«Να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον κόσμο»

Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ και στη δημοσιογράφο Ευαγγελία Μπαλτατζή.

 

Σημεία από τη συνέντευξη