Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ”_Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θυσιάζεται στο βωμό προεκλογικών σκοπιμοτήτων

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (για συντομία ΤΤ) ήταν ως πρόσφατα μια δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταφορών. Λειτουργούσε ταπεινά και αθόρυβα, στη σκιά του τραπεζικού συστήματος.

             Ξαφνικά εδώ και μερικούς μήνες, το ΤΤ μονοπωλεί την ειδησεογραφία του οικονομικού τύπου. Χαρακτηρίζεται ως το «φιλέτο» του τραπεζικού συστήματος, ως η «πολύφερνη νύφη», και ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει γίνει το «μήλο της έριδος» μεταξύ των τραπεζιτών, αφού όλοι τους σχεδόν, έχουν διαμηνύσει το ενδιαφέρον τους.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΓΙΝΕ «ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ»;

                   Τα ΤΤ, στις περισσότερες χώρες ιδρύθηκαν κατά τη φάση του έντονου «εκχρηματισμού» των κοινωνιών. Όταν, δηλαδή, οι χρηματικές συναλλαγές και οι καπιταλιστικές σχέσεις άρχισαν να κυριαρχούν και στην ύπαιθρο.

                   Στη χώρα μας το πρώτο ΤΤ ιδρύθηκε στην Κρήτη το 1902 πριν την ένωσή της με την Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο θεσμός αυτός επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα.

                   Ιδρυτικός σκοπός των ΤΤ ήταν η καλλιέργεια της ιδέας της αποταμίευσης ιδίως μέσα στα λαϊκά στρώματα και η συλλογή των αποταμιεύσεων των τελευταίων. Τα ΤΤ παρείχαν απεριόριστη ασφάλεια στους καταθέτες και αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση αφού οι υπηρεσίες του ΤΤ έφθαναν μέχρι τα απόμακρα χωριά, σε μια εποχή που οι τράπεζες είχαν περιορισμένα δίκτυα. Τέλος τα πλεονάσματα των ΤΤ υπηρετούσαν ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς ή ενίσχυαν τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Τα παραπάνω κατέστησαν τα ΤΤ αρκετά δημοφιλή ιδρύματα.

                   Ως εδώ, τα ΤΤ δρούσαν συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά προς το τραπεζικό σύστημα, αφού η λειτουργία τους δεν επεκτεινόταν σε ευρύτερες τραπεζικές εργασίες (χορηγήσεις κ.λ.π.). Με μια έννοια μάλιστα, δρούσαν και υποβοηθητικά, αφού εξοικείωναν ευρύτερα λαϊκά στρώματα με την ιδέα της αποταμίευσης και κατ’ επέκταση με τις τραπεζικές συναλλαγές.

                   Με το χρόνο όμως η ίδια η ανάπτυξη του καπιταλισμού κατέστησε την αρχική τους αποστολή εν πολλοίς ξεπερασμένη και περιοριστική για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στις ώριμες καπιταλιστικές κοινωνίες η αξία της αποταμίευσης είναι σε έκπτωση και η νέα θεότητα είναι ο δανεισμός για κατανάλωση. Στις συνθήκες αυτές, δεν είναι πλέον το «βιβλιάριο» της αποταμίευσης, αλλά η πιστωτική κάρτα και το καταναλωτικό δάνειο που πρέπει να διαδοθούν μέσα στην κοινωνία και στα λαϊκά στρώματα. Τα ΤΤ λοιπόν στις νέες συνθήκες έπρεπε να διευρύνουν τον αρχικό τους σκοπό και να εισέλθουν σ’ ένα ευρύτερο φάσμα τραπεζικών εργασιών, δηλαδή να μπουν στα «χωράφια» των τραπεζών. Αξιοποιώντας το ευρύ τους δίκτυο, τη καλή τους φήμη και την πολυπληθή πελατεία τους, σε πολλές χώρες (Γαλλία, Γερμανία κ.λ.π.) τα ΤΤ υπό το νέο τους ρόλο αναδείχθηκαν γρήγορα σε ισχυρά τραπεζικά ιδρύματα, ανταγωνιστικά των τραπεζών.

                   Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες, δεν αρκούνται πλέον στον κύκλο των επιχειρηματιών και των εύπορων στρωμάτων. Διεκδικούν ως πελάτες τους ολόκληρη τη κοινωνία, μαζί και τη πελατεία των ΤΤ. Τα δε δίκτυα των τραπεζών επεκτείνονται ακόμη και στις πιο απόμακρες περιοχές.

                   Έτσι, η αρχική ανώδυνη και συμπληρωματική συνύπαρξη τραπεζών και ΤΤ μετεξελίχθηκε σε μια σχέση ανταγωνιστική. Στη βάση αυτής ακριβώς της εξέλιξης αναδείχνεται και το νεοφιλελεύθερο αίτημα, της ιδιωτικοποίησής τους.

                   Η εξαγορά του ΤΤ όμως δεν είναι μόνο μια καλή επένδυση, αλλά δίνει σαφή πλεονεκτήματα στην τράπεζα που θα το αγοράσει. Και τούτο γιατί τα ΤΤ έχουν ευρύτατα δίκτυα, καλή φήμη, μεγάλη πελατεία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και δεν έχουν σημαντικές επισφάλειες. Έτσι τα ΤΤ αναδείχθηκαν σε μήλον της έριδος μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών, αφού όποιος τα πάρει αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών του.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ;

                   Όμως, παρόλο, που, πίσω από το αίτημα της ιδιωτικοποίησης υπήρχαν ισχυρά συμφέροντα, η υλοποίηση αυτής της επιλογής αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση.

                   Πρώτα πρώτα διότι σε πολλές χώρες τα ΤΤ όπως είπαμε είχαν αναπτυχθεί πολύ και μάλιστα είχαν στενούς δεσμούς με τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Έτσι η κοινωνική αντίσταση σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησής τους ήταν ισχυρή. Δεύτερον γιατί και οι κυβερνήσεις έκριναν ότι η αυτόνομη παρουσία των ΤΤ προσφέρει ένα πλουραλισμό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτρέπει την μονοπώλησή του από τις ιδιωτικές τράπεζες και άρα συνιστά παράγοντα σταθερότητας.

                   Με την εξαίρεση λοιπόν της Βρετανίας όπου το ΤΤ ιδιωτικοποιήθηκε σ’ όλη την υπόλοιπη Ευρώπη διαμορφώθηκε ένα μοντέλο κατά το οποίο τα ΤΤ μετεξελίχθηκαν σε εναλλακτικά – ως προς τις ιδιωτικές τράπεζες – τραπεζικά δίκτυα. Λειτουργούν κυρίως ως τράπεζες των μικροκαταθετών. Δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Λειτουργούν υπό δημόσιο ή ευρύ κοινωνικό έλεγχο και το σημαντικότερο, παραμένουν ως μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή συνδυάζουν ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με κοινωφελείς σκοπούς.

                   Συγκεκριμένα:

                   Στη Γερμανία τα ΤΤ είναι δημόσια ιδρύματα και λειτουργούν υπό την εποπτεία της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη Γαλλία, τα ΤΤ είναι πιστωτικά ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος και λειτουργούν με τη μορφή συνεταιριστικών τραπεζών. Στην Αυστρία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Φιλανδία τα ΤΤ λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικά, δημοσίου χαρακτήρα, ιδρύματα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΤΟ ΤΤ ΣΤΗ ΜΑΧΗ…ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

                   Με το Νόμο 3082 του 2002 η κυβέρνηση, μετέτρεψε το ΤΤ από δημόσια υπηρεσία σε Ανώνυμη Εταιρεία. Οι μετοχές όμως της τελευταίας παραμένουν στο Δημόσιο. Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση έδειχνε να ευνοεί μια εξέλιξη του ΤΤ σύμφωνα με τη διαμορφωμένη Ευρωπαϊκή πρακτική. Ο νόμος αυτός ειδικότερα, ευνοούσε μια μετεξέλιξη του ΤΤ σε μια τράπεζα των Ασφαλιστικών Ταμείων που σε συνδυασμό με τη συγχώνευσή του με την Τράπεζα Αττικής (στην οποία ήδη Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν σημαντική συμμετοχή) θα μπορούσε να αναδειχθεί σ’ ένα εναλλακτικό ισχυρό τραπεζικό όμιλο. Έδινε μάλιστα ο νόμος αυτός δικαίωμα προτίμησης στα ασφαλιστικά ταμεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως τον Ιούνιο του 2004 για την αγορά του ΤΤ ή τμήματός του.

                   Ωστόσο, πριν καν εκπνεύσει το δικαίωμα προτίμησης των ασφαλιστικών ταμείων, από την ίδια κυβέρνηση, και τον ίδιο πρωθυπουργό, εξαπολύθηκε μια επίθεση ανατροπής του νόμου που η ίδια  κυβέρνηση ψήφισε και της πολιτικής που η ίδια κυβέρνηση χάραξε. Και ξαφνικά, ανακοινώθηκε η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την τμηματική ιδιωτικοποίηση του ΤΤ.

                   Τι μεσολάβησε; Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός κ. Χριστοδουλάκης δεν ήταν σε θέση να δώσει πειστική απάντηση.

                   Το επιχείρημα ότι το Τ.Τ. ιδιωτικοποιείται επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ενδιαφέρθηκαν δεν ευσταθεί, πρώτο διότι το δικαίωμα προτίμησης των τελευταίων δεν έχει εκπνεύσει και δεύτερο γιατί κι αν ακόμη τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ενδιαφερθούν αυτό δεν εμποδίζει τα Τ.Τ. να μείνουν υπό δημόσιο έλεγχο.  Η άποψη ότι η κυβέρνηση θέλει να πουλήσει το ΤΤ για ταμειακούς σκοπούς επίσης δεν ευσταθεί, αφού η κυβέρνηση μπορεί να αντλήσει πόρους από το ΤΤ είτε με την μορφή προμερίσματος είτε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του τελευταίου. Τέλος, η υποψία ότι πίσω από τις ενέργειες της κυβέρνησης βρίσκονται πιέσεις επίδοξου αγοραστή ακόμη κι αν αποδειχθεί αληθινή από μόνη της δεν είναι επαρκής. Πώς η κυβέρνηση απέκρουσε τις πιέσεις αυτές πέρυσι (όταν ψήφιζε το Ν.3082), ενώ τώρα ενδίδει αμαχητί;

                   Η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης έχει να κάνει  κυρίως με τον προεκλογικό σχεδιασμό της που εκτός των άλλων στηρίζεται στην αναζωπύρωση  των χρηματιστηριακών προσδοκιών.

                   Ο πνιγμένος, λέει ο λαός μας, από τα μαλλιά του πιάνεται. Μόνο που εδώ τα «μαλλιά» είναι η δημόσια περιουσία, είναι το ΤΤ το οποίο θυσιάζεται στο βωμό μικροκομματικών σκοπιμοτήτων.

                   Βέβαια ο διαγωνισμός όπως γίνεται είναι παράνομος. Παραβιάζει τον ισχύοντα νόμο 3082/2002. Συναντά την αντίθεση πολλών βουλευτών ακόμη και υπουργών του ΠΑΣΟΚ.  Η ΝΔ μετά από ταλαντεύσεις αποφάσισε απ’ ό,τι φαίνεται να μη στηρίζει την ιδιωτικοποίηση. Οι εργαζόμενοι στο ΤΤ αντιστέκονται αγωνιστικά παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τους δωροδοκήσει με μετοχές. Δεν είναι βέβαιο λοιπόν αν ο διαγωνισμός τελικά γίνει. Ούτε είναι βέβαιο αν θα εμφανιστούν τελικά οι επίδοξοι αγοραστές ή θα αποφύγουν να εκτεθούν συμμετέχοντας σ’ ένα πολιτικό και νομικό σκάνδαλο.

                   Ακριβώς γι’ αυτό παράγοντες της κυβέρνησης αναγνωρίζουν έναν τέτοιο κίνδυνο αυτοπαγίδευσης αλλά όπως υποστηρίζουν «η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κάνει πίσω και να διακινδυνεύσει ότι έχει πολιτικά επενδύσει στην πώληση του Τ.Τ. και πρώτα απ’ όλα στην ενίσχυση της χρηματιστηριακής αγοράς» ( ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 26.10.03). Το θέμα όμως τελικά είναι τι σχέση έχουν όλα αυτά με το δημόσιο όφελος και με το κοινωνικό συμφέρον.

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr