Συνέντευξη στην εφημερίδα “CITY PRESS”_Προϋπολογισμός 2007_

1. Είναι γνωστές οι απόψεις σας για τον περιορισμένο ρόλο που έχει η Βουλή στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος της νομοθετικής εξουσίας σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα;

Στο θέμα αυτό, δε χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμείς την πυρίτιδα. Υπάρχουν διεθνώς καλές πρακτικές που μπορούμε να αντιγράψουμε. Το θέμα είναι ότι ούτε οι κυβερνήσεις του παρελθόντος ούτε η σημερινή έχουν την πολιτική βούληση, διότι δε θέλουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Έτσι, η βουλή δεν έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο ούτε στα κονδύλια του προϋπολογισμού ούτε στην εκτέλεσή του.

2. Τι θα μπορούσε να γίνει πιο συγκεκριμένα;

Το πρώτο είναι να μπορεί η βουλή να ελέγχει τα κονδύλια και την αξιοπιστία του προϋπολογισμού και προϋπολογιστικά και απολογιστικά  και να παρακολουθεί την εκτέλεσή του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συνολικά και κατά Υπουργείο. Το δεύτερο είναι να μπορεί να επιφέρει αλλαγές και ανακατανομές κονδυλίων στο πλαίσιο της συνολικής δημοσιονομικής ισορροπίας του εκάστοτε προϋπολογισμού. Τέλος, η Βουλή, μέσω μιας διακομματικής επιτροπής, με τη συνδρομή και ειδικών, θα μπορούσε να συμφωνήσει σε ορισμένους κανόνες αποτύπωσης βασικών μεγεθών που να είναι διαχρονικά σταθεροί, ώστε να μη μπορεί η κάθε κυβέρνηση ανεξέλεγκτα να κάνει τα δικά της.

3.Έχετε εκφράσει επανειλημμένως την έντονη ανησυχία σας για την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, σημειώνοντας ότι υπονομεύει μακροπρόθεσμα και την ανάπτυξη. Δε σας ανησυχεί εξίσου όμως η υπερβολική «ρύθμιση» που απαντάται στον υπερβολικά εκτεταμένο δημόσιο τομέα της χώρας μας; Η κατάσταση αυτή δεν είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη;

Στο δημόσιο τομέα, και ειδικά στη δημόσια διοίκηση, υπό την επίφαση των “υπερβολικών” ρυθμίσεων, διαμορφώνονται χαοτικές και αναποτελεσματικές καταστάσεις που ταλαιπωρούν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες. Σ’ αυτό οδηγούν η αποσπασματική επιδοματική πολιτική που δημιουργεί ανισότητες, οι κομματικές και πελατειακές πρακτικές, οι ρουσφετολογικές μετατάξεις, οι αναχρονιστικές μέθοδοι οργάνωσης της εργασίας, ένα κλίμα αποτελμάτωσης και απαξίωσης που εκτρέφει τη συναλλαγή ακόμη και τη διαφθορά. Η «απορύθμιση», δηλαδή, συντελείται με άτυπες μορφές. Δεν απαντά, όμως, σε κανένα από τα προβλήματα αυτά, αλλά τα διευρύνει.

Εκείνο που χρειάζεται παντού, είναι η αναδιοργάνωση, η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εργασίας που να σέβονται την προσωπικότητα των εργαζομένων, να βελτιώνουν και να αξιοποιούν τις γνώσεις τους και μια επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, υπό την έννοια ενός σύγχρονου κοινωνικού συμβολαίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

4. Τι σας προβληματίζει πάνω απ’ όλα στον Προϋπολογισμό του 2007;

Με ανησυχεί πρώτον, ότι ο προϋπολογισμός αυξάνει την ανισοκατανομή των εισοδημάτων και διευρύνει τις ανισότητες. Δεύτερον, ότι μειώνει τις δημόσιες επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, γεγονός που, εκτός των άλλων, δεν επιτρέπει να απορροφήσουμε τους πόρους του Γ’ ΚΠΣ. Και τρίτον ότι ο προϋπολογισμός αντιμετωπίζει ανέμελα το μέλλον. Δεν προβλέπει καν αποθεματικό ή άλλα μέσα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών. Ούτε διαθέτει άμυνες, ώστε μια ύφεση, που μπορεί να προκληθεί από εσωτερικές, αλλά ακόμη και από εξωτερικές αιτίες, να μη μετατραπεί σε μακροχρόνια κρίση.

5. Το ελληνικό κράτος βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε έσοδα από έμμεση φορολογία, που είναι η πιο άδικη μορφή φορολογίας. Τι προτείνετε για να αλλάξει το φορολογικό σύστημα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εξάρτησης στην άμεση φορολογία;

Δεν είναι μόνο οι αδικίες που σωστά επισημαίνετε. Εξίσου σοβαρό είναι ότι τα φορολογικά έσοδα μειώνονται χρόνο με το χρόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 26,5% το 2000 έπεσαν στο 23%. Αν η τάση αυτή δεν αντιστραφεί, δεν αποκλείω καθόλου νέες δημοσιονομικές κρίσεις.

Η λύση είναι γνωστή και συνίσταται στην πάταξη της φοροαποφυγής κατ’ αρχήν, αλλά και της φοροδιαφυγής. Δεν είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει φορολογική ασυλία στα μερίσματα ή στα κέρδη από το χρηματιστήριο και διάφορα χρηματοπιστωτικά  προϊόντα όταν ο τομέας αυτός παίζει γιγάντιο ρόλο. Πρέπει επίσης να επανεξεταστούν όλες οι φοροαπαλλαγές που έχουν θεσπισθεί σε ισχυρές κοινωνικές ομάδες και στην οικονομική και εμπορική δραστηριότητα της εκκλησίας. Το δεύτερο είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και στο οργανωμένο κομμάτι της οικονομίας και στο χώρο της παραοικονομίας.

6.  Ο ΣΥΝ πρόσφατα έκανε καταγγελία για ύπαρξη καρτέλ στην ελληνική αγορά πετρελαίου. Ποια είναι η πρόταση σας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, στα καύσιμα και γενικότερα; Πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική η Επιτροπή Ανταγωνισμού;

Δεν έχουμε αυταπάτες. Ο ανταγωνισμός δεν είναι πανάκεια. Η απουσία του όμως κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ακριβώς γι’ αυτό δε μένουμε αδιάφοροι ή παθητικοί θεατές, ιδίως όταν βλέπουμε τις σκληρές επιθέσεις του ΣΕΒ ενάντια σε κάθε προσπάθεια έρευνας. Εμείς στηρίζουμε πολιτικά κάθε προσπάθεια που οδηγεί στην ενίσχυση και την αδιάβλητη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Καταθέσαμε, πράγματι, στην Επιτροπή αυτή στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε για το κύκλωμα του πετρελαίου, αλλά και για άλλους τομείς, για περαιτέρω έλεγχο. Θα περιμένουμε όμως το πόρισμα της Επιτροπής για να επανέλθουμε.

7. Είχατε εκφράσει ανησυχίες για τις συνέπειες της εξαγοράς της Finansbank από την ΕΤΕ, ιδιαίτερα σχετικά με τη μείωση του μεριδίου που έχει το δημόσιο στην τράπεζα. Επτά μήνες αργότερα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία;

Οι ανησυχίες μας παραμένουν και αφορούν στο μέλλον της Εθνικής Τράπεζας και όχι μόνο. Ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει μπει σε μια νέα φάση που οι ίδιες οι επιχειρήσεις γίνονται εμπόρευμα. Συχνά, αγοράζονται για να μεταπουληθούν. Εκείνο που λέμε είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε παθητικά ή με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές άμυνας για μη επιθυμητές επιθετικές εξαγορές.

Στην περίπτωση της Εθνικής, οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστιες ευθύνες, διότι εκποίησαν τη συμμετοχή του Δημοσίου. Εμείς λέμε ότι, έστω και τώρα, μπορεί να διαμορφωθεί ένα  μπλοκ δημόσιων και κοινωνικών φορέων που,  ακόμη κι αν είναι μειοψηφικό, μπορεί να διασφαλίζει το στρατηγικό έλεγχο της πορείας της Εθνικής. Προτείνουμε, επίσης, τα ασφαλιστικά ταμεία που διαθέτουν μετοχές της Εθνικής να συντονιστούν, να έχουν κοινή στάση, να διεκδικήσουν και να ασκούν στο ακέραιο όλα τα δικαιώματά τους, όχι ως παθητικοί, αλλά ως ενεργητικοί μέτοχοι.

8. Τέλος, κοινωνική ασφάλιση, το θέμα που όλοι τρέμουν να ακουμπήσουν, κι όσο δεν το ακουμπούν τόσο χειρότερο γίνεται. Δεδομένων των δημογραφικών συνθηκών, είναι κατά τη γνώμη σας εφικτή η επιβίωση του συστήματος χωρίς την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης;

Όχι δεν είναι εφικτή, αν δε λυθούν τα προβλήματά του. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εφικτή ούτε με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Και, λόγω της υψηλής ανεργίας, η επέκταση των ορίων συνταξιοδότησης θα έχει αρνητικές συνέπειες και στο μέτωπο αυτό άρα και στην ίδια την κοινωνική ασφάλιση.

Κατά τη γνώμη μας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης επιβάλλει άμεση δράση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο και πιο άμεσο είναι η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας. Πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης. Το δεύτερο επίπεδο είναι η μείωση της ανεργίας, η πλήρης ενσωμάτωση των μεταναστών και μέτρα εκσυγχρονισμού της οργάνωσης των ασφαλιστικών οργανισμών και της διαχείρισης της περιουσίας τους. Τέλος, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει να εκτιμήσουμε, νηφάλια και χωρίς τρομολαγνεία, τα νέα δημογραφικά δεδομένα και να διαμορφώσουμε μια μακρόπνοη στρατηγική αντιστροφής των όποιων αρνητικών τάσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κρίνουμε αναγκαία τη συγκρότηση, από τώρα, ενός αποθεματικού πόρου για την κοινωνική ασφάλιση, ως μια δικλείδα ασφαλείας για το μέλλον.

 

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

Γιάννης Δραγασάκης - Yannis Dragasakis

12,887

Υποψήφιος Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών | ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

"Τα μηνύματα της κοινωνίας & ο κρίσιμος αγώνας που έχουμε μπροστά μας"H 21η Μάη ήταν ένα σοκ για όλες & όλους μας. Και ήταν ένα σοκ όχι τόσο γιατί «έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις» ή γιατί τις «διαβάσαμε λάθος», αλλά γιατί η επαφή με την κοινωνία, η ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους μάς έδινε δύναμη & ελπίδα για την πολιτική αλλαγή.Το βλέπαμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ & του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο & σε όλη την Ελλάδα. Αλλά & προσωπικά, στην καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας εκφραζόταν έντονα η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.Η πρόταση προοδευτικής διεξόδου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αφετηρία ακριβώς τις ανάγκες &τις αγωνίες αυτές. Δεν έπεισε όμως. Κι αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και για αυτό πρέπει να γίνει η αφετηρία έρευνας & συζήτησης που δεν πρέπει να μείνει στα ρηχά & προφανή αλλά να πάει σε βάθος. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και θα αλλάξουν.Προέχει όμως η άμεση μάχη της 25ης Ιούνη, που είναι κρίσιμη για τη χώρα & για την προοπτική της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη λαϊκή ετυμηγορία & αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα της. Όμως το εκλογικό αποτέλεσμα δεν διαγράφει, ούτε αμνηστεύει εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά της δημοκρατίας & του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε εξαλείφει τις συνέπειες της προκλητικά άνισης κατανομής & κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως μια νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, πιο ανεξέλεγκτη αυτή τη φορά, συνεπάγεται νέες απειλές για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Άλλωστε όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από στελέχη της, αν αποκτούσε μια πλειοψηφία 180 βουλευτών στη νέα Βουλή, η ΝΔ θα την αξιοποιούσε για την αλλαγή του Συντάγματος με μονομερή τρόπο & σε συντηρητική κατεύθυνση. Είναι ευθύνη μας να επισημάνουμε τους κινδύνους & καλούμε σε δημοκρατική συστράτευση για την αποτροπή τους. Οι εκλογές της 25ης του Ιούνη είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Αριστεράς & της προοδευτικής παράταξης. Πέρα από λάθη & αδυναμίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που οδήγησαν σε εκλογική απομάκρυνση ανθρώπους που τον στήριξαν προηγούμενα, τα κόμματα της ήσσονος αριστερής & προοδευτικής αντιπολίτευσης με την απαξίωση της απλής αναλογικής, την απόρριψη ακόμη & συζήτησης για προγραμματική συνεργασία & τη μονομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διευκόλυναν αντικειμενικά την ισχυρή επικράτηση της Δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Για την απόκρουση όμως των κινδύνων & για την ήττα της Δεξιάς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί αναγκαία την οικοδόμηση προϋποθέσεων, μέσα στην κοινωνία, για μια ευρεία συμπαράταξη αριστερών & προοδευτικών δυνάμεων. Και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για αυτή.Η άμεση μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι, συνεπώς, επιτακτική για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη από αριστερή & προοδευτική σκοπιά, & για την οργάνωση από καλύτερες θέσεις της προοδευτικής ανατροπής των πολιτικών σχηματισμών, & την προοδευτική διέξοδο.Ασφαλώς πρέπει να αναζητηθούν και να συζητηθούν σε βάθος οι αιτίες της ήττας. Αλλά σημασία έχει από πια σκοπιά & με ποιο τρόπο θα «διαβάσουμε» & θα αντιμετωπίσουμε την ήττα. Υπάρχει η επιλογή του ατελείωτου πένθους & της παραίτησης, της συγκάλυψης των προβλημάτων ή της επιδερμικής ενασχόλησης με αυτά. Υπάρχει όμως & η επιλογή να αξιοποιήσουμε την ήττα ως πηγή μάθησης & δύναμης για το μέλλον. Και είναι η μόνη που ταιριάζει στην Αριστερά & η μόνη που έχει δικαιωθεί ιστορικά. Αυτή η «αξιοποίηση» είναι που αξίζει για τον «κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», που από το 2012 μέχρι σήμερα μας κατέστησε δύναμη ανανέωσης αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά & ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τόπο & τους ανθρώπους του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παραμονή στη κορυφή των λαϊκών προτιμήσεων αποδείχτηκε πιο δύσκολη από την κατάκτησή της. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον: με ποιες ταξικές αναφορές, ποιες κοινωνικές συμμαχίες, ποιες οργανωτικές, δικτυακές & θεσμικές μορφές, ποιο πολιτικό σχέδιο & ποιες μεθόδους επικοινωνίας μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις προσδοκίες του κόσμου της εργασίας, της δημιουργίας & της νέας γενιάς; Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε την πιο κρίσιμη μάχη, τη μάχη που θα κρίνει πολλά τόσο για τη χώρα όσο & για την Αριστερά & τον προοδευτικό κόσμο. Η εύλογη απογοήτευση & η στενοχώρια που από χθες κυριαρχούν, πρέπει να γίνουν βούληση & αποφασιστικότητα για δράση. Να απευθυνθούμε με ευκρίνεια & ειλικρίνεια, στον αριστερό & προοδευτικό κόσμο, για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει, ώστε πιο ταπεινά, πιο ταξικά, πιο συστηματικά να χτίσουμε από τα κάτω προς τα πάνω τις προϋποθέσεις του μετασχηματισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Να δημιουργήσουμε ξανά το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα, ιδεών, συλλογικών πρωτοβουλιών, πολιτισμικής & κοινωνικής δράσης που διέσωσε την κοινωνία στα πιο κρίσιμα χρόνια της, που έδωσε δημοκρατική διέξοδο στην κρίση το 2015 & πρέπει να μπορέσει να εκφράσει πλειοψηφικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας σήμερα. Όλα αυτά όμως πρέπει να σχεδιαστούν & να γίνουν τώρα στις νέες κοινωνικές & πολιτισμικές πραγματικότητες που πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος. Ο κόσμος κρίνει τους ανθρώπους και τα κόμματα «στα δύσκολα». Είμαστε ξανά υπό τη κρίση των εργαζόμενων, της νεολαίας & της κοινωνίας. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός σε αυτή την νέα δημιουργική δοκιμασία είναι η 25η Ιούνη.ΥΓ: Όλον αυτόν τον καιρό στη Δυτική Αθήνα είχα την τύχη να συναντήσω παλιούς αγωνιστές & αγωνίστριες, να συνομιλήσω με πολίτες που έβλεπα για πρώτη φορά, να συναντηθώ με τις αγωνίες αλλά & το πάθος των νέων για ένα κόσμο φτιαγμένο με διαφορετικά αξιακά υλικά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες & όλους που μου προσέφεραν αυτές τις ζωογόνες εμπειρίες & ξεχωριστά σε όσους και όσες με τίμησαν & με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά.ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Στο Περιστέρι. Η Δυτική Αθήνα υπερψηφίζει την πρόταση προοδευτικής αλλαγής του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ για #ΔικαιοσύνηΠαντούΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΟΜ Περιστερίου Συριζα Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πετρούπολης Σύριζα Αιγάλεω ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία Αγίων Αναργύρων 3η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 2η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου 5η ΟΜ Σύριζα - Προοδευτική Συμμαχία Περιστερίου "Νέα Ζωή" Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας Νεολαια Συριζα Περιστεριου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αγίας Βαρβάρας Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Χαϊδαρίου Νεολαία Σύριζα Πετρούπολης Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αιγάλεω #εκλογες2023 ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook
Μία ημέρα έμεινε για τις #εκλογές2023.Μιά ημέρα για την 21η Μάη.Με αγωνιστικότητα για την πολιτική αλλαγή.Με αποφασιστικότητα ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες & τις αγωνίες της κοινωνίας.Με αυτοπεποίθηση για την πρόταση προοδευτικής διεξόδου του #ΣΥΡΙΖΑΠΣ.Με σύμμαχο τον λαό.Με τις τελευταίες συγκεντρώσεις-παράσταση νίκης σε Αθήνα, Πάτρα & Ηράκλειο να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη #Τσίπρα.Μια ημέρα για #ΔικαιοσύνηΠαντού. ΓΔρ ... ΠερισσότεραΛιγότερα
Προβολή στο Facebook

Latest Twetter Feeds

YDragasakis @YDragasakis

Could not authenticate you.

Επικοινωνία

Μέγαρο Βουλής
10021, Αθήνα

τηλ (+30) 210 – 370 7299
(+30) 210 – 370 7972

e-mail
ydragasakis@parliament.gr