«Νέα Παραγωγική Ταυτότητα και υπόδειγμα Δίκαιης & Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Η Έρευνα και η Καινοτομία για την κοινωνία» στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ.

 

Το κλίμα αλλάζει – Η ανάκαμψη να γίνει διατηρήσιμη ανάπτυξη

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που αφορά στον κρίσιμο για το μέλλον της χώρας τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας. Έναν τομέα στον οποίο, όπως ακούσαμε ήδη, αναπτύσσονται σημαντικές πρωτοβουλίες.

Πριν διατυπώσω κάποιες σκέψεις για το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα να αναφερθώ στις τρέχουσες εξελίξεις για να επισημάνω πως η βασική διαπίστωση από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών είναι ότι το κλίμα στην οικονομία και την κοινωνία αλλάζει. Η οικονομία από τη βαθιά ύφεση έχει εισέλθει σε μια φάση σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς το ρυθμό και την ένταση της ανάκαμψης -αν θα είναι 1,5% ή 2%- όμως κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτήν την αλλαγή τάσης.

Για την κυβέρνηση, το πιο κρίσιμο είναι πώς αυτή η ανάκαμψη θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική και στην πορεία θα μετασχηματισθεί σε διατηρήσιμη, Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη. Να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και των πιο αδυνάμων τμημάτων της. Ακριβώς για αυτό, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητες την τόνωση των επενδύσεων, αλλά και την αποκατάσταση και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων, τη στήριξη των θεσμών και των δομών κοινωνικής προστασίας.

Να τερματίσουμε τα Μνημόνια – Να σχεδιάσουμε από τώρα τη μεταμνημονιακή Ελλάδα

Οι εξελίξεις αυτές υποστηρίζουν το σχέδιο μας για τον τερματισμό των Μνημονίων το καλοκαίρι του 2018 διότι δημιουργούν προϋποθέσεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών και των αναπτυξιακών στόχων, αλλά και γιατί οδηγούν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και διευκολύνουν  την έξοδο στις αγορές.

Όμως ο στόχος μας έχει δυο σκέλη:

 • Το ένα σκέλος είναι να επιτύχουμε τον τερματισμό των μνημονίων και του ειδικού καθεστώτος επιτροπείας που μας έχει επιβληθεί.
 • Το άλλο σκέλος είναι να σχεδιάσουμε από τώρα τη μεταμνημονιακή Ελλάδα, να σχεδιάσουμε, δηλαδή, εκείνο το ποιοτικό άλμα που θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, τη χαμένη εικοσαετία όσο το δυνατόν συντομότερα. Διότι από άποψη παραγωγής, εισοδήματος και άλλων δεικτών έχουμε πράγματι επιστρέψει στα επίπεδα που είχαμε πριν το 2000 και από άποψη επενδύσεων έχουμε οπισθοχωρήσει στα επίπεδα που είχαμε πριν από το 1995. Άρα η χαμένη εικοσαετία δεν είναι σχήμα λογού αλλά μια οδυνηρή πραγματικότητα που δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Νέο Υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης

Για να το πετύχουμε αυτό δεν αρκεί η μεγέθυνση πάνω στις παλιές δομές και τις παλιές βάσεις. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ποιοτικές αλλαγές σε νέες κατευθύνσεις, με μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα δημιουργεί τις βάσεις για ένα νέο Υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος είναι:

 1. Νέα Παραγωγική Ταυτότητα

Η νέα παραγωγική ταυτότητα θα πρέπει να είναι συμβατή με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, να παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις εσωτερικές ανάγκες όσο και στην παγκόσμια ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Έρευνας και της Καινοτομίας, ως πυλώνας του νέου παραγωγικού υποδείγματος είναι καθοριστικός. Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση επιλέξαμε να επενδύσουμε στο πεδίο αυτό. Μάλιστα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) θέσαμε στην ίδια κλίμακα προτεραιοτήτων τόσο τη στήριξη της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας όσο και τη στήριξη της Έρευνας και είναι ενδεικτικό ότι, παρά την κρίση, οι δαπάνες για την έρευνα προσέγγισαν για πρώτη φορά το 1% του ΑΕΠ.

 1. Βιώσιμη οικονομική δομή – Νέα σύνθεση του ΑΕΠ και της απασχόλησης

Η νέα αυτή παραγωγική ταυτότητα θα πρέπει να αντανακλάται και σε μια νέα βιώσιμη οικονομική δομή και σε μια νέα σύνθεση του ΑΕΠ,  των επενδύσεων  και της απασχόλησης, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποιητικής βιομηχανίας και των εξαγωγών στη σύνθεση του ΑΕΠ .

Ήδη παρατηρούμε αυξανόμενα ενθαρρυντικά στοιχεία στην κατεύθυνση αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία:

 • Στο 7μηνο 2017 η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 16,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016
 • Το ίδιο χρονικό διάστημα, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο αφορούν στην πλειοψηφία τους επενδύσεις σε βιομηχανικές και καινοτόμες δραστηριότητες.

Είναι συνεπώς κρίσιμο αυτές οι τάσεις να ενισχυθούν και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ώστε η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ, από περίπου 8% που είναι σήμερα, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, να φθάσει στο 15%.

 1. Ενίσχυση της ενδογένειας, της διακλαδικότητας και της συνεργασίας

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, χρειάζεται να διαθέτουμε και τα κατάλληλα εργαλεία για αυτό. Οι οριζόντιες λοιπόν πολιτικές δεν αρκούν. Είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε εξειδικευμένες και στοχευμένες πολιτικές για συγκεκριμένους κλάδους και συμπλέγματα δραστηριοτήτων με σκοπό μια νέα παραγωγική εξειδίκευση και  βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

 1. Νέα κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Για να επιτευχθούν οι  προηγούμενοι στόχοι είναι απαραίτητη η ανάδειξη μιας νέας κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που στρέφεται σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πρόκειται για επιχειρηματικότητα που επανεπενδύει τα κέρδη της, αξιοποιεί δημιουργικά το ανθρώπινο κεφάλαιό της, σέβεται το περιβάλλον και συνυπολογίζει τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.

Παράλληλα με την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αναγκαία και μια ανανεωμένη λειτουργία του δημόσιου τομέα, καθώς η προαγωγή των δημόσιων αγαθών απαιτεί οργανωτικότητα, καινοτομία, εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες.

Πέρα όμως από το «συμβατικό» επιχειρείν, είναι κρίσιμο για τη διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης να στηριχθούν και τα συλλογικά σχήματα που στηρίζονται  στις αξίες της συνεργασίας και της κοινοτικής αλληλεγγύης.

 1. Προαγωγή και αναβάθμιση της εργασίας

Η εργασιακή «ζούγκλα» δεν αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας αλλά μοχλό ποιοτικής οπισθοδρόμησης και παγίδευσης της οικονομίας σε δραστηριότητες χαμηλής ειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας. Στο δικό μας σχέδιο, η αναβάθμιση της εργασίας καταλαμβάνει κεντρική θέση. Και αυτή είναι μία στρατηγική επιλογή. Στόχος μας είναι η αναπτυξιακή δυναμική να έχει  την εργασία και τη γνώση στον πυρήνα της.

Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια άνευ προηγουμένου μείωση των απολαβών των εργαζομένων. Το 2012, με νομοθετική παρέμβαση της τότε κυβέρνησης ο κατώτατος μισθός μειώθηκε από 23 έως 32%. Συνολικά, από το 2009 έως και το 2014, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι μισθοί υποχώρησαν κατά 25% περίπου.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δεν μπορεί να στηριχθεί  στα συντρίμμια της εργασίας, αλλά στην αυξημένη απασχόληση, τις ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, σε ένα περιβάλλον σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων και θέσπισης κανόνων προστασίας τους από την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Η αύξηση του μεριδίου της εργασίας στη σύνθεση του αυξανόμενου ΑΕΠ -κάτι που θα σημαίνει βελτιωμένα εισοδήματα, μεγαλύτερη δυνατότητα για κατανάλωση και αποταμίευση- όχι μόνο δεν είναι εμπόδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά προϋπόθεση για την ανάπτυξη της.

 Έρευνα – Καινοτομία – Κοινωνία

Για να πετύχουμε το ποιοτικό άλμα που χρειαζόμαστε, δεν αρκεί να κάνουμε ότι κάνουν οι άλλες χώρες ούτε να περιοριστούμε σε ό,τι έγινε αλλού, προ πολλού. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και κάτι διαφορετικό, να επινοήσουμε εκείνους τους παράγοντες που θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τις εξελίξεις και να  κάνουμε το αναγκαίο άλμα.

Και τους παράγοντες αυτούς μπορούμε να τους βρούμε σε δυο κατευθύνσεις:

 • Η πρώτη είναι η επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία
 • Η δεύτερη είναι η επένδυση στην ίδια την κοινωνία. Από την άποψη αυτή, οι δομές κοινωνικής προστασίας και η διαμόρφωση ενός νέου Κοινωνικού Κράτους, στη βάση της καθολικότητας και της ισονομίας, αποτελεί αναγκαία επένδυση και οργανικό συστατικό του αναπτυξιακού σχεδίου. Επένδυση στην κοινωνία σημαίνει να εμπιστευτούμε την κοινωνία, τους πολίτες, τους νέους. Σημαίνει δυνατότητα που πρέπει να εξασφαλίσουμε στην κοινωνία και τους φορείς της, αλλά και στους πολίτες και τους νέους, όχι απλώς να έχουν γνώμη για τις μεγάλες επιλογές, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην ίδια την ανάπτυξη, μέσα από μορφές κοινωνικής οικονομίας και συνεργατικής  επιχειρηματικότητας.

Επιχειρήσεις που απειλούνται με κλείσιμο ή εγκαταλείπονται θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις να λειτουργήσουν από συνεταιρισμούς των ίδιων των εργαζομένων. Φυσικοί πόροι όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια κ.ά. μπορούν να αξιοποιούνται από τους ίδιους τους κατοίκους των νησιών ή άλλων τοπικών κοινωνιών. Καινούριες ιδέες νέων επιστημόνων που δεν βρίσκουν πρόσβαση για χρηματοδότηση στις συμβατικές τράπεζες πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν σε ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και θεσμούς μικροπιστώσεων.

Ήδη έχει θεσμοθετηθεί και αναπτύσσεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Σε λίγο καιρό θα νομοθετηθεί το πλαίσιο για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς και τις ενεργειακές κοινότητες, ενώ στη φάση του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων. Διαμορφώνεται, λοιπόν, ένα θεσμικό «οικοσύστημα» με πολλές δυνατότητες, το οποίο όμως απαιτεί ένα κίνημα πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως έγινε κάποτε με τη δημιουργία συνδικάτων ή συνεταιρισμών.

Ακόμη και ερευνητές που έφυγαν στο εξωτερικό μπορούν να ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα και να λειτουργήσουν ως «γέφυρες» για τη συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα ή και για την προσέλκυση τέτοιων κέντρων να εγκατασταθούν στη χωρά μας. Και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και παραδείγματα σε εξέλιξη.

Από την άλλη πλευρά, η Έρευνα δημιουργεί καθημερινά νέες δυνατότητες και πεδία καινοτομίας, εφόσον  γεφυρώνει τις δυνατότητες που δημιουργεί η 4η βιομηχανική επανάσταση με το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό και τις εγχώριες δυνατότητες. Οι δυνατότητες, συνεπώς, δεν είναι κάτι στατικό ή για πάντα δεδομένο, αλλά είναι και αυτές αποτέλεσμα έρευνας, οργάνωσης, σχεδιασμού, συντονισμού διάσπαρτων πόρων και δυνατοτήτων.

Ένα παράδειγμα: Πέρυσι πραγματοποιήσαμε μαζί με τα Υπουργεία Οικονομίας και Υγείας μια μελέτη για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Διαπιστώθηκε ότι πάρα την πίεση που έχει δεχθεί ο κλάδος, διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης εάν λειτουργήσει ως ένα ενιαίο σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που θα συνδέει την έρευνα, την παραγωγή, την ικανοποίηση των εγχωρίων αναγκών, τις εξαγωγές. Και γίνονται ήδη συζητήσεις για ένα κλαδικό Κέντρο έρευνας.

Άλλο παράδειγμα: Στην Ιταλία, το 75% της τουριστικής κατανάλωσης καλύπτεται από την εκεί εγχωρία παραγωγή, αγροτική και βιομηχανική. Στη χωρά μας το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μικρό∙ λέγεται πως είναι κάτω του 15%. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημιουργήσαμε ένα Φόρουμ διαλόγου αναμεσά σε φορείς από το χώρο του τουρισμού και της παραγωγής για να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ισχυρότατου μηχανισμού στήριξης αλλά και ποιοτικής αναβάθμισης και διεθνούς προβολής των προϊόντων μας.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η Έρευνα αφορά μόνο μεγάλες χώρες και συγκεκριμένους τομείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επένδυση στην Έρευνα απαιτεί τεράστιους πόρους που ακόμη και μεσαίου μεγέθους χώρες δεν μπορούν να διαθέσουν. Και για αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα αιτήματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών που κι εμείς υποστηρίζουμε είναι οι δαπάνες για την Έρευνα να μην υπολογίζονται στο δημόσιο έλλειμα. Πέραν αυτού πάντως, η διεθνοποίηση της Έρευνας επιτρέπει και σε μικρότερες χώρες και Ιδρύματα να διεκδικήσουν με την κατάλληλη οργάνωση και στρατηγική κάποιο ρόλο και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε.

Ο ρόλος της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Γνώσης είναι, επομένως, όχι βοηθητικός, αλλά πρωταγωνιστικός στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική. Ακριβώς για αυτό, δεν αρκεί να μείνουμε σε μια παραδοσιακή ή εξωτερική σχέση ανάμεσα στην έρευνα και στην παραγωγή, ανάμεσα σε φορείς του  δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο νέος ρόλος της Έρευνας και της Καινοτομίας πρέπει να βρει τη θέση του στο επίπεδο των επιχείρησεων, των οικονομικών κλάδων, σε όλη την κλίμακα της κοινωνίας. Και επειδή δεν μπορεί κάθε επιχείρηση να έχει το δικό της κέντρο έρευνας, πρέπει να υπάρξουν κλαδικά και περιφερειακά Κέντρα έρευνας, τεχνολογικά πάρκα και άλλες υποδομές που θα συνδέονται με τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά Ιδρύματα και θα αποτελούν μια εθνική  επιστημονική και ερευνητική υποδομή, τη βάση για το νέο υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης.

Πρέπει να το πούμε ανοιχτά∙ οι χώρες, αν δεν επενδύουν στην Παιδεία, την Έρευνα και την Καινοτομία δεν έχουν μέλλον. Αλλά αυτό ισχύει και για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Όποιες δεν επενδύουν σημαντικό μέρος των κερδών τους στην Έρευνα και την Καινοτομία, όποιες δεν συνδέονται με κάποιο τρόπο με εστίες Έρευνας κα Γνώσης δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να επιβιώσουν, σε ένα κόσμο που αλλάζει, ταχύτατα.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται πιστεύω πιο κατανοητή η στρατηγική σημασία της δουλειάς που αθόρυβα γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, στη  Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, σε αλλους φορεις και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και σε εστίες καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα.

Θέλω να διαβεβαιώσω και από το βήμα αυτό ότι οι προσπάθειες αυτές  θα έχουν την ολόπλευρη στήριξή μας.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,907

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Μαζί - Να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς & στη Δυτική ΑθήναΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Εχθές ο κ. Σκέρτσος υποτίθεται ότι... αποκάλυψε τα «fake news» του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία & το εισόδημα. Για το πώς οι έμμεσοι φόροι σε συνθήκες πληθωρισμού αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση το αναλύσαμε εχθές. Σήμερα, ας δούμε πώς ο πληθωρισμός μειώνει το πραγματικό εισόδημα.❌ Ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι: «Οι μισθοί αυξήθηκαν δεν μειώθηκαν». ❌ Και για την Έκθεση του ΟΟΣΑ που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ο κ. Σκέρτσος ισχυρίστηκε ότι «Έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Όχι τον Απρίλιο του 2023... άρα δεν ήταν επίκαιρη…».📉Αφού δεν τους αρέσει λοιπόν η Έκθεση του ΟΟΣΑ, ας δούμε τι λέει η Έκθεση της Κομισιόν (Country Report) που δημοσιεύτηκε στις 25.5.2023, άρα είναι εντελώς… επίκαιρη. ❗️Το πρώτο που λέει είναι ότι «ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα για το 2022 μειώθηκε κατά 4,7%, γιατί η ονομαστική αύξησή του υπολειπόταν της αύξησης του πληθωρισμού». Άρα επιβεβαιώνει επί της ουσίας την Έκθεση του ΟΟΣΑ. ❗️Το δεύτερο που λέει είναι ότι η αύξηση που δόθηκε εντός Απριλίου αναμένεται να αποκαταστήσει «μερικώς» την περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών το 2023. 1️⃣ Συμπέρασμα 1ο: Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν το 2022, & με «τη βούλα» της Κομισιόν, επομένως ο κ. Σκέρτσος ψεύδεται εφόσον υποστηρίζει το αντίθετο. 2️⃣ Συμπέρασμα 2ο: Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να μειωθούν & το 2023 εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής. 3️⃣ Συμπέρασμα 3ο: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο για να μειώνει αφανώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω ανεπαρκών αυξήσεων που δεν καλύπτουν την άνοδο του πληθωρισμού και μέσω των έμμεσων φόρων που «πολλαπλασιάζονται» εξαιτίας της ακρίβειας. Με τους δυο αυτούς τρόπους εγκαθιστά ένα σύστημα εσωτερικής υποτίμησης των μισθών οι συνέπειες της οποίας θα φανούν σωρευτικά τα επόμενα χρόνια. 🚮 Όσο για την… υπόσχεση της ΝΔ για αυξήσεις 25% είναι εντελώς αίολη & απατηλή αφού δεν δεσμεύεται για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 🚫 Αυτή ήταν η πολιτική της ΝΔ για 4 χρόνια & αυτή & χειρότερη θα είναι εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 25 Ιούνη. #ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Και με τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Έκθεση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, σ.12], ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα πυροδοτείται από τα υψηλά κέρδη. Αυτά που η ΝΔ άφησε ανεξέλεγκτα, χωρίς έλεγχο στις αγορές. Υπερκέρδη που είναι η άλλη όψη της αφαίμαξης του εισοδήματος εξαιτίας των έμμεσων φόρων που η ΝΔ άφησε άθικτους. Αυτή ήταν η 4ετία ΝΔ & Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή & χειρότερη θα είναι μια νέα, αν δεν ανατρέψουμε τους συσχετισμούς στις 25 Ιούνη#ΣΥΡΙΖΑΠΣ#ξεκινάμε_πάλι_μαζί#εκλογές2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr