καιρό.Θυμίζω ότι από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι φόβοι που εξέφραζα τότε για εκφυλιστικές εξελίξεις έχουν, δυστυχώς, πλήρως επιβεβαιωθεί. Δεν χρειάζονται, επομένως, πρόσθετα επιχειρήματα. Μπορείς να παραμένεις σε ένα κόμμα, ακόμη & αν διαφωνείς με την τρέχουσα πολιτική του, αρκεί στο κόμμα αυτό να τηρούνται κάποιοι σταθεροί κανόνες και να υπάρχουν δημοκρατικές εγγυήσεις σεβασμού της αξιοπρέπειας και των απόψεων όλων. Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολη η παραμονή σε ένα κόμμα στο οποίο η έννοια της δημοκρατίας & της Αριστεράς, αλλά & η ιστορία του ίδιου του κόμματος, υπονομεύονται & μόνος αποδεκτός κανόνας είναι η συχνά αδιευκρίνιστη & ευμετάβλητη βούληση του αρχηγού.Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι η Αριστερά θα κληθεί από το λαό, ξανά, να κυβερνήσει, γιατί συσσωρεύονται μεγάλα προβλήματα που απαιτούν προοδευτικές λύσεις. Στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες για τη συνεχιζόμενη φυγή στο εξωτερικό νέου επιστημονικού & εργατικού δυναμικού, είναι άκρως ανησυχητικά. Είναι μια ακόμη ένδειξη ότι, αν δεν υπάρξει σχέδιο & στρατηγική για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου & της άνισης αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, η χώρα θα οδηγηθεί σε νέα αδιέξοδα & η κοινωνία σε νέα φτωχοποίηση. Η Αριστερά μπορεί να πρωταγωνιστήσει ξανά υπό την προϋπόθεση, ότι εργάζεται & η ίδια γι’ αυτό, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τον κόσμο της εργασίας, έχει επεξεργασμένες λύσεις στα προβλήματα & διαμορφώνει αξιόπιστες προϋποθέσεις προοδευτικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.Ορισμένοι είχαν προσδοκίες από τη νέα ηγεσία. Όμως στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, συντελείται μια διαδικασία φθοράς, και όχι δημιουργίας, με πρώτο θύμα την ιστορία του, το έργο του, την ηθικό-πολιτική ακεραιότητά του. Η συζήτηση που άνοιξε, με πρωτοβουλία της ηγεσίας, για «μαύρα ταμεία» αποτελεί τεράστια προσβολή για τα χιλιάδες μέλη του κόμματος που προσέφεραν ανιδιοτελώς & με το υστέρημα τους, κρατούσαν όλα αυτά τα χρόνια το κόμμα όρθιο & τα γραφεία του ανοιχτά. Ήταν ένα μεγάλο δώρο στη Δεξιά & όλους όσους υποστηρίζουν ότι «όλοι είναι το ίδιο».Ο κ. Κασσελάκης παρέλαβε ένα αριστερό κόμμα με προβλήματα & «παραδίδει» πολύ περισσότερα προβλήματα χωρίς αριστερό κόμμα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε διαδικασία από-αριστεροποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την παρούσα ηγεσία, δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα ταυτότητας, στρατηγικής & δημοκρατικής λειτουργίας που αντιμετώπιζε & από πριν. Θα είναι, για το λόγο αυτόν, σε μια κρίση διαρκείας.Οι εξελίξεις μάς θέτουν μπροστά σε δυο αλληλένδετα καθήκοντα. Πρώτον, να αγωνιστούμε για να υπάρξει ένα νέο μαζικό, λαϊκό κόμμα της Αριστεράς, από τη ριζοσπαστική αριστερά ως την αριστερή σοσιαλδημοκρατία & δεύτερον, μια προοδευτική εναλλακτική στο πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας. Ας ανταποκριθεί ο καθένας & η καθεμία σε αυτό το διπλό καθήκον με όποιο τρόπο & από όποια θέση επιλέξει.Το βέβαιο είναι ότι η κοινωνική Αριστερά, το «αριστερό ημισφαίριο» της κοινωνίας, υπάρχει, & αναζητά μια κατά το δυνατόν ενιαία, ισχυρή & αποτελεσματική πολιτική εκπροσώπηση. Οι εξελίξεις, στον κόσμο, την Ευρώπη & την Ελλάδα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού.Η ιστορία, πάντως, δείχνει ότι η συσπείρωση & ανασύνθεση της Αριστεράς έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να πετύχει αν γίνει υπόθεση της κοινωνίας, των νέων, του ανένταχτου κόσμου της Αριστεράς & της οικολογίας, μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες & κινήσεις, που πρέπει να υπάρξουν παντού, με κάθε πρόσφορη μορφή. Καλή αντάμωση, λοιπόν, στους γνωστούς χώρους, για τους γνωστούς λόγους.Τι έχει προηγηθεί:- «Ύστατη έκκληση για έναν ταπεινό στόχο» - Επιστολή-έκκληση για την αποτροπή της διάσπασης στην οποία η ηγεσία του κόμματος δεν μου απάντησε ποτέ. 9 Νοεμβρίου 2023: dragasakis.gr/istati-ekklisi-gia-enan-tapeino-stoxo/- «Πού βρισκόμαστε, ποιες οι προοπτικές…» - Αναλυτικό κείμενο με το οποίο εξηγώ τους λόγους της παραίτησης από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. 8 Δεκεμβρίου 2023: dragasakis.gr/pou-vriskomaste-poies-oi-prooptikes-pos-tha-pame-stis-evroekloges/- Συνέντευξη για το ίδιο θέμα στον Πάνο Χαρίτο, Kontra Channel. 12 Δεκεμβρίου 2023: dragasakis.gr/anasinthesi-kai-anasigkrotisi-tis-aristeras-me-stoxo-mia-nea-proodeftiki-pleiopsifia/ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μητροπόλεως 1
10557, Αθήνα

e-mail
ydragasakis@parliament.gr